Przejdź na stronę główną Wydziału  Strona główna Wydziału    Adresy i telefony na Wydziale | Sprawdź pocztę | Mapa serwisu | Pytania | Facebook | YouTube     
Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa
 
Strona główna WPiA
Katedry i Zakłady

Strona główna Katedry
Pracownicy
Aktualności
Przedmioty
Konsultacje
Seminaria dyplomowe
Wykłady do wyboru
Publikacje
Badania
Materiały dydaktyczne
Polecane strony
Akty prawne
Sortuj publikacje wg: daty  alfabetycznie
Sortuj wykładowców wg: stopnia  alfabetycznie
 prof. zw. dr hab. Zajadło Jerzy 
Książki i rozdziały w książkach
1. Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach [red:] J. Zajadło, K. Zeidler [współautor:] K. Zeidler, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2013, s. 488, ISBN ISBN 978-83-278-0421-1 , nr wyd. 1
2. Formuła Radbrucha [w:] Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach [red:] J. Zajadło, K. Zeidler, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2013, s. 415-418, nr wyd. 1
3. Ius a lex [w:] Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach [red:] J. Zajadło, K. Zeidler, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2013, s. 262-268, nr wyd. 1
4. Prawda [w:] Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach [red:] J. Zajadło, K. Zeidler, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2013, s. 291-302, nr wyd. 1
5. Robert Alexy [w:] Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach [red:] J. Zajadło, K. Zeidler, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2013, s. 45-57, nr wyd. 1
6. Równość [w:] Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach [red:] J. Zajadło, K. Zeidler, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2013, s. 303-316, nr wyd. 1
7. Solidarność [w:] Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach [red:] J. Zajadło, K. Zeidler, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2013, s. 317-328, nr wyd. 1
8. Status metodologiczny nauk prawnych [w:] Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach [red:] J. Zajadło, K. Zeidler, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2013, s. 23-26, ISBN ISBN 978-83-278-0421-1, nr wyd. 1
9. Sumienie sędziego [w:] Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach [red:] J. Zajadło, K. Zeidler, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2013, s. 470-486, nr wyd. 1
10. Teoria prawa a socjologia prawa [w:] Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach [red:] J. Zajadło, K. Zeidler, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2013, s. 40-44, nr wyd. 1
11. Zamiast wprowadzenia – po co prawnikom filozofia prawa [w:] Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach [red:] J. Zajadło, K. Zeidler, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2013, s. 11-21, ISBN ISBN 978-83-278-0421-1, nr wyd. 1
12. Filozofia prawa a socjologia prawa [w:] Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach [red:] J. Zajadło, K. Zeidler, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2013, s. 33-39, nr wyd. 1
13. Filozofia prawa a teoria prawa [w:] Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach [red:] J. Zajadło, K. Zeidler, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2013, s. 27-32, nr wyd. 1
14. Biojurysprudencja – dom zbudowany na piasku czy na skale? (przedruk z: „Diametros” 2009, nr 22, s. 172–177) [w:] Księga życia i twórczości, t. III, Biojurysprudencja, Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi Tokarczykowi [współautor:] O. Nawrot, Wyd. Polihymnia, Lublin 2013, s. 5, ISBN 978-83-7847-096-0, nr wyd. 1
15. Paradygmatyczne znaczenie formuły >>fiat iustitia, ruat coelum<< [w:] Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD [red:] A. Dębiński, Wyd. Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 461-475, ISBN ISBN 978-83-7702-624-3, nr wyd. 1
16. The Problem of Slavery and Legal Axiology [w:] Neutralization of Values in Law [red:] K. Pałecki, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 352-368, ISBN ISBN 978-83-264-4248-3, nr wyd. 1
17. Łacińska terminologia prawnicza [red:] J. Zajadło [współautor:] N. Cieslewicz, J. Dmowski, O. Nawrot, S. Sykuna, K. Zeidler, J. Opolski, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 308, ISBN 978-83-264-4115-8, nr wyd. 2
18. Idea solidarności we współczesnej filozofii prawa i filozofii polityki [w:] W poszukiwaniu nowych form solidaryzmu społecznego, t. I, Idea solidarności w filozofii prawa i filozofii polityki [red:] A. Łabno, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2012, s. 46-58, ISBN ISBN 978-83-7666-146-9, nr wyd. 1
19. Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych? [współautor:] O. Nawrot, S. Sykuna, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 440, ISBN 978-83-255-3140-9, nr wyd. 1
20. Neokantowskie inspiracje Gustawa Radbrucha [w:] Filozofia Marii Szyszkowskiej [red:] A. Kryniecka, Warszawa 2012, s. 281-300, ISBN ISBN 978-83-61062-44-8, nr wyd. 1
21. Zasada solidarności – w kierunku nowej filozofii prawa międzynarodowego [w:] W poszukiwaniu nowych form solidaryzmu społecznego, t. I, Idea solidarności w filozofii prawa i filozofii polityki [red:] A. Łabno, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2012, s. 74-105, ISBN ISBN 978-83-7666-146-9, nr wyd. 1
22. Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego. 100 podstawowych pojęć [współautor:] S. Sykuna, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 368, ISBN 978-83-255-2878-2, nr wyd. 1
23. Intellectual property and technology – looking for the twelfth camel? [w:] The structure of intellectual property law – can one size fit all? [red:] A. Kur, V. Mizaras [współautor:] M. Barczewski, Wyd. Edward Elgar Publishing, Cheltenham-Northampton 2011, s. 182-192, ISBN 978 1 84844 876 6, nr wyd. 1
24. Dziedzictwo i przyszłość [red:] J. Zajadło, Wyd. Arche s.c., Gdańsk 2010, s. 240, ISBN 83-89356-48-1, nr wyd. 1
25. Filozofia prawa a teoria prawa [w:] Dziedzictwo i przyszłość [red:] J. Zajadło, Wyd. Arche s.c., Gdańsk 2010, nr wyd. 1
26. Wprowadzenie [w:] Dziedzictwo i przyszłość [red:] J. Zajadło, Wyd. Arche s.c., Gdańsk 2010, nr wyd. 1
27. Humanitarian Intervention: Threat to international order, moral imperative, or customary norm in statu nascendi? [w:] Humanitarian Interventions [red:] S. Sykuna, T. Widłak, J. Zajadło, Wyd. Wydawnictwo UG, Gdańsk 2010, ISBN 978-83-7326-691-9, nr wyd. 1
28. Introduction [w:] Humanitarian Interventions [red:] S. Sykuna, T. Widłak, J. Zajadło [współautor:] S. Sykuna, T. Widłak, Wyd. Wydawnictwo UG, Gdańsk 2010, s. 169, ISBN 978-83-7326-691-9, nr wyd. 1
29. Łacińska terminologia prawnicza [red:] J. Zajadło [współautor:] N. Cieslewicz, J. Dmowski, O. Nawrot, S. Sykuna, K. Zeidler, J. Opolski, Wyd. Wolters Kluwer Polska OFICYNA, Warszawa 2009, s. 292, ISBN 978-83-7601-996-3, nr wyd. 1
30. Co to są hard cases? [w:] Fascynujące ścieżki filozofii prawa [red:] J. Zajadło, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2008, s. 7-18, nr wyd. 1
31. Culture Defence - New Challenges for Polish Criminal Law [w:] Multicentrism as an Emerging Paradigm in Legal Theory [współautor:] S. Sykuna, Wyd. Peter Lang Publishing, - 2008, nr wyd. 1
32. Jurgen Habermas - demokratyczny pozytywizm [w:] Przyszłość dziedzictwa. Robert Alexy, Ralf Dreier, Jürgen Habermas, Otfried Höffe, Arthur Kaufmann, Niklas Luhman, Ota Weinberger: portrety filozofów prawa, Współczesna niemiecka filozofia prawa, t. II [red:] J. Zajadło, Wyd. Arche, Gdańsk 2008, s. 84-105, nr wyd. 1
33. Po co prawnikom filozofia prawa?, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008, s. 220, nr wyd. 1
34. Prawo kontra człowiek - Tortury wysterylizowane [w:] Fascynujące ścieżki filozofii prawa [red:] J. Zajadło, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2008, s. 312-322, nr wyd. 1
35. Prawo kontra człowiek - uwagi wstępne [w:] Fascynujące ścieżki filozofii prawa [red:] J. Zajadło, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2008, nr wyd. 1
36. Prawo kontra ekologia - uwagi wstępne [w:] Fascynujące ścieżki filozofii prawa [red:] J. Zajadło, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2008, nr wyd. 1
37. Prawo kontra ekonomia [w:] Fascynujące ścieżki filozofii prawa [red:] J. Zajadło, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2008, s. 219-220, nr wyd. 1
38. Prawo kontra etyka prawnicza [w:] Fascynujące ścieżki filozofii prawa [red:] J. Zajadło, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2008, s. 260-61, nr wyd. 1
39. Prawo kontra historia - Krew u stóp Muru [w:] Fascynujące ścieżki filozofii prawa [red:] J. Zajadło, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2008, s. 154-164, nr wyd. 1
40. Prawo kontra historia - uwagi wstępne [w:] Fascynujące ścieżki filozofii prawa [red:] J. Zajadło, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2008, s. 153-154, nr wyd. 1
41. Prawo kontra media - uwagi wstępne [w:] Fascynujące ścieżki filozofii prawa [red:] J. Zajadło, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2008, nr wyd. 1
42. Prawo kontra medycyna - uwagi wstępne [w:] Fascynujące ścieżki filozofii prawa [red:] J. Zajadło, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2008, s. 132-133, nr wyd. 1
43. Prawo kontra moralność - uwagi wstępne [w:] Fascynujące ścieżki filozofii prawa [red:] J. Zajadło, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2008, s. 40-41, nr wyd. 1
44. Prawo kontra nauka - uwagi wstępne [w:] Fascynujące ścieżki filozofii prawa [red:] J. Zajadło, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2008, s. 114-115, nr wyd. 1
45. Prawo kontra obyczajowość - Moua zniewala Xeng Xiong [w:] Fascynujące ścieżki filozofii prawa [red:] J. Zajadło, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2008, s. 69-79, nr wyd. 1
46. Prawo kontra obyczajowość - uwagi wstępne [w:] Fascynujące ścieżki filozofii prawa [red:] J. Zajadło, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2008, s. 68-69, nr wyd. 1
47. Prawo kontra polityka - uwagi wstępne [w:] Fascynujące ścieżki filozofii prawa [red:] J. Zajadło, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2008, s. 175-176, nr wyd. 1
48. Prawo kontra prawo - Pogoda dla donosicieli [w:] Fascynujące ścieżki filozofii prawa [red:] J. Zajadło, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2008, s. 20-31 , nr wyd. 1
49. Prawo kontra prawo - uwagi wstępne [w:] Fascynujące ścieżki filozofii prawa [red:] J. Zajadło, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2008, s. 19-20, nr wyd. 1
50. Prawo kontra religia - uwagi wstępne [w:] Fascynujące ścieżki filozofii prawa [red:] J. Zajadło, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2008, s. 90-91, nr wyd. 1
51. Prawo kontra zdrowy rozsądek - uwagi wstępne [w:] Fascynujące ścieżki filozofii prawa [red:] J. Zajadło, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2008, s. 283-284 , nr wyd. 1
52. Wokół człowieka oraz jego wolności praw i obowiązków. Antologia tekstów - od Mojżesza do Benedykta XVI [red:] J. Zajadło, Wyd. Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa 2008, nr wyd. 1 (w druku)
53. Wprowadzenie: charakterystyka współczesnej niemieckiej filozofii prawa [w:] Przyszłość dziedzictwa. Robert Alexy, Ralf Dreier, Jürgen Habermas, Otfried Höffe, Arthur Kaufmann, Niklas Luhman, Ota Weinberger: portrety filozofów prawa, Współczesna niemiecka filozofia prawa, t. II [red:] J. Zajadło, Wyd. Arche, Gdańsk 2008, s. 9-28, nr wyd. 1
54. Fascynujące ścieżki filozofii prawa [red:] J. Zajadło, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2008, s. 328, nr wyd. 1
55. Przyszłość dziedzictwa. Robert Alexy, Ralf Dreier, Jürgen Habermas, Otfried Höffe, Arthur Kaufmann, Niklas Luhman, Ota Weinberger: portrety filozofów prawa, Współczesna niemiecka filozofia prawa. Tom II - Praca zbiorowa [red:] J. Zajadło, Wyd. Arche, Gdańsk 2008, s. 286, nr wyd. 1
56. Czy potrzebujemy nowej filozofii prawa międzynarodowego? [w:] Filozofia dogmatyk prawniczych, Gdańskie Studia Prawnicze t. XVIII [red:] J. Zajadło, Wyd. Wydawnictwo UG, Gdańsk 2007, s. 237-259 , nr wyd. t. XVIII
57. Dziedzictwo przeszłości. Gustaw Radbruch. Portret filozofa, prawnika, polityka i humanisty tom 1, Wyd. Arche, Gdańsk 2007, nr wyd. 1
58. Filozofia a nauki prawne - słowo wstępne [w:] Filozofia dogmatyk prawniczych, Gdańskie Studia Prawnicze t. XVIII [red:] J. Zajadło, Wyd. Wydawnictwo UG, Gdańsk 2007, s. 7-11, nr wyd. 1
59. Filozofia dogmatyk prawniczych, Gdańskie Studia Prawnicze, t. XVIII [red:] J. Zajadło, Gdańsk 2007, s. 443, nr wyd. 1
60. Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć [red:] J. Zajadło, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 365, nr wyd. 1
61. Gustaw Radbruch jako prawnik-karnista [w:] Prawo w XXI wieku [red:] W. Czapliński, Wyd. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006, s. 1109-1124, nr wyd. 1
62. Słowo wstępne [w:] Zeszyty Studenckie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego 2006 [red:] J. Zajadło, Wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, s. s. 9 i n., nr wyd. 1
63. Współczesny paradygmat sporu pomiędzy pozytywizmem prawniczym i doktrynami prawa natury [w:] Prawo natury w doktrynach polityczno-prawnych Europy [red:] M. Zmierczak, Wyd. Wydawnictwo naukowe AUM, Poznań 2006, s. 187-190 , nr wyd. 1
64. Zeszyty Studenckie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego 2006 [red:] J. Zajadło, Wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, nr wyd. 1
65. Dylematy humanitarnej interwencji. Historia-etyka-polityka-prawo, Wyd. Arche, Gdańsk 2005, s. 371, nr wyd. 1
66. Humanitarna interwencja a prawo humanitarne: obowiązek działania cum diligentia maxima [w:] M. Lubiszewski, R. Fordoński, T. Jasudowicz (red.), Wybrane aktualne problemy międzynarodowego prawa humanitarnego, Wyd. Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2005, s. 57-73, nr wyd. 1
67. Humanitarna interwencja: zagrożenie dla porządku międzynarodowego, moralny imperatyw czy norma zwyczajowa in statu nascendi? [w:] C. Mik (red.), Prawa człowieka w XXI wieku, Wyd. TNOiK, Toruń 2005, s. 115-144, nr wyd. 1
68. Prawa człowieka: wczoraj - dziś - jutro [w:] Prawa człowieka: wczoraj - dziś - jutro, Gdańskie Studia Prawnicze [red:] J. Zajadło, Wyd. Wydawnictwo UG, Gdańsk 2005, s. 11-18, nr wyd. t. XIII
69. Prawa człowieka: wczoraj - dziś - jutro, (red.), Gdańskie Studia Prawnicze, t. XIII [red:] J. Zajadło, Gdańsk 2005, s. 582, nr wyd. 1
70. Słowo wstępne [w:] Wybrane problemy praw człowieka (Selected Problems of Human Rights), Zeszyty Ordo et Iustitia [red:] T. Widłak, Wyd. Forum Badań ONZ, Gdańsk 2005, s. 3 i n., nr wyd. 1
71. Filozoficzne problemy ochrony praw jednostki [w:] Acquis Communautaire, t. VI, Ochrona praw jednostki [red:] Z. Brodecki, Wyd. Lexis-Nexis, Warszawa 2004, s. 23-37, nr wyd. 1
72. Prawo karne, prawa człowieka i rozliczanie przeszłości (na przykładzie procesów członków Narodowej Rady Obrony NRD i Biura Politycznego SED) [w:] Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Jasudowicza, Toruń 2004, s. 471-494, nr wyd. 1
73. Spory wokół legalności i legitymizacji humanitarnej interwencji [w:] W obronie praw człowieka, Wyd. Instytut Studiów Strategicznych, Kraków 2004, s. 11-32 , nr wyd. 1
74. Studia Grotiana, Wyd. Arche, Gdańsk 2004, s. 236, nr wyd. 1
75. Odpowiedzialność za Mur. Procesy strzelców przy Murze Berlińskim, Wyd. Arche, Gdańsk 2003, s. 251, nr wyd. 1
76. Normatywne funkcje pojęcia "przyrodzona i niezbywalna godność człowieka" (na marginesie art. 30 Konstytucji RP) [w:] Ochrona człowieka w świetle prawa Rzeczpospolitej Polskiej [red:] S. Pikulski, Wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002, s. 480-489, nr wyd. 1
77. Formuła Radbrucha. Filozofia prawa na granicy pozytywizmuprawniczego i prawa natury, Wyd. Arche, Gdańsk 2001, s. 329, nr wyd. 1
78. Inimväärikus ja inimogused [w:] M. L. Sepper, J. Erne, H. Lindpere (red.), Rahvusvahelised inimogused ja nende kaitse, Abo Akademi University 2001, n/a 2001, nr wyd. -
79. Ljudsko dostojanstvo i ljudska prava [w:] Uvod u meżdunarodnu zaštitu ljudskih prava, R. Hanski, M. Suksi (red.), s. 37-48 (w języku serbsko-chorwackim) , Turku 1999, nr wyd. 1
80. New rules on insurance in Poland [w:] Prawne problemy rynku finansowego. Bankowość i ubezpieczenia [red:] A. Sylwestrzak [współautor:] Z. Brodecki, Gdańsk 1998, nr wyd. 1
81. Human Dignity and Human Rights [w:] R. Hanski, M. Suksi (ed.), Introduction to the International Protection of Human Rights. A Textbook, Turku 1990, nr wyd. 1 i 2
82. Some Remarks on the Relation of International Law to Internal Law in the Polish Legal System [w:] A. Rosas (ed.), International Human Rights Norms in Domestic Law: Finnish and Polish Perspectives, Helsinki 1990, nr wyd. 1
Studia i artykuły
1. La Jeune Eugenie I The Antelope: dwa tragiczne rozdziały z historii prawa morza, Gdańskie Studia Prawnicze t. XXIX, Gdańsk 2013, s. 293-312
2. Godność, wolność i równość w Konstytucji RP, GSP XXVII, Gdańsk 2012, s. 423-435
3. Prawnicza teodycea, GSP XXVII, Gdańsk 2012, s. 407-421
4. The Theory of Hard Cases and Humanitarian Intervention, Polish Review of International and European Law Inaugural Issue [współautor:] S. Sykuna, Warszawa 2012, s. 11-60
5. Na marginesie wydarzeń w Nangar Khel: respondeat superior?, Gdańskie Studia Prawnicze t. XIX (w druku) [współautor:] P. Zajadło-Węglarz, Gdańsk 2008
6. Polityka wobec przeszłości - zwykła substytucja pojęć czy semantyczna rewolucja?, Etyka w druku, - 2008
7. Etyka doradcy prawnego władz publicznych (na przykładzie afery tzw. Torture Papers), Przegląd Sejmowy 6/2007, Warszawa 2007
8. Filozofia prawa międzynarodowego?, Państwo i Prawo 2/2007, Warszawa 2007, s. 16-29
9. Kontrowersje wokół tzw. obrony przez kulturę - okoliczność wyłączająca winę, okoliczność łagodząca czy nadużycie prawa do obrony, Przegląd Sądowy 6/2007, Warszawa 2007, s. 26-36
10. Odpowiedzialność za ochronę - szanse i zagrożenia w kontekście kryzysu w Darfurze , Polski Przegląd Dyplomatyczny 2/2007, Warszawa 2007, s. 89-106
11. Tortury jako problem filozoficzno-prawny?, Studia z zakresu prawa pracy. Księga jubileuszowa poświęcona Profesor Urszuli Jackowiak, Gdańskie Studia Prawnicze, Księga Profesor Urszuli Jackowiak t. XVII, Gdańsk 2007, s. 627-637
12. Uniwersalizm praw człowieka w Konstytucji - bezpieczne i niebezpieczne relatywizacje, Przegląd Sejmowy 4/2007, Warszawa 2007, s. 93-112
13. Demokratyczny pozytywizm? (na marginesie książki Jürgena Habermasa, Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego), Przegląd Sejmowy 5, Warszawa 2006, s. 73-86
14. Dyskusja na temat tortur w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Państwo i Prawo 5/2006, Warszawa 2006, s. 32-47
15. Guantanamo i Abu Ghraib - problemy etyczno-prawne, Wojskowy Przegląd Prawniczy 3, - 2006, s. 19-32
16. Historia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka a spór uniwersalizm-relatywizm, Gdańskie Studia Prawnicze t. XV, Gdańsk 2006, s. 519-533
17. Hugo Grocjusz i hipoteza etiamsi daremus, non esse Deum, Czasopismo Prawno-Historyczne 1/2006, - 2006, s. 203-213
18. Opinia prawna do projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Nowelizacja art. 55 Konstytucji RP przez Sejm V Kadencji, Biuro Analiz Sejmowych, Kancelaria Sejmu -, Warszawa 2006, s. 74-76
19. Humanitarian intervention: threat to international order, moral imperativ, or customary norm in statu nascendi?, Polish Yearbook of International Law t. 27, 2004-2005, Warszawa 2005, s. 33-48
20. Humanitarna interwencja jako przedmiot dyskursu etyczno-prawnego, Politeja 1 (5), Kraków 2005, s. 6-35
21. Legality and Legitimization of Humanitarian Intervention: New Challenges in the Age of the War on Terrorism, American Behavioral Scientist t. 48 nr 6, - 2005, s. 653-670
22. Prawo międzynarodowe wobec problemu >państwa upadłego<, Państwo i Prawo 2/2005, Warszawa 2005, s. 3-20
23. Prawo międzynarodowe, prawa człowieka i demokracja: kontrowersje wokół tzw. interwencji pro-demokratycznej, Gdańskie Studia Prawnicze t. XIV, Gdańsk 2005, s. 559-580
24. Prawo, ustawa, ustawowe bezprawie (na marginesie książki B. Hoffmann, Das Verhältnis von Gesetz und Recht), Przegląd Sejmowy 3/2005, Warszawa 2005, s. 89-105
25. Słuszna przyczyna jako przesłanka legitymizacyjna interwencji humanitarnej. Studium z filozofii prawa międzynarodowego, Kwartalnik Prawa Publicznego 2005 1-2, - 2005, s. 37-76
26. Społeczność międzynarodowa czy wspólnota międzynarodowa?, Państwo i Prawo nr 9, Warszawa 2005, s. 34-50
27. Teoria sprawiedliwości międzynarodowej: prawa człowieka contra suwerenność?, Polski Przegląd Dyplomatyczny t. 5, nr 3, Warszawa 2005, s. 95-117
28. Uniwersalna jurysdykcja - kilka uwag filozoficznoprawnych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 3/2005, - 2005, s. 61-76
29. Dylematy humanitarnej interwencji, Studia europejskie XII [współautor:] S. Sykuna, Gdynia 2004
30. Dylematy humanitarnej interwencji, Studia Europejskie t. XII [współautor:] S. Sykuna, - 2004, s. 29-53
31. Legalność i legitymizacja humanitarnej interwencji, Państwo i Prawo 1/2004, Warszawa 2004, s. 3-17
32. Sprawy konstytucyjne w integralnej filozofii prawa Ronalda Dworkina, Gdańskie Studia Prawnicze XII [współautor:] S. Sykuna, Gdańsk 2004, s. 279-293
33. The Notion >Gesetz und Recht< in Contepmorary German Legal Philosophy, Ius et Lex 1/2004, - 2004, s. 35-50
34. Z dawnych i nowszych dziejów humanitarnej interwencji, Czasopismo Prawno Historyczne nr 2, - 2004, s. 31-64
35. Filozofia prawa a prawo karne. Studium tzw. Mauerschützen, Ius et Lex 1/2003, - 2003, s. 175-202
36. Historia przed sądem prawa karnego? Niemieckie dylematy państwa prawa, Gdańskie Studia Prawnicze XI, Gdańsk 2003, s. 457-469
37. One-Case Study: Mauerschützen-Trials, Ius et Lex 1/2003, - 2003
38. Polnischer Sonderweg? Uwagi na marginesie opracowania: E. Weigend, A. Zoll, Polen, [w:] A. Eser, J. Arnold (red.), Strafrecht in Reaktion auf Systemunrecht. Vergleichende Einblicke in Transitionsprozesse, vol. 5, Polen. Ungarn, Freiburg im Breisgau 2002, 1/2003 Ius et Lex, - 2003, s. 365-383
39. The Philosophy of Law and Criminal Law - The Study of Mauerschützen, Studia Europejskie t. XI, - 2003, s. 277-303
40. Prawna ochrona zabytków na wypadek wojny, "Ochrona Zabytków" 2003 1-2 [współautor:] K. Zeidler, Warszawa 2003, s. 6
41. Bezpieczeństwo-celowość-sprawiedliwość. Antynomie idei prawa, Gdańskie Studia Prawnicze IX, Gdańsk 2002, s. 233-248
42. Procesy tzw. strzelców przy Murze Berlińskim, Czasopismo Prawno-Historyczne 2/2002, - 2002, s. 117-139
43. Formuła Gesetz und Recht, Ius et Lex 1/2001, Gdańsk 2001, s. 37-51
44. Formuła Radbrucha - geneza, treść, zastosowanie, Państwo i Prawo 6/2000, Warszawa 2000, s. 25-42
45. Formuła Radbrucha a paradygmat niepozytywistycznej teorii prawa, Gdańskie Studia Prawnicze t. VII/2000, Gdańsk 2000, s. 683-697
46. Godność i prawa człowieka (Ideowe i normatywne źródła przepisu art. 30 Konstytucji), Gdańskie Studia Prawnicze t. III/1998, Gdańsk 1998, s. 53-62
47. Ustawa, prawo, ustawowe bezprawie (na marginesie art. 20 ust. 3 Ustawy Zasadniczej Niemiec), Zeszyty Naukowe Wydziału PiA UG, Studia Prawno-Ustrojowe 2/1990, - 1990, s. 187-197
48. Godność jednostki w aktach międzynarodowej ochrony praw człowieka, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2/1989, - 1989, s. 103-117
49. Die Bedeutung der Hypothese "etiamsi daremus", Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 1/1988, - 1988, s. 83-92
50. Gustav Radbruch i antynomie współczesnej filozofii prawa, Colloquia Communia 6/1988-1/1989, - 1988, s. 63-74
51. Some Remarks on >>De origine gentium americanarum<<, Zeszyty Naukowe Wydziału PiA UG, Studia Prawno-Ustrojowe 1/1988, - 1988, s. 159-173
52. Trzecie Odrodzenie prawa natury? (Uwagi metodologiczne), Colloquia Communia 6/1988-1/1989, - 1988, s. 109-118
53. Filozofia prawa Artura Kaufmanna, Annales UMCS Sectio G Ius, - 1987, s. 389-409
54. Filozoficzne podstawy paktów praw człowieka, Roczniki Nauk Społecznych KUL 15/1987, - 1987, s. 73-93
55. Überwindung des Rechtspositivismus als Grundwert des Grundgesetzes, Der Staat 2/1987, - 1987, s. 207-230
56. Marksistowska doktryna prawa natury in statu nascendi czy rehabilitacja antypozytywizmu?, Państwo i Prawo 9/1986, Warszawa 1986, s. 14-28
57. Marxismus und Naturrecht? (Dargestelt am Beispiel der modernen polnischen Rechtstheorie), Ost-Europa-Recht 1/1986, - 1986, s. 68-79
58. Prawo natury a prawo narodów w koncepcji Hugona Grocjusza, Zeszyty Naukowe Wydziału PiA UG 14, Gdańsk 1986, s. 75-95
59. Problem prawa naturalnego, Zeszyty ODiSS "Chrześcijanin w Świecie" 140, - 1985, s. 73-75
60. Problem rozumowania "more geometrio" w filozofii państwa i prawa Hugona Grocjusza, Studia Filozoficzne 2-3, - 1985, s. 191-204
61. Zniesienie kary śmierci w zachodnioeuropejskim systemie międzynarodowej ochrony praw człowieka, Palestra 5-6, Warszawa 1984, s. 33-44
62. Europejska Konwencja Praw Człowieka, Zeszyty ODiSS "Chrześcijanin w Świecie" 123, - 1983, s. 49-65
63. Hugo Grocjusz o studiach politycznych, Nautologia 4, - 1983
64. Idea umowy społecznej w teorii państwa i prawa Hugona Grocjusza, Zeszyty Naukowe Wydziału PiA UG 10, Gdańsk 1982, s. 81-96
65. Kilka uwag o metodzie badania doktryn polityczno-prawnych w nawiązaniu do polskiej myśli politycznej przełomu XIX i XX wieku, Zeszyty Naukowe Wydziału PiA UG 8, Gdańsk 1980, s. 123-134
66. Kodeks Etyki Muzeów ICOM - charakterystyka teoretyczno- i filozoficzno-prawna, Gdańskie Studia Muzealne. Prawo Muzeów w druku, Gdańsk 0
Glosy i przeglądy orzecznictwa
1. Pięć minut antyfilozofii antyprawa. Glosa do Uchwały SN z dnia 20 grudnia 2007 r., I KZP 37/07, [w:] Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa, Gdańsk 2008
2. Tortury w państwie prawa? Glosa do wyroku w sprawie Wolfganga Daschnera, LG Frankfurt z 20.12.2004 - 5/27 KLs 7570 Js 203814/03(4/04), [w:] Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd orzecznictwa, Gdańsk 2006
3. Glosa do wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 22 marca 2001 r. w sprawach Kessler,Streletz,Krenz p-ko Niemcy i K.-H.W. p-ko Niemcy, [w:] Ius et Lex 1/2003, Warszawa 2003
Hasła
1. Etyka doradcy prawnego władz publicznych [w:] Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć [red:] S. Sykuna, P. Skuczyński, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013, ISBN 978-83-255-4569-7, nr wyd. 1
2. Odpowiedzialność moralna a odpowiedzialność prawna [w:] Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć [red:] S. Sykuna, P. Skuczyński, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013, ISBN 978-83-255-4569-7, nr wyd. 1
3. Konstytucjonalizacja prawa międzynarodowego [w:] Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2012, ISBN SBN 978-83-255-2839-3, nr wyd. 1
4. Prawo dyplomatyczne i konsularne [w:] Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego. 100 podstawowych pojęć [red:] S. Sykuna, J. Zajadło [współautor:] S. Sykuna, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011, ISBN 978-83-255-2878-2, nr wyd. 1
5. Protokół dyplomatyczny [w:] Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego. 100 podstawowych pojęć [red:] S. Sykuna, J. Zajadło [współautor:] S. Sykuna, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011, ISBN 978-83-255-2878-2, nr wyd. 1
6. System ochrony zabytków [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć [red:] K. Zeidler [współautor:] K. Zeidler, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-0824-1, nr wyd. 1
7. Wartość zabytku [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć [red:] K. Zeidler [współautor:] K. Zeidler, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-0824-1, nr wyd. 1
8. Bezprawie legislacyjne [w:] Leksykon prawa konstytucyjnego [red:] A. Szmyt, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2008, nr wyd. 1
9. Godność człowieka [w:] Leksykon prawa konstytucyjnego [red:] A. Szmyt, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2008, nr wyd. 1
10. Obowiązki obywatela [w:] Leksykon prawa konstytucyjnego [red:] A. Szmyt, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2008, nr wyd. 1
11. Ochrona wolności i praw człowieka i obywatela [w:] Leksykon prawa konstytucyjnego [red:] A. Szmyt, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2008, nr wyd. 1
12. Prawa solidarnościowe (prawa trzeciej generacji) [w:] Leksykon prawa konstytucyjnego [red:] A. Szmyt, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2008, nr wyd. 1
13. Prawo do oporu [w:] Leksykon prawa konstytucyjnego [red:] A. Szmyt, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2008, nr wyd. 1
14. Równość wszystkich wobec prawa [w:] Leksykon prawa konstytucyjnego [red:] A. Szmyt, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2008, nr wyd. 1
15. Wolności i prawa człowieka i obywatela [w:] Leksykon prawa konstytucyjnego [red:] A. Szmyt, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2008, nr wyd. 1
16. Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne [w:] Leksykon prawa konstytucyjnego [red:] A. Szmyt, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2008, nr wyd. 1
17. Wolności i prawa osobiste [w:] Leksykon prawa konstytucyjnego [red:] A. Szmyt, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2008, nr wyd. 1
18. Wolności i prawa polityczne [w:] Leksykon prawa konstytucyjnego [red:] A. Szmyt, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2008, nr wyd. 1
19. Wolność człowieka [w:] Leksykon prawa konstytucyjnego [red:] A. Szmyt, Wyd. C. H. Beck., Warszawa 2008, nr wyd. 1
20. Analityczna teoria prawa [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć [red:] J. Zajadło, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2007, nr wyd. 1
21. Filozofia prawa [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć [red:] J. Zajadło, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2007, nr wyd. 1
22. Formuła Radbrucha [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć [red:] J. Zajadło, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2007, nr wyd. 1
23. Ideał (idea) prawa [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć [red:] J. Zajadło, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2007, nr wyd. 1
24. Koncepcja prawa [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć [red:] J. Zajadło, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2007, nr wyd. 1
25. Marksistowska teoria prawa [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć [red:] J. Zajadło, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2007, nr wyd. 1
26. Normatywizm [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć [red:] J. Zajadło, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2007, nr wyd. 1
27. Pozytywizm prawniczy [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć [red:] J. Zajadło, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2007, nr wyd. 1
28. Prawo natury [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć [red:] J. Zajadło, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2007, nr wyd. 1
29. Sprawiedliwość [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć [red:] J. Zajadło, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2007, nr wyd. 1
30. Teoria prawa [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć [red:] J. Zajadło, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2007, nr wyd. 1
Recenzje publikowane
1. Review R. Kwiecień, Theory and Philosophy of International Law. Selected Problems, Difin 2011 [współautor:] T. Widłak, Polish Review of International and European Law Inaugural Issue, Warszawa 2012, s. 205-217
2. A.Reinach, Aprioryczne podstawy prawa cywilnego A.Reinach, Aprioryczne podstawy prawa cywilnego, Kwartalnik Prawa Prywatnego z. 1, Warszawa 2012, s. 275-280
3. Biojurysprudencja – dom zbudowany na piasku czy na skale? Recenzja książki: Roman Andrzej Tokarczyk, Biojurysprudencja. Podstawy prawa dla XXI wieku, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008 [współautor:] O. Nawrot, ICF DIAMETROS 22 (grudzień 2009), Kraków 2009
4. D. Rudkowski, Interwencja humanitarna w prawie międzynarodowym, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006, s. 256 D. Rudkowski, Interwencja humanitarna w prawie międzynarodowym, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006, s. 256, Przegląd Sejmowy 7, Warszawa 2007
5. J. Góral, R. Hausner J. Trzciński (red.), Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw obywatelskich 1980-2005, Naczelny Sąd Administracyjny, Warszawa 2005 J. Góral, R. Hausner J. Trzciński (red.), Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw obywatelskich 1980-2005, Naczelny Sąd Administracyjny, Warszawa 2005, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2, Warszawa 2006
6. S. Macedo (red.), Universal Jurisdiction. National Courts and the prosecution of Serious Crimes Under International Law S. Macedo (red.), Universal Jurisdiction. National Courts and the prosecution of Serious Crimes Under International Law, University of Pennsylvania Press 2004, Państwo i Prawo 7, Warszawa 2005
7. John Finnis, Prawo naturalne i uprawnienia naturalne John Finnis, Prawo naturalne i uprawnienia naturalne, Warszawa 2001, Etos 61-62, Warszawa 2003
8. Leszek Leszczyński, Klauzule generalne w stosowaniu prawa, Lublin 1986 Leszek Leszczyński, Klauzule generalne w stosowaniu prawa, Lublin 1986, Ost-Europa-Recht 2/1988, n/a 1988
9. Das Naturrechtsdenken heute und morgen. Gedächtnisschrift für Rene Marcic, Duncker&Humbolt -, Państwo i Prawo 1/1987, Warszawa 1987
Referaty
1. Constitutionalization: a New Philosophy of International Law? na konferencji Constitutionalisation and Fragmentation of International Law Revisited, INP PAN, Warszawa, 18-19 listopda [współautor:] T. Widłak, 2013
2. Aksjologia prawa międzynarodowego a filozofia prawa na marginesie doktryny 'Responsibility to Protect' na konferencji Aksjologia współczesnego prawa międzynarodowego, 2010
3. Odpowiedzialność za ochronę czy interwencja humanitarna? na konferencji Zjazd Katedr Prawa Konstytucyjnego, Poznań, 2007
4. Globalne problemy praw człowieka - komentarz do wystąpienia prof. Russella Hittingera na konferencji Konferencja Rzecznika Praw Obywatelskich Dzień Praw Człowieka, 2006
5. Rola prawa międzynarodowego w ochronie dziedzictwa kultury na konferencji Konferencja na temat: ''Prawo międzynarodowe - problemy i wyzwania'', Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki, Łódź [współautor:] K. Zeidler, 2006
6. Guantanamo i Abu Ghraib - problemy etyczno-prawne na konferencji Konferencja "Wojskowy wymiar sprawiedliwości", Gdańsk, 2006
7. Humanitarna interwencja: zagrożenie dla porządku międzynarodowego, moralny imperatyw czy norma zwyczajowa in statu nascendi? na konferencji UKSW - INP PAN, Radziejowice, 2004
8. Godność jako podstawa praw człowieka na konferencji Gdynia, 2003
9. Spory wokół legalności i legitymizacji humanitarnej interwencji na konferencji Instytut Studiów Strategicznych, Kraków, 2003
10. Prawo międzynarodowe a rozliczanie przeszłości na konferencji Sekcja Polska ILA, 2003
11. Prawa człowieka bez prawa naturalnego? na konferencji Dni Praw Człowieka, KUL, 2002
12. Human Rights and Natural Law na konferencji Oslo, 1990
13. Die Grundrechte im Strafprozess na konferencji Gdańsk, 1988
14. Europejska Komisja Praw Człowieka na konferencji Dni Praw Człowieka, KUL, grudzień 1987 , 1987
15. Europejska Konwencja Praw Człowieka na konferencji Dni Praw Człowieka, KUL, grudzień 1986 , 1986
Opinie prawne publikowane
1. Ekspertyza dla Biura Analiz Sejmowych w sprawie projektu zmiany art. 55 Konstytucji RP - 2006 dot. Opinia prawna do projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej dla Biuro Analiz Sejmowych, Nowelizacja art. 55 Konstytucji RP przez Sejm V Kadencji, 2006
2. Ekspertyza dla RPO w sprawie Karty Praw Podstawowych dot. - dla Rzecznik Praw Obywatelskich [współautor:] Z. Brodecki, T. Koncewicz, -, 2006
3. Godność człowieka a prawa człowieka dot. - dla druk specjalny dla Komisji Konstytucyjnej Sejmu RP I Kadencji, maszynopis powielony - 10 s., 1991
4. Przymusowa przynależność do izb lekarskich a wolność stowarzyszeń dot. aspekty konstytucyjne i prawnomiędzynarodowe dla druk specjalny dla Rzecznika Praw Obywatelskich, maszynopis powielony - 8 s., 1991
5. Aksjologiczne podstawy katalogu praw, wolności i obowiązków obywatelskich dot. - dla Prawa, wolności i obowiązki obywatela w nowej polskiej konstytucji, red. Z.Kędzia, Poznań 1990 , (maszynopis powielony - 10 s.), 1990
6. Zasady konstytucyjnego katalogu praw, wolności i obowiązków obywatelskich dot. - dla Prawa, wolności i obowiązki obywatela w nowej polskiej konstytucji, red. Z.Kędzia, Poznań 1990 , maszynopis powielony - 10 s., 1990
Udział w konferencjach
1. XX Jubileuszowy Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, ''Integracja zewnętrzna i wewnętrzna prawoznawstwa'' [współautor:] M. Glanc, O. Nawrot, J. Niesiołowski, F. Przybylski-Lewandowski, P. Sut, S. Sykuna, T. Widłak, M. Wojciechowski, K. Zeidler, Łódż, 6-9 września 2012
2. XIX Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, ''Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych?'' [współautor:] N. Cieslewicz, M. Glanc, A. Mikołajczyk, O. Nawrot, J. Niesiołowski, F. Przybylski-Lewandowski, P. Sut, S. Sykuna, T. Widłak, M. Wierzbicki, M. Wojciechowski, K. Zeidler, Jastrzębia Góra, 19-22 września 2010
3. XXIII Światowy Kongres Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (IVR): moderator dyskusji Special Workshop on Humanitarian Interventions, Kraków 2007
Varia
1. Karta praw podstawowych, czyli o cywilizacyjnym wyborze i obalaniu mitów, Rzeczpospolita z 30 listopada 2007 r. [współautor:] Z. Brodecki, T. Koncewicz, 2007
2. Andrzej Kubiak, Państwo prawne - idea, postulaty, dylematy; PiP, nr 7/1991 (artykuł pośmiertny), 1991
3. Ankieta: Problem prawa naturalnego - problemem otwartym, Zeszyty ODiSS "Chrześcijanin w Świecie", 140/1985 [współautor:] H. Waśkiewicz, 1985
 dr hab. Nawrot Oktawian prof. UG 
Książki i rozdziały w książkach
1. John B. Rawls [w:] Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach [red:] J. Zajadło, K. Zeidler, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2013, ISBN 978-83-278-0421-1, nr wyd. 1
2. Bioprawo [w:] Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach [red:] J. Zajadło, K. Zeidler, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2013, ISBN 978-83-278-0421-1, nr wyd. 1
3. Człowieczeństwo [w:] Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach [red:] J. Zajadło, K. Zeidler, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2013, ISBN 978-83-278-0421-1, nr wyd. 1
4. Dobro wspólne [w:] Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach [red:] J. Zajadło, K. Zeidler, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2013, ISBN 978-83-278-0421-1, nr wyd. 1
5. Oliver W. Holmes [w:] Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach [red:] J. Zajadło, K. Zeidler, Wyd. LexisNexis, Waraszawa 2013, ISBN 978-83-278-0421-1, nr wyd. 1
6. Sprawiedliwość [w:] Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach [red:] J. Zajadło, K. Zeidler, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2013, ISBN 978-83-278-0421-1, nr wyd. 1
7. Biojurysprudencja – dom zbudowany na piasku czy na skale? (przedruk z: „Diametros” 2009, nr 22, s. 172–177) [w:] Księga życia i twórczości, t. III, Biojurysprudencja, Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi Tokarczykowi [współautor:] J. Zajadło, Wyd. Polihymnia, Lublin 2013, s. 5, ISBN 978-83-7847-096-0, nr wyd. 1
8. Standardy prawne Rady Europy w dziedzinie biotechnologii i bioetyki [w:] Prawa człowieka wobec rozwoju biotechnologii [red:] L. Kondratiewa-Bryzik, K. Sąkowska-Kozłowska, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 51 - 65, ISBN 978-83-264-4231-5, nr wyd. 1
9. Łacińska terminologia prawnicza [red:] J. Zajadło [współautor:] N. Cieslewicz, J. Dmowski, S. Sykuna, J. Zajadło, K. Zeidler, J. Opolski, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 308, ISBN 978-83-264-4115-8, nr wyd. 2
10. Wprowadzenie do logiki dla prawników, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 300, ISBN 978-83-264-3951-3, nr wyd. 2
11. Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych? [współautor:] S. Sykuna, J. Zajadło, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 440, ISBN 978-83-255-3140-9, nr wyd. 1
12. Ludzka biogeneza w standardach bioetycznych Rady Europy, Wyd. Wolters Kluwer Polska - OFICYNA, Warszawa 2011, nr wyd. 1
13. Na krętych ścieżkach bioetyki - "etyka gatunku" Jürgena Habermasa [w:] Dziedzictwo i przyszłość [red:] J. Zajadło, Wyd. Arche s.c., Gdańsk 2010, nr wyd. 1
14. Prawnik... istota myśląca. Kilka uwag o stosowaniu prawa [w:] Prawo cywilne. Część ogólna. Kazusy [red:] A. Stępień-Sporek, O. Nawrot, M. Wyrwiński, P. Zakrzewski, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2010, nr wyd. 1
15. Prawo cywilne. Część ogólna. Kazusy [współautor:] A. Stępień-Sporek, M. Wyrwiński, P. Zakrzewski, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2010, s. 208, nr wyd. 1
16. Wykładnia antropologiczna bioprawa - zarys koncepcji [w:] Współczesne wyzwania bioetyczne [red:] L. Bosek, M. Królikowski, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2010, nr wyd. 1
17. Quo vadis homine? Ludzka natura w dobie eugeniki liberalnej [w:] S. Sykuna, J. Zajadło (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe - szanse i zagrożenia, Gdańsk 2009, nr wyd. 1
18. Łacińska terminologia prawnicza [red:] J. Zajadło [współautor:] N. Cieslewicz, J. Dmowski, S. Sykuna, J. Zajadło, K. Zeidler, J. Opolski, Wyd. Wolters Kluwer Polska OFICYNA, Warszawa 2009, s. 292, ISBN 978-83-7601-996-3, nr wyd. 1
19. Prawo kontra medycyna: Miecz Salomona [w:] Fascynujące ścieżki filozofii prawa [red:] J. Zajadło, Warszawa 2008, nr wyd. 1
20. Prawo kontra moralność: Milczenie Terri [w:] Fascynujące ścieżki filozofii prawa [red:] J. Zajadło [współautor:] N. Cieslewicz, Warszawa 2008, nr wyd. 1
21. Prawo kontra religia: Mądrość o smaku cykuty [w:] Fascynujące ścieżki filozofii prawa [red:] J. Zajadło, Warszawa 2008, nr wyd. 1
22. Nienarodzony na ławie oskarżonych, Toruń 2007, s. 348, nr wyd. 1
23. Wprowadzenie do logiki dla prawników, Warszawa 2007, s. 290, nr wyd. 1
24. Między filozofią a przyrodoznawstwem. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ludwikowi Kostro [red:] O. Nawrot, M. Gajewska, B. Lange, Gdańsk 2006, s. 264, nr wyd. 1
25. Uwagi dotyczące statusu nasciturusa na gruncie prawa karnego [w:] Między filozofią a przyrodoznawstwem. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ludwikowi Kostro [red:] O. Nawrot, M. Gajewska, B. Lange, Gdańsk 2006, nr wyd. 1
26. Dylematy wymiaru sprawiedliwości, czyli czym jest ludzki embrion? [w:] Nauka, Świat, Człowiek. Księga poświęcona pamięci Ireny Szumilewicz–Lachman [red:] W. Krajewski, Gdańsk 2005, nr wyd. 1
27. Hevelius, Science - Technology - Philosophy, Gdańsk 2004, s. 326, nr wyd. 1
28. Problem of animation and modern embryology [w:] Hevelius, Science - Technology – Philosophy, book 2 [red:] O. Nawrot, Gdańsk 2004, nr wyd. 1
29. Ethical Problems of The Surrogate Motherhood [w:] Hevelius, Science - Technology – Philosophy, book1 [red:] M. Duffy , Gdańsk, Liverpool, Sunderland 2003, nr wyd. 1
Studia i artykuły
1. Sumienie lekarza a prawa człowieka w świetle standardów Rady Europy, Medycyna Praktyczna 1, Kraków 2014, s. 111 - 116
2. In vitro jako legislacyjny hard case, Gdańskie Studia Prawnicze t. XXIX, Gdańsk 2013, s. 153 - 170
3. W obronie godności embrionu - o podstawowej zasadzie Europejskiej Konwencji Bioetycznej, Prawo i Więź 1 (3), Sopot 2013, s. 25 - 38
4. Klauzula sumienia w zawodach medycznych w świetle standardów Rady Europy, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych 3 (35), Warszawa 2012, s. 11 - 22
5. Demokratyczne państwo prawa wobec rozwoju biologii i medycyny, Forum Prawnicze 2 (10), Warszawa 2012, s. 23 - 36
6. Wolność jako relacja. Przyczynek do formalnej teorii wolności, Gdańskie Studia Prawnicze XXV, Gdańsk 2011, s. 611 - 620
7. "Wielka narracja" Rady Europy - kilka uwag o ochronie natury ludzkiej w dobie rewolucji biotechnologicznej, Forum Prawnicze 2 (4), Warszawa 2011, s. 49 - 58
8. Modele wykładni funkcjonalnej bioprawa, Gdańskie Studia Prawnicze tom XXIV "Zagadnienia nauki prawa", Gdańsk 2010
9. Antropologia rozdziału XIX Kodeksu karnego, Prawo i Medycyna 4/2009 (37, vol.11), Warszawa 2009
10. Diagnostyka preimplantacyjna w prawodawstwie Rady Europy, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Nr 2 (22) 2009, Warszawa 2009, s. 42 - 61
11. Debata bioetyczna po polsku, Zeszyty Naukowe Disputatio t. VII "Życie", Gdańsk 2009
12. Zamiast wstępu... prawnik wobec wyzwań XXI wieku, Zeszyty Naukowe Disputatio t. VII "Życie", Gdańsk 2009
13. Status prawny pre-embrionu, Państwo i Prawo 3/2009, Warszawa 2009
14. W co grają prawnicy? Logika prawnicza i jej filozofia, Gdańskie Studia Prawnicze t. XVIII, Gdańsk 2007, s. 199 - 214
15. Wczesne chrześcijaństwo a kwestia uczłowieczenia płodu, Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria 3 (59), Warszawa 2006, s. 153 - 168
16. Istota ludzka czy osoba? Status nasciturusa na gruncie Europejskiej Konwencji Bioetycznej, Prawo i Medycyna 1 (14, vol. 6), Warszawa 2004
17. Rozumowania prawnicze w kontekście sporu o aborcję, Logiczne podstawy rozumowań t. III [red:] J. Mrozek, Gdańsk 2003
18. What is foetus?, Episteme 7/1, Perugia 2003
19. Liberty as a Relation, Episteme 6/1, Perugia 2002
20. The Problems of Free Will According to Albert Einstein, Physical Interpretations of Relativity Theory VIII, Wyd. British Society for the Philosophy of Science S.C. & T., University of Sunderland, London 2002
21. Macierzyństwo zastępcze - aspekty moralno-prawne, Etyka 33, Warszawa 2000
Glosy i przeglądy orzecznictwa
1. Glosa do wyroku ETPCz z 1 kwietnia 2010 roku w sprawie S.H. i inni przeciw Austrii, skarga nr 57813/00, [w:] Forum Prawnicze 2 (2), Warszawa 2010
Hasła
1. Etyka krytyczna (metaetyka) [w:] Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć [red:] S. Sykuna, P. Skuczyński, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013, ISBN 978-83-255-4569-7, nr wyd. 1
2. Etyka normatywna [w:] Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć [red:] S. Sykuna, P. Skuczyński, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013, ISBN 978-83-255-4569-7, nr wyd. 1
3. Etyka opisowa [w:] Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć [red:] S. Sykuna, P. Skuczyński, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013, ISBN 978-83-255-4569-7, nr wyd. 1
4. Etyka stosowana (praktyczna) [w:] Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć [red:] S. Sykuna, P. Skuczyński, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013, ISBN 978-83-255-4569-7, nr wyd. 1
5. Nicolai Henryk [w:] Encyklopedia Filozofii Polskiej, t. 2, M - Ż, Wyd. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2011, nr wyd. 1
6. Definicja [w:] Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć [red:] K. Zeidler, P. Rybński, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, nr wyd. 1
7. Logika a retoryka [w:] Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć [red:] K. Zeidler, P. Rybiński, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, nr wyd. 1
8. Europejska Konwencja Bioetyczna [w:] Leksykon ochrony praw człowieka. 100 podstawowcych pojęć [red:] S. Sykuna, M. Balcerzak, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2010, nr wyd. 1
9. Eutanazja [w:] Leksykon ochrony praw człowieka. 100 podstawowcych pojęć [red:] S. Sykuna, M. Balcerzak, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2010, nr wyd. 1
10. Genom ludzki [w:] Leksykon ochrony praw człowieka. 100 podstawowcych pojęć [red:] S. Sykuna, M. Balcerzak, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2010, nr wyd. 1
11. Kara śmierci [w:] Leksykon ochrony praw człowieka. 100 podstawowcych pojęć [red:] S. Sykuna, M. Balcerzak, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2010, nr wyd. 1
12. Klonowanie człowieka [w:] Leksykon ochrony praw człowieka. 100 podstawowcych pojęć [red:] S. Sykuna, M. Balcerzak, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2010, nr wyd. 1
13. Prawo do życia [w:] Leksykon ochrony praw człowieka. 100 podstawowcych pojęć [red:] S. Sykuna, M. Balcerzak, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2010, nr wyd. 1
14. Argumentacja prawnicza [w:] J. Zajadło (red.), Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2007, nr wyd. 1
15. Błąd naturalistyczny [w:] J. Zajadło (red.), Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007, nr wyd. 1
16. Definicja [w:] J. Zajadło (red.), Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2007, nr wyd. 1
17. Logika prawnicza [w:] J. Zajadło (red.), Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2007, nr wyd. 1
18. Modalność (wypowiedź modalna) [w:] J. Zajadło (red.), Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2007, nr wyd. 1
19. Wnioskowania prawnicze [w:] J. Zajadło (red.), Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć [współautor:] F. Przybylski-Lewandowski, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2007, nr wyd. 1
20. Nicolai Henryk [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t.7, Lublin 2006, nr wyd. 1
Recenzje publikowane
1. Biojurysprudencja – dom zbudowany na piasku czy na skale? Recenzja książki: Roman Andrzej Tokarczyk, Biojurysprudencja. Podstawy prawa dla XXI wieku, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008 [współautor:] J. Zajadło, ICF DIAMETROS 22 (grudzień 2009), Kraków 2009
2. A. Einstein, Pisma filozoficzne, Warszawa 1999; M. Planck, Nowe drogi poznania filozoficznego a filozofia, Warszawa 2003 A. Einstein, Pisma filozoficzne, Warszawa 1999; M. Planck, Nowe drogi poznania filozoficznego a filozofia, Warszawa 2003, Hevelius, Science - Technology - Philosophy, book 2 2, Gdańsk 2004
Referaty
1. Wolność sumienia w zawodach medycznych w standardach Rady Europy na konferencji ogólnopolska konferencja naukowa pt. Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej – aspekty etyczne i prawne, 2013
2. Klonowanie istot ludzkich na konferencji Ratyfikacja Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej Wobec Zastosowań Biologii i Medycyny (Konwencji Biomedycznej) - skutki dla prawa polskiego, 2013
3. Wykładnia językowa - rola logiki w pracy prawnika na konferencji Kultura języka polskiego i jej znaczenie w praktyce prawniczej, Bydgoszcz, 2012
4. Standardy prawne Rady Europy w dziedzinie biotechnologii i bioetyki na konferencji IV doroczna konferencja Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN - Prawa człowieka wobec rozwoju biotechnologii, 2011
5. In vitro jako legislacyjny hard case na konferencji In vitro - szansa czy zarożenie?, 2011
6. Problematyka ludzkiej biogenezy w prawodawstwie Rady Europy na konferencji Bioetyka u początków życia ludzkiego - konferencja ogólnopolska, 2010
7. Wykładnia antropologiczna bioprawa – zarys koncepcji na konferencji Współczesne wyzwania bioetyczne (konferencja międzynarodowa), 2009
8. O dwóch modelach regulacji IVF na konferencji Jak uregulować zapłodnienie in vitro? (debata zorganizowana przez Polskie Towarzysto Bioetyczne), 2009
9. Problematyka bioetyczna w systemie prawa polskiego na konferencji Debata „Rewolucja październikowa w oczach specjalistów, czyli komentarze do planowanej ofensywy legislacyjnej rządu”, Uniwersytet Gdański, 2008
10. Liberta della volontà umana secondo Albert Einstein na konferencji Uniwersytet w Salerno, 2002
11. Problem of animation and modern embryology na konferencji Sympozjum międzynarodowe Science - Technology - Philosophy, Gdańsk, 2002
12. Problemi filosofici dell 'embriologia na konferencji Uniwersytet w Salerno, 2002
13. The Problems of Free Will According to Albert Einstein na konferencji Konferencja międzynarodowa PIRT VIII (Physical Interpretations of Relativity Theory), Londyn, 2002
14. Wolność jako relacja na konferencji Zebranie Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Gdańsk, , 2002
15. Ethical Problems of The Surrogate Motherhood, na konferencji Sympozjum międzynarodowe Science - Technology - Philosophy, Gdańsk, 2001
Udział w konferencjach
1. XX Jubileuszowy Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, ''Integracja zewnętrzna i wewnętrzna prawoznawstwa'' [współautor:] M. Glanc, J. Niesiołowski, F. Przybylski-Lewandowski, P. Sut, S. Sykuna, T. Widłak, M. Wojciechowski, J. Zajadło, K. Zeidler, Łódż, 6-9 września 2012
2. XIX Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, ''Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych?'' [współautor:] N. Cieslewicz, M. Glanc, A. Mikołajczyk, J. Niesiołowski, F. Przybylski-Lewandowski, P. Sut, S. Sykuna, T. Widłak, M. Wierzbicki, M. Wojciechowski, J. Zajadło, K. Zeidler, Jastrzębia Góra, 19-22 września 2010
Prace nie publikowane => Opinie prawne nie publikowane
1. Opinia prawna dot. zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej poselskich projektów ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów dla Biuro Analiz Sejmowych, 2012
2. Opinia prawna dot. problematyki wolności sumienia, w szczególności tzw. klauzuli sumienia lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów w dorobku prawnym, uchwałach i rezolucjach Rady Europy dla Biuro Analiz Sejmowych, 2012
Prace nie publikowane => Recenzje nie publikowane
1. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Moniki Markowskiej poz Przyrzeczenie jako pierwotna podstawa stosunków prawnych. Ujęcie fenomenologiczne oraz analityczno-językowe, 2013
2. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Brodeckiej poz Ekonomiczna analiza prawa. Studium z teorii i filozofii prawa, 2013
3. Recenzja rozprawy doktorskiej mgra Macieja Czerwińskiego poz Filozoficzno-prawne podstawy odpowiedzialności za wydanie i wykonanie rozkazu, 2013
4. Dobro wspólne. Teoria i praktyka, W. Arndt (red.), ks. F. Longchamps de Bérier (red.), K. Szczucki (red.) poz recenzja wydawnicza dla Wydawnictwa Sejmowego, 2013
5. Recenzja rozprawy doktorskiej mgra Pawła Brzezickiego poz Komisje bioetyczne. Systemy oceny etyczno-prawnej eksperymentów medycznych w Polsce i na świecie, 2012
Varia
1. Tryumf humanizmu - komórki macierzyste w systemie ochrony praw człowieka Rady Europy, "Imago" nr 6 (1/2012), 2012
2. Quid est veritas? (wywiad), "Człowiek i Prawo" Nr 2(2), 2009
3. Aborcja w europejskim stylu, "Gdański Kwartalnik Adwokacki" nr 16, 2009
4. Trzy pytania do... (wywiad), "Toga. Forum adwokatów" nr 10, 2009
5. Gry językowe prawników, Gdański Kwartalnik Adwokacki, nr 12, 2008
6. Słowo wstępne, Studenckie zeszyty naukowe "Disputatio", Tom II "Memonto mori", 2007
7. Dorobek naukowy Profesora Ludwika Kostro w zakresie bioetyki, (w:) M. Gajewska, B. Lange, O. Nawrot, Między filozofią a przyrodoznawstwem. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ludwikowi Kostro, Gdańsk, 2006
8. Status prawny nienarodzonego, Forum akademickie, nr 7-8, 2006
9. Słowo wstępne, (w:) O. Nawrot (red.), Hevelius, Science - Technology - Philosphy, book 2, Gdańsk , 2004
 dr hab. Zeidler Kamil prof. UG 
Książki i rozdziały w książkach
1. Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach [red:] J. Zajadło, K. Zeidler [współautor:] J. Zajadło, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2013, s. 488, ISBN ISBN 978-83-278-0421-1 , nr wyd. 1
2. Łacińska terminologia prawnicza [red:] J. Zajadło [współautor:] N. Cieslewicz, J. Dmowski, O. Nawrot, S. Sykuna, J. Zajadło, J. Opolski, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 308, ISBN 978-83-264-4115-8, nr wyd. 2
3. Na drodze przygody. 20-lecie Adventure Club Uniwersytetu Gdańskiego [red:] K. Zeidler, C. Jakubczyk, J. Kamień, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012, s. 216, ISBN 978-83-7326-880-7, nr wyd. 1
4. Czy koniec teorii prawa – co nam podpowiada historia filozofii analitycznej? [w:] Czy koniec teorii prawa? Z zagadnień teorii i filozofii prawa, Prawo CCCXII (AUWr No 3337) [red:] P. Jabłoński, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 9, ISBN 978-83-229-3233-9, nr wyd. 1
5. Etyka służb porządku publicznego [w:] Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy 2 [red:] H. Izdebski, P. Skuczyński [współautor:] A. Klimas, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2011, s. 29, ISBN 978-83-7620-665-3, nr wyd. 1
6. Granice retoryki i erystyki z perspektywy kodeksów etyki zawodowej adwokata i radcy prawnego [w:] Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy 2 [red:] H. Izdebski, P. Skuczyński [współautor:] J. Niesiołowski, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2011, s. 16, ISBN 978-83-7620-665-3, nr wyd. 1
7. Restytucja dóbr kultury ze stanowiska filozofii prawa. O trudnych przypadkach na granicy kultury i prawa, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 356, ISBN 978-83-264-1413-8, nr wyd. 1
8. Chińskie nauki o wojnie [w:] Ethos rycerski w historii, literaturze i kulturze [red:] A. Ryłko-Kurpiewska, M. Sacha, Wyd. Uniwerystetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s. 11, ISBN 978-83-7326-775-6, nr wyd. 1
9. O roli i znaczeniu etyki muzealnej [w:] Muzeum XXI wieku – teoria i praxis [red:] E. Kowalska, E. Urbaniak, Wyd. Muzeum Początków Państwa Polskiego, Gniezno 2010, s. 5, ISBN 978-83-61391-28-9, nr wyd. 1
10. Czy prawo rozumie sztukę? [w:] Prawna ochrona zabytków [red:] T. Gardocka, J. Sobczak, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 13, ISBN 978-83-7611-770-6, nr wyd. 1
11. Chiny w oczach Polaków. Księga jubileuszowa z okazji 60-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Chińską Republiką Ludową [red:] K. Zeidler, M. Burdelski, J. Włodarski, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s. 632, ISBN 978-83-7326-759-6, nr wyd. 1
12. Chińskie nauki o nauczaniu [w:] Chiny w oczach Polaków. Księga jubileuszowa z okazji 60-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Chińską Republiką Ludową [red:] K. Zeidler, M. Burdelski, J. Włodarski, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s. 8, ISBN 978-83-7326-759-6, nr wyd. 1
13. Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć [red:] K. Zeidler, P. Rybiński, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 426, ISBN 978-83-255-1930-8, nr wyd. 1
14. Dyskrecjonalność władzy sędziego a praktyka stosowania prawa [w:] Dyskrecjonalność w prawie [red:] W. Staśkiewicz, T. Stawecki [współautor:] J. Niesiołowski, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2010, s. 6, ISBN 978-83-7620-496-3, nr wyd. 1
15. Erystyka A. Schopenhauera i jej praktyczne zastosowanie [w:] Wymowa prawnicza [red:] A. Fiutak, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 10, ISBN 978-83-255-1617-8, nr wyd. 3
16. Odpowiedzialność żołnierza za naruszenie norm etycznych [w:] Dyscyplina wojskowa. Nowe regulacje [red:] D. Bugajski, R. Depczyński, Wyd. Marynarki Wojennej, Gdynia 2010, s. 11, ISBN 978-83-88698-12-5, nr wyd. 1
17. Zadania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony dóbr kultury [w:] Wojskowy wymiar sprawiedliwości [red:] J. Warylewski, Wyd. Marynarki Wojennej, Gdynia 2010, s. 7, ISBN 978-83-88698-11-8, nr wyd. 1
18. Nadanie Yi Lijun tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego [red:] K. Zeidler, J. Włodarski [współautor:] J. Włodarski, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s. 131, ISBN 978-7326-700-8, nr wyd. 1
19. Prawnik – Retoryka – Etyka? [w:] Prawnik, język, etyka [red:] A. Mróz, A. Niewiadomski, M. Pawelec, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 9, ISBN 978-83-927816-5-3, nr wyd. 1
20. Leksykon prawa ochrony zabytków. 100 podstawowych pojęć [red:] K. Zeidler, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 528, ISBN 978-83-255-0824-1, nr wyd. 1
21. Ludzie honoru [w:] Prawo w filmie, (red.) P. Grabarczyk, T. Stempowski [współautor:] R. Depczyński, R. Król, P. Rybiński, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 8, ISBN 978-83-255-1239-2, nr wyd. 1
22. Łacińska terminologia prawnicza [red:] J. Zajadło [współautor:] N. Cieslewicz, J. Dmowski, O. Nawrot, S. Sykuna, J. Zajadło, J. Opolski, Wyd. Wolters Kluwer Polska OFICYNA, Warszawa 2009, s. 292, ISBN 978-83-7601-996-3, nr wyd. 1
23. Raport mniejszości [w:] Prawo w filmie, (red.) P. Grabarczyk, T. Stempowski [współautor:] P. Rybiński, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 5, ISBN 978-83-255-1239-2, nr wyd. 1
24. Wykład prawa dla archeologów [współautor:] M. Trzciński, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009, s. 200, ISBN 978-83-7601-803-4, nr wyd. 1
25. Zadania Biura Ochrony Rządu wobec zagrożeń przestępczością zorganizowaną i terroryzmem [w:] Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna, (red.) L. Paprzycki, Z. Rau, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 13, ISBN 978-83-7601-659-7, nr wyd. 1
26. Aneks 2. Sen no sen (wyprzedzenie ataku przeciwnika) a obrona konieczna [w:] Japonia w oczach Polaków, t. II [red:] K. Zeidler, J. Włodarski, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 2, ISBN 978-83-7326-610-0, nr wyd. 1
27. Japonia w oczach Polaków. Państwo-Społeczeństwo-Kultura t.II [red:] K. Zeidler, J. Włodarski, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 328, ISBN 978-83-7326-610-0, nr wyd. 1
28. Konsumpcjonizm a wolność jednostki [w:] Pokój i demokracja [red:] M. Szyszkowska, Warszawa 2009, s. 12, ISBN 978-83-89782-58-8, nr wyd. 1
29. O recepcji etyki japońskiej w kulturze europejskiej [w:] Japonia w oczach Polaków, t. II [red:] K. Zeidler, J. Włodarski, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 19, ISBN 978-83-7326-610-0, nr wyd. 1
30. O właściwy kształt służby ochrony zabytków w Polsce. Postulaty de lege ferenda [w:] Prawna ochrona dóbr kultury, (red.) T. Gardocka, J. Sobczak, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 8, ISBN 978-83-7611-415-6, nr wyd. 1
31. Reprywatyzacja z perspektywy teoretyczno-prawnej [w:] Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem, t. I, Własność [red:] J. Jabłońska-Bonca, Warszawa 2009, s. 19, nr wyd. 1
32. Wkład profesora Jana Pruszyńskiego w teorię prawa ochrony zabytków [w:] Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, t. III, Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego, Wyd. Poznańskie, Poznań 2009, s. 7, ISBN 978-83-7177-675-5, nr wyd. 1
33. Aforyzm chiński jako wypowiedź normatywna [w:] Początki wiedzy o Chinach w Polsce [red:] I. Kadulska, J. Włodarski [współautor:] R. Król, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 13, nr wyd. 1
34. How to Get and not to Give. About Injustice in Restitutions [w:] Restitution of Confiscated Art Works – Wish or Reality? [red:] M. Borak, Prague 2008, s. 6, nr wyd. 1
35. Kilka uwag na temat japońskiej kultury prawnej [w:] Japonia w oczach Polaków. Państwo - społeczeństwo - kultura, t.I [red:] J. Włodarski, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 18, nr wyd. 1
36. O znaczeniu i roli teorii konserwatorskiej w praktyce stosowania prawa [w:] Współczesne problemy teorii konserwatorskiej w Polsce [red:] B. Szmygin, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Warszawa-Lublin 2008, s. 8, nr wyd. 1
37. Ochrona podwodnego dziedzictwa kultury w prawie międzynarodowym publicznym [w:] Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Wyzwania XIX wieku [red:] D. Bugajski [współautor:] M. Głuchowska, Gdynia 2008, s. 11, nr wyd. 1
38. Prawo kontra historia. Bractwo uwięzione w college’u [w:] Fascynujące ścieżki filozofii prawa [red:] J. Zajadło, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2008, s. 11, nr wyd. 1
39. Prawo muzeów [red:] K. Zeidler, J. Włodarski, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 284, ISBN 978-83-7526-482-1, nr wyd. 1
40. Ustawa o Biurze Ochrony Rządu. Komentarz [red:] K. Zeidler [współautor:] J. Lipski, U. Nalaskowska, Wyd. ABC Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 384, ISBN 978-83-7526-482-1, nr wyd. 1
41. Wartość zabytku jako kategoria normatywna [w:] Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, t. II [red:] W. Szafrański, Poznań 2008, s. 12, nr wyd. 1
42. Model amerykański regionalnej ochrony dziedzictwa kultury [w:] Prawo międzynarodowe. Księga pamiątkowa prof. Renaty Szafarz [red:] J. Menkes, Warszawa 2007, s. 7, nr wyd. 1
43. Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 326, ISBN 978-83-7526-423-4, nr wyd. 1
44. Rola i zadania Policji w zakresie ochrony dziedzictwa kultury [w:] Policja w Polsce. Stan obecny i perspektywy [red:] W. Ciepiela, A. Szymaniak, Poznań 2007, s. 8, nr wyd. 1
45. Zasada ochrony europejskiego dziedzictwa kultury [w:] Europa sędziów [red:] Z. Brodecki, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2007, s. 8, nr wyd. 1
46. Karnoprawna ochrona dziedzictwa kultury z perspektywy europejskiej [w:] Prawnokarna ochrona dziedzictwa kultury [red:] J. Kaczmarek, Wyd. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2006, s. 23, nr wyd. 1
47. European Legislation in the Field of Cultural Heritage Restitution [w:] The Future of the Lost Cultural Heritage [red:] M. Borak, Prague 2006, s. 11, nr wyd. 1
48. Problems of Ratification and Implementation of UNESCO Conventions in Poland [w:] Distroyed but not lost [red:] M. Konopka, Warsow 2006, s. 5, nr wyd. 1
49. Problemy ratyfikacji i implementacji konwencji UNESCO [w:] Zniszczone, ale nie utracone [red:] M. Konopka, Warszawa 2006, s. 5, nr wyd. 1
50. Three main Aspects of Restitution: Property of the Aristocracy, Property of the Catholic Church, Jewish Property [w:] The Lost Heritage of Cultural Assets [red:] M. Borak, Prague 2005, s. 8, nr wyd. 1
51. Walka o gdańskie ołtarze [w:] Polska droga do wolności. Pomorze 2005 (album) [współautor:] M. Zeidler, Bydgoszcz 2005, s. 5, nr wyd. 1
52. Współpraca międzynarodowa a polityka kulturalna Unii Europejskiej [w:] Regiony [red:] Z. Brodecki, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2005, s. 13, nr wyd. 1
53. Spór wartości w prawie ochrony dóbr kultury [w:] Teoretycznoprawne problemy integracji europejskiej [red:] L. Leszczyński, Wyd. UMCS, Lublin 2004, s. 14, nr wyd. 1
Studia i artykuły
1. Status jeńca wojennego. Wybrane zagadnienia, "Międzynarodowe Prawo Humanitarne" 2011/II [red:] D. Bugajski [współautor:] M. Głuchowska, Gdynia 2011, s. 185-203
2. O dobre prawo dla zabytków – rozważania na gruncie ustawy z 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2010 XXIV, Gdańsk 2010, s. 11
3. W sprawie genezy, dynamiki i charakterystyki współczesnych konfliktów zbrojnych, "Międzynarodowe Prawo Humanitarne" 2010/I [red:] R. Bugajski, Gdynia 2010, s. 12
4. Erystyka w praktyce prawniczej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2009/4, Poznań 2009, s. 15
5. Normatywno-prawne podstawy wpisu na Listę dziedzictwa światowego UNESCO, "Studia Europejskie" 2009 XVIII [współautor:] K. Zalasińska, Gdynia 2009, s. 10
6. Interwencjonizm państwowy w świetle sporu pomiędzy liberalizmem a komunitaryzmem, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2009 t. XXII, Gdańsk 2009, s. 9
7. Jerzy Lewszecki (1913-1955) – przyczynek do biografii, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2009 nr 4 [współautor:] M. Zeidler, Warszawa 2009, s. 6
8. Ochrona dziedzictwa kultury a turystyka, czyli w poszukiwaniu , "Folia Turistica", Turystyka a prawo, [red.] P. Cybula, 2009 nr 20, Kraków 2009, s. 14
9. Doktryna wojenna Sun Tzu i jego poglądy na politykę, państwo i prawo, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2009 t. XX [red:] D. Szpoper [współautor:] J. Włodarski, Gdańsk 2009, s. 11
10. Zabytek jako szczególny przedmiot obrotu handlowego, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2009 t. XXI [red:] E. Bagińska, J. Ciszewski, Gdańsk 2009, s. 17
11. Życie lekkie jak piórko żurawia. O życiu i śmierci w etosie samurajskim, "Zeszyty Naukowe Disputatio" 2009 t. VII Życie [red:] J. Szlachetko, Gdańsk 2009, s. 12
12. Konwencja w sprawie ochrony archeologicznego, historycznego i artystycznego dziedzictwa narodów amerykańskich (Konwencja z San Salvador), tłumaczenie z wprowadzeniem, "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego" 2008 6 [współautor:] P. Rybiński, Kraków 2008
13. Pokrzywdzone zabytki, czyli o tym, czy prawo karne chroni dziedzictwo kultury, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2008 t. XIX, Gdańsk 2008, s. 16
14. Rewindykacja gdańskich zabytków sakralnych, "Studia Prawnicze KUL" 2008 1 [współautor:] M. Zeidler, Lublin 2008, s. 10
15. Nagrody w prawie finansowym, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2007 t. XVI [współautor:] J. Niesiołowski, Gdańsk 2007, s. 10
16. Normatywne podstawy ochrony zabytków w II Rzeczypospolitej, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2006 t. XV, Gdańsk 2006, s. 8
17. Nowe przestępstwa w systemie karnoprawnej ochrony dziedzictwa kultury, "Ochrona Zabytków" 2006 4, Warszawa 2006, s. 5
18. W sprawie zgodności prawa krajowego z prawem europejskim, "Studia Europejskie" 2006 t. XV, Gdynia 2006, s. 8
19. Prawa człowieka a normatywne podstawy ochrony dziedzictwa kultury, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2005 t. XIII, Gdańsk 2005, s. 15
20. Społeczna świadomość problemu ochrony dziedzictwa kultury. Kilka uwag wprowadzających (Komunikat), "Apelacja Gdańska. Kwartalnik" 2005 1, Gdańsk 2005, s. 5
21. Wojna jako sposób rozstrzygania konfliktów. Rozważania z zakresu teorii państwa i prawa, "Gdańskie Studia Prawnicze" t. XIV, Gdańsk 2005, s. 14
22. Karnoprawna ochrona zabytków, "Prokuratura i Prawo" 2004 2 [współautor:] J. Kaczmarek, Warszawa 2004, s. 15
23. O dopuszczalności stosowania sposobów erystycznych w postępowaniu sądowym, "Palestra" 2004 7-8 (559-560), Warszawa 2004, s. 12
24. Pojęcie ''dziedzictwa narodowego'' w Konstytucji RP i jego prawna ochrona, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2004 t. XII, Gdańsk 2004, s. 11
25. Polityka kulturalna Unii Europejskiej: Organizacyjne i prawne narzędzia realizacji, "Studia Europejskie" 2004 t. XII [współautor:] L. Starosta, Warszawa 2004, s. 13
26. Karnoprawna ochrona dóbr kultury, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2003 t. XI, Gdańsk 2003, s. 9
27. Prawna ochrona zabytków na wypadek wojny, "Ochrona Zabytków" 2003 1-2 [współautor:] J. Zajadło, Warszawa 2003, s. 6
28. Sprzedaż aukcyjna w obrocie dziełami sztuki i zabytkami, "Przegląd Prawa Handlowego" 2003 8 (131), Warszawa 2003, s. 3
29. Źródła międzynarodowego prawa ochrony dziedzictwa kultury, "Studia Europejskie" 2003 t. XI, Warszawa 2003, s. 10
30. Prawo, moralność, etyka. Pojęcia i relacje podstawowe, "Pieniądze i Więź" 3-4 (16-17), Sopot 2002, s. 4
31. Zakaz wywozu dóbr kultury i jego praktyczne konsekwencje, "Ochrona Zabytków" 2002 3-4, Warszawa 2002, s. 3
Glosy i przeglądy orzecznictwa
1. Przywrócenie zabytku do stanu poprzedniego , wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2005 r., I S.A./Wa 311/04, [w:] "Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa" 2006 nr 4, Gdańsk 2006
Hasła
1. Dyplomatyczne prawo [w:] Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć [red:] D. Pyć, A. Przyborowska-Klimczak, Wyd. C.H. Beck , Warszawa 2012, ISBN 978-83-255-2839-3, nr wyd. 1
2. Jeńcy wojenni [w:] Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć [red:] D. Pyć, A. Przyborowska-Klimczak, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2012, ISBN 978-83-255-2839-3, nr wyd. 1
3. Międzynarodowe prawo lotnicze [w:] Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć [red:] D. Pyć, A. Przyborowska-Klimczak, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2012, ISBN 978-83-255-2839-3, nr wyd. 1
4. Protokół dyplomatyczny [w:] Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć [red:] D. Pyć, A. Przyborowska-Klimczak, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2012, ISBN 978-83-255-2839-3, nr wyd. 1
5. Terroryzm [w:] Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć [red:] D. Pyć, A. Przyborowska-Klimczak, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2012, ISBN 978-83-255-2839-3, nr wyd. 1
6. Terytorium [w:] Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć [red:] D. Pyć, A. Przyborowska-Klimczak, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2012, ISBN 978-83-255-2839-3, nr wyd. 1
7. Akredytacja [w:] Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego. 100 podstawowych pojęć [red:] S. Sykuna, J. Zajadło, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011, ISBN 978-83-255-2878-2, nr wyd. 1
8. Ambasada [w:] Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego. 100 podstawowych pojęć [red:] S. Sykuna, J. Zajadło, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011, ISBN 978-83-255-2878-2, nr wyd. 1
9. Attaché [w:] Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego. 100 podstawowych pojęć [red:] S. Sykuna, J. Zajadło, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011, ISBN 978-83-255-2878-2, nr wyd. 1
10. Ceremoniał morski [w:] Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego. 100 podstawowych pojęć [red:] S. Sykuna, J. Zajadło [współautor:] D. Bugajski, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011, ISBN 978-83-255-2878-2, nr wyd. 1
11. Ceremoniał wojskowy [w:] Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego. 100 podstawowych pojęć [red:] S. Sykuna, J. Zajadło [współautor:] D. Bugajski, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011, ISBN 978-83-255-2878-2, nr wyd. 1
12. Chargé d’affaires [w:] Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego. 100 podstawowych pojęć [red:] S. Sykuna, J. Zajadło, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011, ISBN 978-83-255-2878-2, nr wyd. 1
13. Immunitety i przywileje dyplomatyczne [w:] Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego. 100 podstawowych pojęć [red:] S. Sykuna, J. Zajadło, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011, ISBN 978-83-255-2878-2, nr wyd. 1
14. Język ciała [w:] Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego. 100 podstawowych pojęć [red:] S. Sykuna, J. Zajadło, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011, ISBN 978-83-255-2878-2, nr wyd. 1
15. Korpus dyplomatyczny [w:] Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego. 100 podstawowych pojęć [red:] S. Sykuna, J. Zajadło, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011, ISBN 978-83-255-2878-2, nr wyd. 1
16. Minister Spraw Zagranicznych [w:] Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego. 100 podstawowych pojęć [red:] S. Sykuna, J. Zajadło, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011, ISBN 978-83-255-2878-2, nr wyd. 1
17. Misje specjalne [w:] Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego. 100 podstawowych pojęć [red:] S. Sykuna, J. Zajadło, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011, ISBN 978-83-255-2878-2, nr wyd. 1
18. Różnice kulturowe [w:] Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego. 100 podstawowych pojęć [red:] S. Sykuna, J. Zajadło, Wyd. C.H. Beck , Warszawa 2011, ISBN 978-83-255-2878-2, nr wyd. 1
19. Erystyka [w:] Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć [red:] K. Zeidler, P. Rybiński, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-1930-8, nr wyd. 1
20. Język prawny i język prawniczy [w:] Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć [red:] K. Zeidler, P. Rybiński [współautor:] J. Niesiołowski, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-1930-8, nr wyd. 1
21. Kłamstwo [w:] Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć [red:] K. Zeidler, P. Rybiński [współautor:] P. Rybiński, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-1930-8, nr wyd. 1
22. Prakseologia [w:] Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć [red:] K. Zeidler, P. Rybiński, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-1930-8, nr wyd. 1
23. Prawda [w:] Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć [red:] K. Zeidler, P. Rybiński [współautor:] P. Rybiński, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-1930-8, nr wyd. 1
24. Retorsio argumenti [w:] Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć [red:] K. Zeidler, P. Rybiński [współautor:] P. Rybiński, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-1930-8, nr wyd. 1
25. ICOMOS (Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków) [w:] Leksykon prawa ochrony zabytków. 100 podstawowych pojęć [red:] K. Zeidler, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-0824-1, nr wyd. 1
26. Karty ochrony i konserwacji zabytków [w:] Leksykon prawa ochrony zabytków. 100 podstawowych pojęć [red:] K. Zeidler, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-0824-1, nr wyd. 1
27. Ochrona zabytków [w:] Leksykon prawa ochrony zabytków. 100 podstawowych pojęć [red:] K. Zeidler, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-0824-1, nr wyd. 1
28. Ochrona zabytków w Unii Europejskiej [w:] Leksykon prawa ochrony zabytków. 100 podstawowych pojęć [red:] K. Zeidler, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-0824-1, nr wyd. 1
29. Przestępstwa przeciwko zabytkom [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć [red:] K. Zeidler, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-0824-1, nr wyd. 1
30. System ochrony zabytków [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć [red:] K. Zeidler [współautor:] J. Zajadło, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-0824-1, nr wyd. 1
31. Wartość zabytku [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć [red:] K. Zeidler [współautor:] J. Zajadło, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-0824-1, nr wyd. 1
32. Tworzenie prawa [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć [red:] J. Zajadło [współautor:] P. Uziębło, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007, ISBN 978-83-7483-519-0, nr wyd. 1
33. Źródła prawa [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć [red:] J. Zajadło [współautor:] P. Uziębło, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007, ISBN 978-83-7483-519-0, nr wyd. 1
34. Język a prawo [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć [red:] J. Zajadło, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007, ISBN 978-83-7483-519-0, nr wyd. 1
35. Kultury prawne [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć [red:] J. Zajadło, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007, ISBN 978-83-7483-519-0, nr wyd. 1
36. Luka w prawie [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć [red:] J. Zajadło, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007, ISBN 978-83-7483-519-0, nr wyd. 1
37. Retoryka prawnicza [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć [red:] J. Zajadło [współautor:] J. Guść, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007, ISBN 978-83-7483-519-0, nr wyd. 1
38. System prawa [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć [red:] J. Zajadło, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007, ISBN 978-83-7483-519-0, nr wyd. 1
39. Świadomość prawna [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć [red:] J. Zajadło, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007, ISBN 978-83-7483-519-0, nr wyd. 1
Recenzje publikowane
1. Międzynarodowa współpraca służb policyjnych, granicznych i celnych w zwalczeniu przestępczości przeciwko zabytkom Materiały pokonferencyjne, (red.) M. Karpowicz, P. Ogrodzki; Wyd. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2005, s. 415, "Policjanci. Policyjny Magazyn Historyczny” 2009, Warszawa 2009, s. 3
2. Ochrona zabytków militarnych helu red. A. Gryszczyńska, B. Konieczna, Wyd. TNOiK, Toruń-Warszawa 2006, s. 182, „Ochrona Zabytków” 2007 1, Warszawa 2007
3. Europejski rynek sztuki (notka recenzyjna) Wojciech Paczuszki, Handel dziełami sztuki w Unii Europejskiej, Kantor Wyd. Zakamycze, Kraków 2005, Spotkania z Zabytkami 2006 3, Warszawa 2006
4. Siła w szczytnym celu (notka recenzyjna) Jerzy Zajadło, Dylematy humanitarnej interwencji. Historia - etyka - polityka - prawo, Wyd. Arche, Gdańsk 2005, Polska Zbrojna 2005 23, Warszawa 2005
Sprawozdania
1. Działalność naukowo-dydaktyczna Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Uniwersytetu Gdańskiego w latach 2005-2011 na "Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej" 2011/2, Wyd. Warszawa, 2011
2. Sprawozdanie z konferencji naukowej na temat Nowe uregulowania dyscyplinarne w Wojsku Polskim na Konferencja naukowa nt. Nowe uregulowania dyscyplinarne w Wojsku Polskim, 19.02.2010 Gdynia [współautor:] R. Depczyński, Wyd. "Wojskowy Przegląd Prawniczy" 2010 nr 1, 2010
3. Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego Polski – wyzwania i zagrożenia XXI wieku na Ogólnopolska konferencja naukowa, Warszawa, 27 II 2009 [współautor:] K. Zalasińska, Wyd. "Państwo i Prawo" 2009 z. 6, 2009
4. Funkcjonowanie prawa ochrony dóbr kultury na Konferencja naukowa, Warszawa, 18 XI 2008, Wyd. "Państwo i Prawo" 2009 z. 5, 2009
5. Prawno-karna ochrona dziedzictwa kulturowego na Międzynarodowa Konferencja w Gdańsku, 30 maja - 1 czerwca 2005 r., Wyd. "Biuletyn Historii Sztuki" 2006 nr 3-4, 2006
6. Wymiar sprawiedliwości w wojsku na Sprawozdanie z konferencji naukowej na WPiA UG, która odbyła się 2 marca 2006 r. [współautor:] R. Depczyński, Wyd. "Wojskowy Przegląd Prawniczy" 2006 nr 2, 2006
7. Ochrona zabytków wojskowości na Sprawozdanie z konferencji naukowej, Jurta-Hel, 19 września 2005 r. [współautor:] R. Depczyński, Wyd. "Prokurator" 2005 nr 4, 2005
8. Prawne uwarunkowania sponsoringu kultury i sztuki na Możliwości i perspektywy (Warszawa, 18 października 2004), Wyd. "Desa Unicum. Varia" 2005 nr 1 (7), 2005
9. Prawnokarna ochrona dziedzictwa kulturowego na Konferencja międzynarodowa, Gdańsk, 30 V - 1 VI 2005 [współautor:] J. Kaczmarek, Wyd. "Państwo i Prawo" 2005 z. 10, 2005
10. Prawnokarna ochrona dziedzictwa kulturowego na Konferencja międzynarodowa, Gdańsk, 30 V - 1 VI 2005, Wyd. "Ochrona Zabytków" 2005 nr 1, 2005
11. Na ubitej ziemi na O Konferencji Wydziałowej pod tytułem: Wykładnia prawa (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 27 lutego 2004) [współautor:] P. Rybiński, Wyd. ''Kwartalnik Adwokacki'' Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku, 2004 nr 7, 2004
12. Utracone dziedzictwo kultury na Międzynarodowa Konferencja na temat: Lost Heritage of Cultural Assets (Czechy, Brno 20-21 listopada 2003), Wyd. "Ochrona Zabytków 2003" nr 3-4, 2003
Referaty
1. Pytanie o status prawa ochrony dziedzictwa kultury na konferencji Ogólnopolska konferencja "Współczesne problemy prawnej ochrony dziedzictwa kultury", Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski , 2011
2. Czy iure praedae nadal istnieje? na konferencji IV Konferencja Naukowa MPH pt. Zasady podjęcia działań przy użyciu siły, 2011
3. Wymogi i konsekwencje formalno-prawne tworzenia parków kulturowych na konferencji Seminarium „Ochrona krajobrazu kulturowego a rozwój – ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich”, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk, 2011
4. Rozpowszechnianie muzealiów w sieci – prawa i obowiązki instytucji kultury na konferencji Wirtu@lna kultura - prawne aspekty rozpowszechniania zbiorów w Internecie, Warszawa, 2010
5. Fałszerstwo zabytków w świetle prawa polskiego na konferencji VIII Seminarium z cyklu „Problematyka autentyczności dzieł sztuki na polskim rynku. Teoria – Praktyka – Prawo”, Zamek Królewski w Warszawie , 2010
6. Muzeum i komercja. Prawo, etyka, misja i rynek na konferencji Polsko-Brytyjska Konferencja i warsztaty dla muzealników pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa, 2010
7. Definicje legalne w ochronie dziedzictwa kultury na konferencji Konferencja „Ochrona dziedzictwa kulturowego i materialnego pogranicza” organizowana przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2010
8. Nowa dyskusja na temat statusu jeńców wojennych na konferencji III Konferencja Naukowa „Międzynarodowe prawo humanitarne”, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni [współautor:] M. Głuchowska-Wójcicka, 2010
9. Zasada subsydiarności w prawie ochrony zabytków na konferencji Konferencja nt. prawnej problematyki ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce „Kiedy Państwo śpi …”, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński, 2010
10. Retoryka prawnicza – pytanie o status dyscypliny na konferencji Konferencja naukowa "Retoryka prawnicza - teoria i praktyka", Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański, 2010
11. Odpowiedzialność żołnierza za naruszenie norm etycznych na konferencji Konferencja naukowa "Nowe uregulowania dyscyplinarne w Wojsku Polskim", Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, 2010
12. O przestrzeni dyskursu restytucyjnego na konferencji Konferencja "Prawna ochrona zabytków", Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, 2010
13. O roli i znaczeniu etyki muzealnej na konferencji Konferencja naukowa „Muzeum XXI wieku – teoria i praxis”, organizowana przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie oraz Polski Komitet Narodowy ICOM, 2009
14. Chińskie nauki o władzy, polityce i państwie na konferencji Ogólnopolska Konferencja „Demokracja w perspektywie jednostki”, Kuźnica, 2009
15. O potrzebie nowej regulacji prawa ochrony zabytków. Postulaty de lege ferenda na konferencji Otwarte zebranie plenarne PKN ICOMOS „Zmiany prawa ochrony zabytków”, Ciechanowiec [współautor:] K. Zalasińska, 2009
16. Chinese Legal Thought from European Perspective na konferencji XXIV Kongres Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (IVR), 15-20.09.2009 Pekin, 2009
17. Konsumpcjonizm a wolność jednostki na konferencji Ogólnopolska Konferencja „Wolność indywidualna i obywatelska”, Nałęczów, 2009
18. Granice retoryki i erystyki z perspektywy etyki prawniczej na konferencji Seminarium Instytutu Nauk o Państwie i Prawie „Granice działalności prawnika na rzecz klienta”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 2009
19. Prawnik – Retoryka – Etyka? na konferencji Ogólnopolska Konferencja naukowa „Prawo, język, etyka”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 2009
20. Erystyka w służbie prawdy? na konferencji Konferencja naukowa V edycji „Urodzin Schopenhauera”, Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2009
21. Wkład profesora Jana Pruszyńskiego w teorię prawa ochrony zabytków na konferencji Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego Polski – doświadczenia i wyzwania XXI wieku”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 2009
22. O właściwy kształt służby ochrony zabytków w Polsce. Postulaty de lege ferenda na konferencji Konferencja naukowa „Funkcjonowanie prawa ochrony dóbr kultury”, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa, 2008
23. W poszukiwaniu dobrego prawa, czyli o dylematach reprywatyzacji na konferencji Konferencja naukowa „Dobre prawo”, Katedra Socjologii Prawa, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński, Szczawnica, 2008
24. Dyskrecjonalna władza sędziego a praktyka stosowania prawa na konferencji XVIII Ogólnopolski Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa „Dyskrecjonalność w prawie”, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, Warszawa [współautor:] J. Niesiołowski, 2008
25. Przestępstwa przeciwko zabytkom w ujęciu szerokim na konferencji IX Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo - Wspólna Sprawa” na temat: „Policja a ochrona dóbr kultury w nowej rzeczywistości europejskiej”, Wrocław, 2008
26. Ochrona podwodnego dziedzictwa kultury na konferencji Konferencja naukowa „Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych we współczesnych konfliktach zbrojnych”, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Gdynia [współautor:] M. Głuchowska, 2008
27. O zastosowaniu erystyki A. Schopenhauera w praktyce prawniczej na konferencji Konferencja IV edycji „Urodzin Schopenhauera” – 220 rocznica urodzin filozofa Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański, 2008
28. How to Get and not to Give. About Injustice in Restitutions na konferencji Third International Conference "Restitution of Confiscated Works of Art. A Wish or a Reality?", Liberec, Czechy, 2007
29. Normatywno-prawne podstawy wpisu na listę UNESCO na konferencji X Forum konserwatorów 2007 "Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO szansą czy zagrożeniem dla zabytków?", Toruń [współautor:] K. Zalasińska, 2007
30. Budowa systemu karnoprawnej ochrony dziedzictwa kultury w Polsce na konferencji 5 Międzynarodowa Konferencja Interpolu „Nielegalny obrót skradzionymi dobrami kultury w Europie Środkowej i Wschodniej”, Wieliczka, 2007
31. Ochrona dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych na konferencji V Międzynarodowa Konferencja ''Zarządzanie Kryzysowe'', Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Gdynia, 2007
32. Normatywno-prawna ochrona dziedzictwa kultury na konferencji Warsztaty szkoleniowe ''Praktyczne aspekty zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom'', Komenda Główna Policji, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno, 2007
33. Prawo w archeologii. Zakres regulacji i problemy stosowania na konferencji Konferencja na temat: ''Prawo a rzeczywistość polskiej archeologii'' Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, Warszawa, 2006
34. Rola prawa międzynarodowego w ochronie dziedzictwa kultury na konferencji Konferencja na temat: ''Prawo międzynarodowe - problemy i wyzwania'', Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki, Łódź [współautor:] J. Zajadło, 2006
35. Ochrona gdańskiego dziedzictwa kultury na konferencji Cykl wykładów w ramach IV Bałtyckiego Festiwalu Nauki, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański, Gdańsk [współautor:] M. Wierzbicki, 2006
36. Prawne warunki sponsoringu kultury - kilka uwag postulatywnych na konferencji II Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat: ''Sponsoring w kulturze'' Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006
37. Zadania wojskowego wymiaru sprawiedliwości w zakresie ochrony zabytków na konferencji Konferencja Naukowa na temat: ''Wojskowy wymiar sprawiedliwości'' Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 2006
38. European Legislation in the Field of Cultural Heritage Restitution na konferencji Międzynarodowa Konferencja na temat: ''Future of the Lost Cultural Heritage'', organizowana przez Czeską Akademię Nauk, Cesky Krumlov, Czechy, 2005
39. W sprawie problemu szkolenia marynarzy na konferencji Konferencja na temat: ''Prawne zagadnienia żeglugi morskiej'', Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 2005
40. Święte prawo własności i jego ograniczenia na konferencji II Konferencja Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa: ''Od filozofii do praktyki prawa'', Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Cieszyn, 2005
41. W kwestii definicji zabytku wojskowości na konferencji Konferencja Naukowa: ''Ochrona zabytków wojskowości'' Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Centrum Konferencyjno-Reprezentacyjne Kancelarii Prezydenta RP Jurata-Hel , 2005
42. Prawnokarna ochrona dziedzictwa kultury z perspektywy europejskiej na konferencji Międzynarodowa Konferencja: ''Prawnokarna ochrona dziedzictwa kulturowego'' organizowana przez Prokuraturę Apelacyjną w Gdańsku, 2005
43. Erystyka A. Schopenhauera i jej praktyczne zastosowanie na konferencji Seminarium na temat: ''Mediacje i negocjacje dla prawników'' Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański, 2004
44. Three main aspects of restitution - noble property, catholic church property, Jewish property na konferencji Międzynarodowa Konferencja na temat: ''Lost Heritage of Cultural Assets'', organizowana przez Ministerstwo Kultury Republiki Czeskiej oraz Czeską Akademię Nauk, Galeria Morawska, Brno, Czechy, 2003
45. Spór wartości w prawie ochrony dóbr kultury na konferencji Konferencja Sekcji Polskiej IVR na temat: ''Teoretycznoprawne aspekty integracji europejskie'', Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Kazimierz Dolny, 2003
Udział w konferencjach
1. XX Jubileuszowy Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, ''Integracja zewnętrzna i wewnętrzna prawoznawstwa'' [współautor:] M. Glanc, O. Nawrot, J. Niesiołowski, F. Przybylski-Lewandowski, P. Sut, S. Sykuna, T. Widłak, M. Wojciechowski, J. Zajadło, Łódż, 6-9 września 2012
2. XIX Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, ''Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych?'' [współautor:] N. Cieslewicz, M. Glanc, A. Mikołajczyk, O. Nawrot, J. Niesiołowski, F. Przybylski-Lewandowski, P. Sut, S. Sykuna, T. Widłak, M. Wierzbicki, M. Wojciechowski, J. Zajadło, Jastrzębia Góra, 19-22 września 2010
Prace nie publikowane => Opinie prawne nie publikowane
1. Opinia prawna w zakresie możliwości wykorzystania formy ochrony zabytków – parku kulturowego dla ochrony zabytków Młodego Miasta w Gdańsku ze szczególnym uwzględnieniem krajobrazu kulturowego Gdańska dot. ochrony zabytków dla Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Gdańsku, 2013
Prace nie publikowane => Recenzje nie publikowane
1. Andrzej Sacher, Zasada nieretroaktywności prawa w prawie rzymskim i kanonicznym poz rozprawa doktorska napisana na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, promotor: ks. prof. zw. dr hab. Antoni Dębiński, Lublin 2013, ss. 335, 2013
2. Jadwiga Potrzeszcz, Bezpieczeństwo prawne z perspektywy filozofii prawa poz Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 480, 2013
3. Joanna Ablewicz, Istota wolności gospodarczej w aspekcie filozoficznoprawnym poz rozprawa doktorska napisana na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, promotor: ks. dr hab. Tadeusz Guz, prof. KUL, Lublin 2013, ss. 333, 2013
4. Konstytucja Chińskiej Republiki Ludowej. Przekład z języka chińskiego: Wu Lan i Marta Dargas poz Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012, ss. 63, 2012
5. Patrycja Antoniak, Ustawa o muzeach. Komentarz poz Wolters Kluwer, Warszawa 2012, ss. 176, 2012
6. Rafał Piotr Depczyński, Siły pokojowe ONZ wobec współczesnych konfliktów zbrojnych. Liban – studium przypadku poz Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia 2012, ss. 438, 2012
7. Tomasz Barszcz, Nazwa analogiczna jako zasada argumentum a simili poz rozprawa doktorska napisana na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, promotor: ks. prof. zw. dr hab. Antoni Dębiński, promotor pomocniczy: dr Jadwiga Potrzeszcz, Lublin 2012, ss. 167, 2012
Varia
1. Trup nazisty w szafie, czyli raz jeszcze o grabieżach wojennych, „Rzeczpospolita. Rzecz o prawie” 2013.11.20., 2013
2. Reprywatyzacyjny krach, "Rzeczpospolita. Prawo co dnia" 2013.02.12, nr 36, 2013
3. Z prawem w żaglach. Nowa ustawa z 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, "Żagle" 2012, nr 2, s. 14-17, 2012
4. Ochrona zabytków: czyżby początek zmian, "Rzeczpospolita. Prawo co dnia" 2010.05.28 nr 123 [współautor:] K. Zalasińska, 2010
5. Oświęcim - kradzież kwalifikowana, "Rzeczpospolita. Prawo co dnia" 2010.01.08 nr 6 [współautor:] M. Trzciński, 2010
6. Jan Piotr Pruszyński (1941-2008), "Barok. Historia-Literatura-Sztuka" 2009 nr XVI/1(31) [współautor:] J. Chrościcki, 2009
7. Kłopotliwy dowód, czyli sposób erystyczny piętnasty, "Edukacja Prawnicza" 2009 nr 6, 2009
8. Bezczelność, czyli sposób erystyczny czternasty, "Edukacja Prawnicza" 2009 nr 5, 2009
9. Teza i antyteza, czyli sposób erystyczny trzynasty, „Edukacja Prawnicza” 2009 nr 4, 2009
10. UNESCO na straży podwodnego dziedzictwa kultury, „Spotkania z Zabytkami” 2009 nr 3, 2009
11. Porównanie z założeniem, czyli sposób erystyczny dwunasty, „Edukacja Prawnicza” 2009 nr 2, 2009
12. Indukcja, czyli sposób erystyczny jedenasty, „Edukacja Prawnicza” 2009 nr 1, 2009
13. Fałszerstwa dzieł sztuki i zabytków jako problem rynku sztuki w Polsce, „Zabytki. Heritage” 2008 nr 12, 2008
14. Malkontent, czyli sposób erystyczny dziesiąty, „Edukacja Prawnicza” 2008 nr 12, 2008
15. Zmieniona kolejność, czyli sposób erystyczny dziewiąty, „Edukacja Prawnicza” 2008 nr 11, 2008
16. Czy rynek sztuki wymaga interwencji ustawodawcy, „Rzeczpospolita. Prawo co dnia” 2008.10.08 nr 236, 2008
17. Złość, czyli sposób erystyczny ósmy, „Edukacja Prawnicza” 2008 nr 10, 2008
18. Kradzieże obrazów w XXI wieku, „Spotkania z Zabytkami” 2008 nr 7 [współautor:] M. Marcinkowska, 2008
19. Metoda sokratyczna, czyli sposób erystyczny siódmy, „Edukacja Prawnicza” 2008 nr 6, 2008
20. Krew na mundurze, „Komandos” 2008 nr 5, 2008
21. Petitio principii, czyli sposób erystyczny szósty, „Edukacja Prawnicza” 2008 nr 5, 2008
22. Pęknięte serce narodu, czyli pożar bramy Namdaemun w Seulu, „Zabytki. Heritage” 2008 nr 5 [współautor:] M. Marcinkowska, 2008
23. Zabytki i prawo. Nowelizacja ustawy o muzeach, „Spotkania z Zabytkami” 2008 nr 5, 2008
24. Konserwatorzy zabytków pod sąd, „Rzeczpospolita. Prawo co dnia” 2008.04.28 nr 100, 2008
25. Błędne przesłanki, czyli sposób erystyczny piąty, „Edukacja Prawnicza” 2008 nr 4, 2008
26. Muzea: legislacyjna wpadka ministra i rządu, „Rzeczpospolita. Prawo co dnia” 2008.03.20 nr 68, 2008
27. Poczta Powstańcza, czyli historia na sprzedaż, „Rzeczpospolita. Prawo co dnia” 2008.02.12 nr 36, 2008
28. BOR – paragrafy i dobre obyczaje, „Komandos” 2008 nr 2, 2008
29. Prawo w filmie. Raport mniejszości, „Edukacja Prawnicza” 2008 nr 1 [współautor:] P. Rybiński, 2008
30. Szwajcaria okradziona, „Cenne, bezcenne/utracone” 2008 nr 1 [współautor:] M. Marcinkowska, 2008
31. Księga prawniczych życzeń pod adresem ministra kultury i dziedzictwa narodowego, "Rzeczpospolita. Prawo co dnia" 2007.12.04 nr 283, 2007
32. Nieprzewidywalność, czyli sposób erystyczny czwarty, "Edukacja Prawnicza" 2007 nr 4, 2007
33. O etyce studenckiej i jej naruszeniu, "Edukacja Prawnicza" 2007 nr 3, 2007
34. Sporu o Pałac nie rozstrzygną prawnicy, "Rzeczpospolita. Prawo co dnia" 2007.02.01 nr 27, 2007
35. Relatywizm, czyli sposób erystyczny trzeci, "Edukacja Prawnicza" 2007 nr 2, 2007
36. Dwuznaczność, czyli sposób erystyczny drugi, "Edukacja Prawnicza" 2007 nr 1, 2007
37. Nowelizacje ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, "Spotkania z Zabytkami" 2007 nr 1, 2007
38. Jan Piotr Pruszyński (1941-2008), „Ochrona Zabytków” 2007 nr 3, 2007
39. Uogólnienie, czyli sposób erystyczny pierwszy, "Edukacja Prawnicza" 2006 nr 12, 2006
40. Etyczne kontrowersje wokół erystyki, "Edukacja Prawnicza" 2006 nr 11, 2006
41. Gdzie był konserwator, "Rzeczpospolita. Prawo co dnia" 2006.09.01 nr 204, 2006
42. Zabytki i prawo. Historia prawnej ochrony zabytków, "Spotkania z Zabytkami" 2006 nr 9, 2006
43. Zabytki i prawo. Pomniki historii, "Spotkania z Zabytkami" 2006 nr 8, 2006
44. Służba w obcym wojsku, "Komandos" 2006 nr 7-8, 2006
45. Arthur Schopenhauer - życie i twórczość, "Edukacja Prawnicza" 2006 nr 6, 2006
46. Podwodne prawo, "Wielki Błękit" 2006 nr 6, 2006
47. Erystyka prawnicza - wprowadzenie, czyli o znaczeniu erystyki w pracy prawnika, "Edukacja Prawnicza" 2006 nr 5, 2006
48. Prawo w filmie. Ludzie honoru, "Edukacja Prawnicza" 2006 nr 5 [współautor:] R. Depczyński, R. Król, P. Rybiński, 2006
49. Pininfarina - kolekcjonerski przedmiot pożądania, "Gazeta Antykwaryczna" 2006 nr 3-4-5, 2006
50. Prawo w filmie. W sieci, "Edukacja Prawnicza" 2006 nr 3, 2006
51. Takie są fakty, czyli o retoryce politycznej, "Gazeta Sądowa" 2006 nr 3, 2006
52. Mundur z zakazami, "Polska Zbrojna" 2006 nr 38 [współautor:] R. Depczyński, 2006
53. Ochrona zabytków, "Polska Zbrojna" 2006 nr 29 [współautor:] R. Depczyński, 2006
54. Zanim ustawa pokryje się patyną, "Rzeczpospolita. Prawo co dnia" 2005.11.31 nr 255, 2005
55. Zabytek archeologiczny a poszukiwanie skarbów, "Spotkania z Zabytkami" 2005 nr 10, 2005
56. Dziedzictwo kultury w kodeksie karnym, "Rzeczpospolita. Prawo co dnia" 2005.07.07 nr 157, 2005
57. Zabytki i prawo. Społeczni opiekunowie zabytków, "Spotkania z Zabytkami" 2006 nr 5, 2005
58. Erystyka A. Schopenhauera i jej praktyczne zastosowanie, "Edukacja Prawnicza" 2005 nr 3, 2005
59. Czołgiem przed zabytki, "Rzeczpospolita. Prawo co dnia" 2005.01.19 nr 15, 2005
60. O obronie koniecznej raz jeszcze, "Budojo" 2005 nr 1, 2005
61. Wojna i zabytki, "Polska Zbrojna" 2005 nr 14, 2005
62. Żołnierz czy szpieg, "Polska Zbrojna" 2005 nr 7, 2005
63. Sztuka cenniejsza niż złoto, "Gazeta Sądowa" 2004 nr 9, 2004
64. Prawo w filmie. Adwokat, "Edukacja Prawnicza" 2004 nr 5, 2004
65. Prawo w filmie. Werdykt, "Edukacja Prawnicza" 2004 nr 2, 2004
66. Terminy zapłaty w transakcjach handlowych, "Gazeta Sądowa" 2004 nr 2, 2004
67. Czy zawody sportowe podlegają regulacji prawnej?, "Budojo" 2004 nr 3, 2004
68. Telewizja bez granic, czyli unijne standardy, "Gazeta Sądowa" 2003 nr 12, 2003
69. Erystyka w Sejmowej Komisji Śledczej, "Gazeta Sądowa" 2003 nr 7-8, 2003
70. Prawna regulacja uprawiania dalekowschodnich sztuk walki, "Samuraj" 2003 nr 7 (63), 2003
71. Prawo w filmie. Rainmaker, "Edukacja Prawnicza" 2002 nr 7, 2002
72. Dlaczego warto oglądać filmy prawnicze?, "Edukacja Prawnicza" 2002 nr 6, 2002
73. Określenie zasad współpracy, "Gazeta Samorządu i Administracji" 2002.03.11-24 nr 6, 2002
74. Sponsoring. Określenie zasad współpracy, "Gazeta Prawna" 2002.02.13 nr 31, 2002
75. Pomysł na reformę, czyli przywróćmy to, co stare, sprawdzone i niezawodne, "Edukacja Prawnicza" 2002 nr 2, 2002
76. Użyczenie, przechowanie, depozyt, "Gazeta Prawna" 2001.08.29-30 nr 101, 2001
77. Sponsorowanie kultury i sztuki, "Gazeta Prawna" 2001.08.13-16 nr 95, 2001
78. Umowa komisu w handlu dziełami sztuki, "Gazeta Prawna" 2001.07.20-22 nr 85, 2001
79. Aukcyjna sprzedaż dzieł sztuki, "Gazeta Prawna" 2001.06.08-10 nr 67, 2001
80. Prakseologia dla studentów prawa czyli kilka uwag o skutecznym uczeniu się, "Edukacja Prawnicza" 2001 nr 3, 2001
81. Volumina legum czyli rzecz o bibliotece prawnika, "Edukacja Prawnicza" 2001 nr 2, 2001
82. Pochwała wstępu do prawoznawstwa, "Edukacja Prawnicza" 2001 nr 1, 2001
 dr Niesiołowski Jarosław 
Książki i rozdziały w książkach
1. Granice retoryki i erystyki z perspektywy kodeksów etyki zawodowej adwokata i radcy prawnego [w:] Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy 2 [red:] H. Izdebski, P. Skuczyński [współautor:] K. Zeidler, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2011, s. 16, ISBN 978-83-7620-665-3, nr wyd. 1
2. Dyskrecjonalność władzy sędziego a praktyka stosowania prawa [w:] Dyskrecjonalność w prawie [red:] W. Staśkiewicz, T. Stawecki [współautor:] K. Zeidler, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2010, s. 6, ISBN 978-83-7620-496-3, nr wyd. 1
3. Z zagadnień wykładni europejskiego prawa wspólnotowego [w:] Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej polska kultura prawna a proces integracji europejskiej [red:] S. Wronkowska [współautor:] A. Mikołajczyk, Wyd. Zakamycze, Kraków 2005, nr wyd. 1
4. Nagrody w prawie [w:] Gdańskie Studia Prawnicze, t. X, Gdańsk 2002, nr wyd. 1
5. Normy, dyrektywy, optatywy jako wypowiedzi prawodawcy [w:] Gdańskie Studia Prawnicze, t. VII, Gdańsk 2000, nr wyd. 1
6. Prawo publiczne a zasada swobody umów [w:] Zmiany społeczne a zmiany w prawie. Aksjologia, konstytucja, integracja europejska [red:] L. Lesczyński [współautor:] P. Sut, Lublin 1999, nr wyd. 1
7. Źródła prawa Wspólnot Europejskich (współautor), Gdańsk 1993, nr wyd. 1
8. Positivierung der Menschenrechte [w:] Menschenrechte in inserer Zeit [współautor:] P. Kowalski, Wyd. Wissenschaftiche Serie Uniwersitat von Amsterdam Juristische Fakultat, Amsterdam 1990, nr wyd. 1
9. Transformacja norm prawnych w normy operacyjno-zarzadzające [w:] Kultura prawna i dysfunkcjonalność prawa (praca zbiorowa), Warszawa 1988, nr wyd. 1
Studia i artykuły
1. Nagrody w prawie finansowym, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2007 t. XVI [współautor:] K. Zeidler, Gdańsk 2007, s. 10
2. Leges imperfectae w prawie rodzinnym, Nowe Prawo 2-3, Warszawa 1998
3. Zagadnienia sankcji prawnych w Konstytucji PRL, Państwo i Prawo 8, Warszawa 1998
4. Decyzje polityczne w systemach społecznych. Rozważania na tle monografii pod red. A.Bodnara, W. J, Szczepańskiego , Edukacja Polityczna 13 [współautor:] T. Langer, L. Starosta, Warszawa 1990
5. Zagadnienie przymusu we prawie , Państwo i Prawo 10 [współautor:] R. Pazkiewicz, Warszawa 1989
6. Tradition in der Rechtswissenschaft , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Lipskiego 18, Lipsk 1988
7. Zur Problemen der rechtspolitik, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Lipskiego 17, Lipsk 1987
8. Charakter normatywny a znaczenie normatywne wypowiedzi tekstu prawnego, Państwo i Prawo 3, Warszawa 1985
9. Uber die nichtsklasseschen rechtłichen regełungen, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Lipskiego 15, Lipsk 1985
10. Pojęcie normy prawnej a podstawa prawa i faktyczna orzeczenia sądu cywilnego , Państwo i Prawo 6 [współautor:] J. Rodziewicz, Warszawa 1984
11. Zur methodologischen Problematik rechtswissenschaft, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Lipskiego 13, Lipsk 1984
12. Nagrody jako element systemów normatywnych, Państwo i Prawo 11, Warszawa 1983
Hasła
1. Język prawny i język prawniczy [w:] Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć [red:] K. Zeidler, P. Rybiński [współautor:] K. Zeidler, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-1930-8, nr wyd. 1
2. Sylogizm [w:] Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć [red:] K. Zeidler, P. Rybiński, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-1930-8, nr wyd. 1
3. Funkcje prawa, Norma, Polityka prawa, Prawoznawstwo, Przepis prawny, Przymus prawny, Pscychologizm, Sankcje prawne, Zasady prawa [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć [red:] J. Zajadło, Wyd. C.H. Beck, Gdańsk 2007, nr wyd. 1
Referaty
1. Dyskrecjonalna władza sędziego a praktyka stosowania prawa na konferencji XVIII Ogólnopolski Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa „Dyskrecjonalność w prawie”, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, Warszawa [współautor:] K. Zeidler, 2008
Udział w konferencjach
1. XX Jubileuszowy Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, ''Integracja zewnętrzna i wewnętrzna prawoznawstwa'' [współautor:] M. Glanc, O. Nawrot, F. Przybylski-Lewandowski, P. Sut, S. Sykuna, T. Widłak, M. Wojciechowski, J. Zajadło, K. Zeidler, Łódż, 6-9 września 2012
2. XIX Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, ''Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych?'' [współautor:] N. Cieslewicz, M. Glanc, A. Mikołajczyk, O. Nawrot, F. Przybylski-Lewandowski, P. Sut, S. Sykuna, T. Widłak, M. Wierzbicki, M. Wojciechowski, J. Zajadło, K. Zeidler, Jastrzębia Góra, 19-22 września 2010
 dr Sut Paweł 
Książki i rozdziały w książkach
1. Internet a prawa jednostki – uwagi o dysfunkcjonalności prawa [w:] Media. Biznes. Kultura. Tom II [red:] J. Kreft, R. Stopikowski [współautor:] M. Wójciuk, Gdańsk 2011, nr wyd. 1
2. Kryzys gwarancyjnej roli prawa a prawoznawstwo [w:] Czy koniec teorii prawa? Z zagadnień teorii i filozofii prawa [red:] P. Jabłoński, Wrocław 2011, nr wyd. 1
3. Nauki o zdrowiu. Architektonika dziedziny. Zagadnienia Społeczne, etyczne i prawne. Tom III [red:] A. Janaszczyk, L. Wengler [współautor:] A. Janaszczyk, L. Wengler , Gdańsk 2011, nr wyd. 1
4. Złe prawo a błędy prawników (uwagi inspirowane polską praktyką tworzenia i stosowania prawa) [w:] Dobre prawo, złe prawo – w kręgu myśli Gustawa Radbrucha [red:] A. Kociołek-Peksa, P. Mochnaczewski, Warszawa 2009, nr wyd. 1
5. Ochrona prywatności a bezpieczeństwo jednostki [w:] Gdańskie Studia Prawnicze, t. IX, Gdańsk 2002, nr wyd. 1
6. Wieloaspektowość godności, praw człowieka i dóbr osobistych (uwagi na tle regulacji ochrony danych osobowych) [w:] Prawoznawstwo a praktyka stosowania prawa, Katowice 2002, nr wyd. 1
7. Ochrona godności człowieka a tzw. nowe media [w:] Gdańskie Studia Prawnicze, t. VII, Gdańsk 2000, nr wyd. 1
8. Prawo publiczne a zasada swobody umów [w:] Zmiany społeczne a zmiany w prawie. Aksjologia, konstytucja, integracja europejska [red:] L. Lesczyński [współautor:] J. Niesiołowski, Lublin 1999, nr wyd. 1
Studia i artykuły
1. Problem twórczej wykładni przepisów o ochronie dóbr osobistych, Państwo i Prawo 9, Warszawa 1997
2. Czy sfera intymności jest dobrem osobistym chronionym w prawie polskim?, Palestra 7-8, Warszawa 1995
3. Ochrona sfery intymności w prawie polskim - uwagi de lege lata i de lege ferenda, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 4, Warszawa 1994
Hasła
1. Adwersarz [w:] Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć [red:] K. Zeidler, P. Rybiński, Warszawa 2010, nr wyd. 1
2. Błąd [w:] Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć [red:] K. Zeidler, P. Rybiński [współautor:] M. Wojciechowski, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, nr wyd. 1
3. Pisma rodzaje [w:] Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć [red:] K. Zeidler, P. Rybiński [współautor:] J. Guść, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, nr wyd. 1
4. Publiczność [w:] Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć [red:] K. Zeidler, P. Rybiński [współautor:] M. Wójciuk, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2010, nr wyd. 1
5. Milczenie [w:] Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć. [red:] K. Zeidler, P. Rybiński [współautor:] T. Widłak, Wyd. C. H. Beck, Gdańsk 2010, nr wyd. 1
6. Aksjologia a prawo, Dobro prawne, Moralność prawa, Nauki prawne, Przestrzeganie prawa, Stosunek prawny [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007, nr wyd. 1
Udział w konferencjach
1. XX Jubileuszowy Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, ''Integracja zewnętrzna i wewnętrzna prawoznawstwa'' [współautor:] M. Glanc, O. Nawrot, J. Niesiołowski, F. Przybylski-Lewandowski, S. Sykuna, T. Widłak, M. Wojciechowski, J. Zajadło, K. Zeidler, Łódż, 6-9 września 2012
2. XIX Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, ''Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych?'' [współautor:] N. Cieslewicz, M. Glanc, A. Mikołajczyk, O. Nawrot, J. Niesiołowski, F. Przybylski-Lewandowski, S. Sykuna, T. Widłak, M. Wierzbicki, M. Wojciechowski, J. Zajadło, K. Zeidler, Jastrzębia Góra, 19-22 września 2010
 dr Widłak Tomasz 
Książki i rozdziały w książkach
1. Ekonomiczna analiza prawa: Law and Economics [w:] Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach [red:] J. Zajadło, K. Zeidler, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2013, s. 154-160, ISBN ISBN 978-83-278-0421-1, nr wyd. 1
2. John Finnis [w:] Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach [red:] J. Zajadło, K. Zeidler, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2013, s. 65-71, ISBN ISBN 978-83-278-0421-1, nr wyd. 1
3. Kanibalizm [w:] Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach [red:] J. Zajadło, K. Zeidler, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2013, s. 438-446, ISBN ISBN 978-83-278-0421-1, nr wyd. 1
4. Legalność a legitymizacja [w:] Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach [red:] J. Zajadło, K. Zeidler, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2013, s. 418-425, ISBN ISBN 978-83-278-0421-1, nr wyd. 1
5. Richard Posner [w:] Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach [red:] J. Zajadło, K. Zeidler, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2013, s. 118-122, ISBN ISBN 978-83-278-0421-1, nr wyd. 1
6. Słuszność [w:] Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach [red:] J. Zajadło, K. Zeidler, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2013, s. 329-333, ISBN ISBN 978-83-278-0421-1, nr wyd. 1
7. Wspólnota międzynarodowa, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Grafica s.c., Gdańsk 2012, s. 470, ISBN 978-83-7326-912-5, 978-83-922961-4-0, nr wyd. I
8. Konstytucjonalizacja prawa międzynarodowego jako narzędzie hermeneutyczne [w:] Teoria prawa - między nowoczesnością a ponowoczesnością, Wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 205-212, ISBN 978-83-233-3458-3, nr wyd. I
9. Negocjacje atomowe społeczności międzynarodowej z Koreą Północną [w:] Korea w oczach Polaków [red:] K. Zeidler, M. Burdelski, J. Włodarski, Wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012, s. 243-260, ISBN 978-83-7865-010-2, nr wyd. 1
10. Sino-centryczny system międzynarodowy [w:] Chiny w oczach Polaków. Księga jubileuszowa z okazji 60-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Chińską Republiką Ludową [red:] K. Zeidler, M. Burdelski, J. Włodarski, Wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s. 451-467, nr wyd. 1
11. O konstytucjonalizacji prawa międzynarodowego - ku konstytucji społeczności międzynarodowej? [w:] Dziedzictwo i przyszłość [red:] J. Zajadło, Wyd. Arche s.c., Gdańsk 2010, nr wyd. 1
12. Humanitarian intervention and state failure [w:] Humanitarian Interventions [red:] S. Sykuna, T. Widłak, J. Zajadło [współautor:] S. Sykuna, Wyd. Wydawnictwo UG, Gdańsk 2010, s. 169, ISBN 978-83-7326-691-9, nr wyd. 1
13. Introduction [w:] Humanitarian Interventions [red:] S. Sykuna, T. Widłak, J. Zajadło [współautor:] S. Sykuna, J. Zajadło, Wyd. Wydawnictwo UG, Gdańsk 2010, s. 169, ISBN 978-83-7326-691-9, nr wyd. 1
14. Suwerenność i prawa człowieka w świetle relacji między sprawiedliwością a porządkiem i bezpieczeństwem w społeczności międzynarodowej [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe - szanse i zagrożenia, Wyd. FRUG, Gdańsk 2009, s. 155-171, ISBN 978-83-928805-0-9, nr wyd. 1
15. Contemporary international law and the problem of failing states in the light of the case of Liberia [w:] Wybrane problemy praw człowieka (Selected problems of human rights) [red:] T. Widłak, Wyd. Forum Badań ONZ, Gdańsk 2005, nr wyd. 1
Studia i artykuły
1. Wybrane problemy orzecznictwa o zdarzeniach medycznych - na przykładzie prac Wojewódzkiej Komisji ds Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Gdańsku w 2012 r., Wiadomości Ubezpieczeniowe 2/2013, Warszawa 2013, s. 97-109
2. Prawo międzynarodowe z perspektywy Chin, Gdańskie Studia Azji Wschodniej z. 3, Gdańsk 2013, s. 7-22
3. Klauzula Martensa na tle pojęcia "ludzkość" w prawie międzynarodowym, Międzynarodowe Prawo Humanitarne tom III, Gdynia 2012, s. 173-186
4. O konstytucjonalizacji prawa międzynarodowego, Problemy współczesnego prawa międzynarodowego, europejskiego i porównawczego VIII, Kraków 2010, s. 49-79
5. Statut pomocniczy w umowie międzynarodowej sprzedaży towarów na przykładzie problemu przedawnienia roszczeń, Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni Zeszyt 12 Prawo 1, Gdynia 2009, s. 157-176
6. Sovereignty vs. human rights. A case of the relation between order and justice in international society, Journal of Philosophy of International Law Vol. 3, Aberdeen 2009, s. 7-21
7. Zarys historii myśli o społeczności międzynarodowej, Gdańskie Studia Prawnicze t. XX, Gdańsk 2009, s. 349-369
8. Majątkowe ustroje małżeńskie a transakcje na rynku nieruchomości, cz. II, Nieruchomości C.H. Beck 11 (123), Warszawa 2008, s. 10-12
9. Majątkowe ustroje małżeńskie a transakcje na rynku nieruchomości, cz. I, Nieruchomości C.H. Beck nr 9 (121), Warszawa 2008, s. 10-15
10. Rola społeczności międzynarodowej w odbudowie państw upadłych, Politeja - Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ 1 (7), Kraków 2007
11. Doktryna Paneuropejska Richarda hr. Coudenhove-Kalergi. Analiza przyczyn niepowodzenia prób integracji europejskiej w 20-leciu międzywojennym, Zeszyty Studenckie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego 2006 1, Gdańsk 2006
Hasła
1. Akty jednostronne [w:] Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć. [red:] D. Pyć, A. Przyborowska-Klimczak, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2012, ISBN 9788325528393, nr wyd. 1
2. Dekolonizacja [w:] Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć. [red:] D. Pyć, A. Przyborowska-Klimczak, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2012, ISBN 978-83-255-2839-3, nr wyd. 1
3. Konferencja międzynarodowa [w:] Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć. [red:] D. Pyć, A. Przyborowska-Klimczak, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2012, ISBN 9788325528393, nr wyd. 1
4. Ludzkość [w:] Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć. [red:] D. Pyć, A. Przyborowska-Klimczak, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2012, ISBN 978-83-255-2839-3, nr wyd. 1
5. Rokowania międzynarodowe [w:] Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć. [red:] D. Pyć, A. Przyborowska-Klimczak, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2012, ISBN 978-83-255-2839-3, nr wyd. 1
6. Społeczność międzynarodowa [w:] Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć. [red:] D. Pyć, A. Przyborowska-Klimczak, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2012, ISBN 978-83-255-2839-3, nr wyd. 1
7. Zastrzeżenia do traktatów [w:] Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć. [red:] D. Pyć, A. Przyborowska-Klimczak, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2012, ISBN 978-83-255-2839-3, nr wyd. 1
8. Dobre usługi (good offices) [w:] Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego. 100 podstawowych pojęć [red:] S. Sykuna, J. Zajadło, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011, ISBN 978-83-255-2878-2, nr wyd. 1
9. Dyplomacja [w:] Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego. 100 podstawowych pojęć [red:] S. Sykuna, J. Zajadło, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011, ISBN 978-83-255-2878-2, nr wyd. 1
10. Dyplomacja kulturalna [w:] Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego. 100 podstawowych pojęć [red:] S. Sykuna, J. Zajadło, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011, ISBN 978-83-255-2878-2, nr wyd. 1
11. Konferencja międzynarodowa [w:] Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego. 100 podstawowych pojęć [red:] S. Sykuna, J. Zajadło, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011, ISBN 978-83-255-2878-2, nr wyd. 1
12. Misje przy organizacjach międzynarodowych [w:] Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego. 100 podstawowych pojęć [red:] S. Sykuna, J. Zajadło, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011, ISBN 978-83-255-2878-2, nr wyd. 1
13. Negocjacje [w:] Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego. 100 podstawowych pojęć [red:] S. Sykuna, J. Zajadło, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011, ISBN 978-83-255-2878-2, nr wyd. 1
14. Ironia [w:] Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć. [red:] K. Zeidler, P. Rybiński, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2010, nr wyd. 1
15. Metafora [w:] Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych haseł. [red:] K. Zeidler, P. Rybiński [współautor:] M. Wojciechowski, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2010, nr wyd. 1
16. Metoda sokratejska [w:] Leksykon retoryki prawniczej [red:] K. Zeidler, P. Rybiński, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2010, nr wyd. 1
17. Milczenie [w:] Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć. [red:] K. Zeidler, P. Rybiński [współautor:] P. Sut, Wyd. C. H. Beck, Gdańsk 2010, nr wyd. 1
Recenzje publikowane
1. Review R. Kwiecień, Theory and Philosophy of International Law. Selected Problems, Difin 2011 [współautor:] J. Zajadło, Polish Review of International and European Law Inaugural Issue, Warszawa 2012, s. 205-217
2. Recenzja Rafael Domingo "The New Global Law", Cambridge University Press, New York 2010, Problemy współczesnego prawa międzynarodowego, europejskiego i porównawczego 10, Kraków 2012, s. 237-242
Sprawozdania
1. XIX Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Państwa i Prawa (Jastrzębia Góra, 19-22 IX 2010) na * [współautor:] M. Glanc, Wyd. Państwo i Prawo, z. 2 (792), 2012
2. XIX Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa na XIX Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa [współautor:] M. Glanc, Wyd. Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, nr 1(2), 2011
Referaty
1. Constitutionalization: a New Philosophy of International Law? na konferencji Constitutionalisation and Fragmentation of International Law Revisited, INP PAN, Warszawa, 18-19 listopda [współautor:] J. Zajadło, 2013
2. Normativity of rules in a constitutionalizing international legal order na konferencji Rules 2013, Kraków 27-29 września 2013 r., 2013
3. Refleksyjna kontrola konstytucyjna w przestrzeni ponadnarodowej na konferencji Refleksyjność w prawie: VI Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa, Białobrzegi 12-14 września 2013 r., 2013
4. Możliwości metodologicznego zbliżenia prawa i nauk politycznych o stosunkach międzynarodowych na przykładzie konstruktywizmu na konferencji XX Jubileuszowy Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa "Integracja zewnętrzna i wewnętrzna prawoznawstwa", 2012
5. Konstytucjonalizacja jako hermeneutyczna metoda wykładni prawa międzynarodowego na konferencji Zjazd Młodych Teoretyków Prawa, Kraków, 2011
6. Klauzula Martensa na tle pojęcia 'ludzkość' w prawie międzynarodowym na konferencji IV Konferencja Naukowa MPH pt. Zasady podjęcia działań przy użyciu siły, 2011
7. What do international lawyers need international legal theory for? na konferencji Visiting seminar at the University of Sheffield, UK, 2010
8. International society: a philosophical and legal analysis na konferencji Visiting seminar at the University of Sheffield, UK, 2010
9. Agents of Order in the Twenty First Century Global Governance: The Structure of International Society and the Contemporary International Law na konferencji 50th Annual Convention International Studies Association, New York (USA), 2009
10. Sovereignty vs. human rights. A case of the relation between order and justice in international society? na konferencji 2nd Global International Studies Conference (World International Studies Committee, Lubljana, Słowenia, 2008
11. Humanitarian intervention and state failure na konferencji XXIII World Congress of Philosophy of Law and Social Philosophy [współautor:] S. Sykuna, 2007
12. Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot jako przykład metody studiowania międzynarodowego prawa arbitrażowego na konferencji Współczesne tendencje w prawie arbitrażowym, Kraków, UJ, 2007
13. Failed states and the global order - European perspective na konferencji Hanseatic Baltic Summer School, Haus Rissen, 2005
Udział w konferencjach
1. 'International Constitutionalism'; staż naukowo-dydaktyczny, Antwerpia 2013
2. Doing Law beyond the State: Research Methodologies in Comparative, European and Public and Private International Law, School of Law, University of Sheffield, 18-19 stycznia 2013
3. XX Jubileuszowy Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, ''Integracja zewnętrzna i wewnętrzna prawoznawstwa'' [współautor:] M. Glanc, O. Nawrot, J. Niesiołowski, F. Przybylski-Lewandowski, P. Sut, S. Sykuna, M. Wojciechowski, J. Zajadło, K. Zeidler, Łódż, 6-9 września 2012
4. Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa ''Teoria prawa: między nowoczesnością a ponowoczesnością'' [współautor:] M. Glanc, Kraków, 15-18 września 2011
5. Aksjologia współczesnego prawa międzynarodowego, Wałbrzych, Zamek Książ 2010
6. Konferencja 'Retoryka prawnicza - teoria i praktyka', Gdańsk 2010
7. XIX Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, ''Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych?'' [współautor:] N. Cieslewicz, M. Glanc, A. Mikołajczyk, O. Nawrot, J. Niesiołowski, F. Przybylski-Lewandowski, P. Sut, S. Sykuna, M. Wierzbicki, M. Wojciechowski, J. Zajadło, K. Zeidler, Jastrzębia Góra, 19-22 września 2010
Varia
1. Janusowe oblicze Singapuru, Gazeta WPiA, nr 04 (11), 2012
2. Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot jako przykład metody studiowania prawa arbitrażowego, w: Współczesne tendencje w prawie arbitrażowym, Dodatek do Monitora Prawniczego 1/2009, 2009
3. Ścieżki kariery w prawie międzynarodowym (cz. 4): Trybunały Międzynarodowe, nr 01 (94), styczeń 2008, 2008
4. Ścieżki kariery w prawie międzynarodowym (cz. 3): Międzynarodowa korporacja prawnicza, nr 12 (93), grudzień [współautor:] M. Perzanowski, 2007
5. Ścieżki kariery w prawie międzynarodowym (cz. 2): Dyplomacja, Edukacja Prawnicza, nr 11 (92), listopad, 2007
6. Ścieżki kariery w prawie międzynarodowym (cz. 1): Organizacje międzynarodowe, Edukacja Prawnicza, nr 10 (91), październik, 2007
7. Prawo międzynarodowe a broń nuklearna, Portal Spraw Zagranicznych psz.pl, 2007
8. International moot court competitions, czyli posmak praktyki prawa międzynarodowego, Edukacja Prawnicza, nr 4, 2007
9. Humanitarna interwencja a problem reformy ONZ, 2005
10. Miejsce prawa międzynarodowego w Konstytucji RP, 2005
11. Sudan - czekanie na Godota?, 2005
 dr Wojciechowski Maciej 
Książki i rozdziały w książkach
1. Pewność prawa, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014, nr wyd. 1
2. Axel Hagerstrom [w:] Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2013, ISBN 978-83-278-0421-1, nr wyd. 1
3. Czesław Znamierowski [w:] Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2013, ISBN 978-83-278-0421-1, nr wyd. 1
4. Jerzy Wróblewski [w:] Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2013, ISBN 978-83-278-0421-1, nr wyd. 1
5. Kryteria jednolitości orzecznictwa sądowego [w:] Jednostka wobec władczej ingerencji administracji publicznej, t. 2 (red. E. Wójcicka), Wyd. Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2013, s. 234-243, ISBN 978-83-7455-363-6, nr wyd. 1
6. Pewność prawa [w:] Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2013, ISBN 978-83-278-0421-1, nr wyd. 1
7. Posłuszeństwo [w:] Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2013, ISBN 978-83-278-0421-1, nr wyd. 1
8. Realizm prawniczy [w:] Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2013, ISBN 978-83-278-0421-1, nr wyd. 1
9. Postęp nauk społecznych a teoria prawa [w:] Czy koniec teorii prawa?, Wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 291-302, ISBN 978-83-229-3233-9, nr wyd. Acta Universitatis Wratislaviensis No 3337
10. Problem własności muzealiów znajdujących się w polskich muzeach martyrologicznych [w:] Prawo muzeów pod. red. J. Włodarskiego i K. Zeidlera, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 7, ISBN 978-83-7601-002-1, nr wyd. 1
11. Historyczne i metodologiczne aspekty rozważań o postępie prawa [w:] Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej [red:] S. Wronkowska, Kraków 2005, nr wyd. 1
Studia i artykuły
1. Rehabilitacja namiętności. Emocje a postulat bezstronności, Archwium Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2, Warszawa 2013, s. 71-77
2. Zaufanie instytucjonalne w kontekście ustawowej zasady zaufania jednostki do państwa, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 2, Poznań 2012
3. Postęp prawa i niektóre jego kryteria, Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość t. VII, Gdańsk 2010, s. 269-279
4. Wybrane aspekty problematyki pewności prawa, Gdańskie Studia Prawnicze XXIV, Gdańsk 2010, s. 559-571
5. Charakter legitymacji prawników do zajmowania się prawami człowieka, Gdańskie Studia Prawnicze XIII, Gdańsk 2005
6. Uwagi na marginesie pewnego twierdzenia na temat pewności prawa, Gdańskie Studia Prawnicze XIV, Gdańsk 2005
7. Kilka uwag na temat społeczeństwa obywatelskiego, Studia europejskie XII, Gdynia 2003
8. Niektóre aspekty tzw. autentyczności tekstów aktów normatywnych, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 4(65), Warszawa 2003
Glosy i przeglądy orzecznictwa
1. Ulga uczniowska, wyrok WSA z 22 lipca 2009 r. I SA/Sz 276/09, [w:] Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa 3/4, Gdańsk 2010
2. Glosa do wyroku SA w Katowicach z 30.04.2004 r. ACa 276/04. [Dot. prawnych aspektów transseksualizmu], ACa 276/04 SA w Katowicach, [w:] Gdańskie Studia Prawnicze Przegląd Orzecznictwa 3, Gdańsk 2005
Hasła
1. Błąd [w:] Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć [red:] K. Zeidler, P. Rybiński [współautor:] P. Sut, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, nr wyd. 1
2. Paradoks [w:] Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych haseł, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-1930-8, nr wyd. 1
3. Znaki i symbole [w:] Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych hase, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-1930-8, nr wyd. 1
4. Metafora [w:] Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych haseł. [red:] K. Zeidler, P. Rybiński [współautor:] T. Widłak, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2010, nr wyd. 1
5. Autorytet prawa [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2007, nr wyd. 1
6. Bezpieczeństwo prawne [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2007, nr wyd. 1
7. Celowość prawa [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2007, nr wyd. 1
8. Critical Legal Studies [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2007, nr wyd. 1
9. Epistemologia a prawo [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć [współautor:] F. Przybylski-Lewandowski, Warszawa 2007, nr wyd. 1
10. Ontologia a prawo [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2007, nr wyd. 1
11. Pewność prawa [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2007, nr wyd. 1
Recenzje publikowane
1. Dwa grzyby w barszcz, czyli optymalizacja decyzji podejmowanych przez prawników Randall Kiser, Beyond Right and Wrong. The Power of Effective Decision Making for Attorneys and Clients , Springer, Heidelberg, –Dordrecht, –London, 2010, Forum Prawnicze 2 , Toruń 2012
Referaty
1. Emotions of Judges. Between Rejection and Understanding na konferencji 4th Midterm Conference of the ESA RN Sociology of Emotions (10-13 października) w Berlinie, 2012
2. Rehabilitacja namiętności? Emocje a postulat bezstronności na konferencji XX Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa w Łodzi (6-9 września), 2012
3. Prawo serii w sporcie. Czy jesteśmy racjonalni? na konferencji Prawo sportowe-oczami sportowca, prawnika, sponsora, 2012
4. Postep nauk społecznych a teoria prawa na konferencji Czy koniec teorii prawa?, 2011
5. "Przewidywalność" jako kategoria objaśniająca treść wyrażenia "pewność prawa" na konferencji Konferencja Pamięci Twórczości Jerzego Wróblewskiego, 2010
6. Pojęcie błędnej wykładni na konferencji XVIII Ogólnopolski Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa "Dyskrecjonalność w prawie" (22-24 września), 2008
7. Error in Legal Interpretation na konferencji XXIII World Congress of Philosophy of Law and Social Philosophy, 2007
8. Kłopoty z pojęciem bezpieczeństwa prawnego na konferencji II Konferencja Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa pod tytułem: "Od filozofii do praktyki prawa", Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Cieszyn, 2005
9. Legal Certainty and Legal Security Terms from Analitycal Point of View (referat) na konferencji IX Congres de l'Association Internationale de Méthodologie Juridique w Tunisie, 2005
10. Dwa ujęcia postępu prawa (komunikat) na konferencji XVI Ogólnopolski Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa w Gnieźnie , 2004
Udział w konferencjach
1. XX Jubileuszowy Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, ''Integracja zewnętrzna i wewnętrzna prawoznawstwa'' [współautor:] M. Glanc, O. Nawrot, J. Niesiołowski, F. Przybylski-Lewandowski, P. Sut, S. Sykuna, T. Widłak, J. Zajadło, K. Zeidler, Łódż, 6-9 września 2012
2. XIX Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, ''Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych?'' [współautor:] N. Cieslewicz, M. Glanc, A. Mikołajczyk, O. Nawrot, J. Niesiołowski, F. Przybylski-Lewandowski, P. Sut, S. Sykuna, T. Widłak, M. Wierzbicki, J. Zajadło, K. Zeidler, Jastrzębia Góra, 19-22 września 2010
 mgr Glanc Magdalena 
Książki i rozdziały w książkach
1. Deska Karneadesa [w:] Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach [red:] J. Zajadło, K. Zeidler, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2013, s. 410-417, ISBN 978-83-278-0421-1, nr wyd. 1
2. Hart v. Devlin [w:] Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach [red:] J. Zajadło, K. Zeidler, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2013, s. 399-405, ISBN 978-83-278-0421-1, nr wyd. 1
3. Herbert L.A. Hart [w:] Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach [red:] J. Zajadło, K. Zeidler, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2013, s. 89-97, ISBN 978-83-278-0421-1, nr wyd. 1
4. Pozytywizm prawniczy [w:] Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach [red:] J. Zajadło, K. Zeidler, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2013, s. 203-213, ISBN 978-83-278-0421-1, nr wyd. 1
5. Fall Daschner - tortury w państwie prawa? [w:] Dziedzictwo i przyszłość [red:] J. Zajadło [współautor:] S. Sykuna, Wyd. Arche s.c., Gdańsk 2010, nr wyd. 1
Studia i artykuły
1. Nie! dla możliwości zestrzelenia samolotu pasażerskiego uprowadzonego przez terrorystów, czyli o zakresie swobody państwa w wojnie z terroryzmem, Międzynarodowe Prawo Humanitarne tom III, Gdynia 2012, s. 149-162
2. Uwagi o zakresie podmiotowym obowiązku zwroty zrewaloryzowanej wartości bonifikaty udzielonej przy zakupie nieruchomości w trybie art. 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami, Gdański Kwartalnik Adwokacki 19 [współautor:] M. Went, Gdańsk 2010, s. 20-22
Glosy i przeglądy orzecznictwa
1. ''Nie'' dla możliwości zestrzelenia samolotu pasażerskiego uprowadzonego przez terrorystów, Glosa do wyroku TK z dnia 30 września 2008 r. w spr. K 44/07, [w:] Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa Nr 2, Gdańsk 2010
Hasła
1. Aplikant [w:] Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć [red:] S. Sykuna, P. Skuczyński, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013, ISBN 978-83-255-4569-7, nr wyd. 1
2. Asesor [w:] Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć [red:] S. Sykuna, P. Skuczyński, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013, ISBN 978-83-255-4569-7, nr wyd. 1
3. Niepołączalność (Incompatibilitas) [w:] Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć [red:] S. Sykuna, P. Skuczyński, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013, ISBN 978-83-255-4569-7, nr wyd. 1
4. Odpowiedzialność cywilna (ubezpieczeniowa) [w:] Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć [red:] S. Sykuna, P. Skuczyński, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013, ISBN 978-83-255-4569-7, nr wyd. 1
5. Polubowne zakończenie sprawy [w:] Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć [red:] S. Sykuna, P. Skuczyński, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013, ISBN 978-83-255-4569-7, nr wyd. 1
6. Pracownik [w:] Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć [red:] S. Sykuna, P. Skuczyński, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013, ISBN 978-83-255-4569-7, nr wyd. 1
7. Agent konsularny [w:] Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego. 100 podstawowych pojęć [red:] S. Sykuna, J. Zajadło, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011, ISBN 978-83-255-2878-2, nr wyd. 1
8. Aide mémoire (Pro memoria) [w:] Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego. 100 podstawowych pojęć [red:] S. Sykuna, J. Zajadło, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011, ISBN 978-83-255-2878-2, nr wyd. 1
9. Noty dyplomatyczne [w:] Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego. 100 podstawowych pojęć [red:] S. Sykuna, J. Zajadło, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011, ISBN 978-83-255-2878-2, nr wyd. 1
10. Personel administracyjno-techniczny [w:] Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego. 100 podstawowych pojęć [red:] S. Sykuna, J. Zajadło, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011, ISBN 978-83-255-2878-2, nr wyd. 1
11. Personel dyplomatyczny [w:] Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego. 100 podstawowych pojęć [red:] S. Sykuna, J. Zajadło, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011, ISBN 978-83-255-2878-2, nr wyd. 1
12. Personel służby [w:] Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego. 100 podstawowych pojęć [red:] S. Sykuna, J. Zajadło, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011, ISBN 978-83-255-2878-2, nr wyd. 1
13. Personel służby prywatny [w:] Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego. 100 podstawowych pojęć [red:] S. Sykuna, J. Zajadło, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011, ISBN 978-83-255-2878-2, nr wyd. 1
14. Protokół Dyplomatyczny MSZ [w:] Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego. 100 podstawowych pojęć [red:] S. Sykuna, J. Zajadło, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011, ISBN 978-83-255-2878-2, nr wyd. 1
15. Rangi dyplomatyczne [w:] Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego. 100 podstawowych pojęć [red:] S. Sykuna, J. Zajadło, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011, ISBN 978-83-255-2878-2, nr wyd. 1
16. Figury retoryczne [w:] Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć [red:] K. Zeidler, P. Rybiński, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, nr wyd. I
17. Otoczenie [w:] Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć [red:] K. Zeidler, P. Rybiński [współautor:] M. Wojciuk, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, nr wyd. I
18. Retoryka klasyczna [w:] Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć [red:] K. Zeidler, P. Rybiński, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, nr wyd. I
19. Retoryki historia [w:] Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć [red:] K. Zeidler, P. Rybiński, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, nr wyd. I
Recenzje publikowane
1. Recenzja książki: J. Zajadło (red.), Łacińska terminologia prawnicza Warszawa, Wolters Kluwers 2009, ss. 292, Palestra 11-12, Warszawa 2009, s. 235-237
Sprawozdania
1. XIX Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Państwa i Prawa (Jastrzębia Góra, 19-22 IX 2010) na * [współautor:] T. Widłak, Wyd. Państwo i Prawo, z. 2 (792), 2012
2. XIX Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa na XIX Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa [współautor:] T. Widłak, Wyd. Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, nr 1(2), 2011
3. Retoryka prawnicza – teoria i praktyka na Konferencja „Retoryka prawnicza – teoria i praktyka”, Gdańsk, 24 marca 2010 r. [współautor:] M. Wójciuk, Wyd. Palestra nr 3/2010, s. 208-211, 2010
Referaty
1. Nie! dla możliwości zestrzelenia samolotu pasażerskiego uprowadzonego przez terrorystów, czyli o zakresie swobody państwa w wojnie z terroryzmem na konferencji IV Konferencja Naukowa MPH pt. Zasady podjęcia działań przy użyciu siły, 2011
2. Historia retoryki jako dziedziny o sądowym rodowodzie na konferencji Retoryka prawnicza - teoria i praktyka, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 24 marca 2010 r., 2010
Udział w konferencjach
1. XX Jubileuszowy Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, ''Integracja zewnętrzna i wewnętrzna prawoznawstwa'' [współautor:] O. Nawrot, J. Niesiołowski, F. Przybylski-Lewandowski, P. Sut, S. Sykuna, T. Widłak, M. Wojciechowski, J. Zajadło, K. Zeidler, Łódż, 6-9 września 2012
2. Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa ''Teoria prawa: między nowoczesnością a ponowoczesnością'' [współautor:] T. Widłak, Kraków, 15-18 września 2011
3. XIX Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, ''Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych?'' [współautor:] N. Cieslewicz, A. Mikołajczyk, O. Nawrot, J. Niesiołowski, F. Przybylski-Lewandowski, P. Sut, S. Sykuna, T. Widłak, M. Wierzbicki, M. Wojciechowski, J. Zajadło, K. Zeidler, Jastrzębia Góra, 19-22 września 2010
 
 
 do strony głównej UG   Strona główna UG Adresy i telefony   Sprawdź pocztę   Mapa serwisu    Pytania
  
aktualizacja: 2014.03.04 14:03:49 
Copyright by
Uniwersytet Gdański
(c) 2008

Redakcja serwisu internetowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego dołożyła wszelkich starań, by informacja umieszczona na stronach była poprawna oraz, by była aktualizowana na bieżąco.

Jeśli mimo tych starań istnieją rozbieżności pomiędzy informacją zawartą na stronach internetowych  a informacją przekazywaną przez dziekanat, sekretariaty katedr, administrację lub pracowników Wydziału, należy kierować się informacją przekazywaną przez dziekanat, sekretariaty katedr, administrację lub pracowników Wydziału.

Uprzejmie informujemy, że używamy plików cookie (tzw. ciasteczek) i podobnych technologii w celach autoryzacji, zbierania statystyk i ułatwienia korzystania z serwisu Uniwersytetu Gdańskiego. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich użycie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

Żadna część niniejszego serwisu nie może być traktowana jako oferta w rozumieniu Kodeksu cywilego.

 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału