Przejdź na stronę główną Wydziału  Strona główna Wydziału    Adresy i telefony na Wydziale | Sprawdź pocztę | Mapa serwisu | Pytania | Facebook | YouTube     
 
Strona główna WPiA

Studenckie Zeszyty Naukowe
Kolegium Redakcyjne
Regulamin
Terminy
Badania
Przewody habilitacyjne
Publikacje
Ochrona dziedzictwa kulturowego w Polsce
Konferencje i seminaria
Konferencje - archiwum
Granty i konkursy
Granty - archiwum
Newsletter WPiA UG
Zasady punktowania publikacji

Wydawnictwa

 

„ALMA MATER GEDANENSIS -COLLEGIUM IURIDICUM.

Prace społeczności akademickiej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego"

 

   Ukazał się I tom Studenckich Zeszytów Naukowych „Alma Mater Gedanensis-Collegium Iuridicum", wydawanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W periodyku przedstawiamy Państwu artykułu autorstwa studentów i doktorantów naszego wydziału.
Jest nam niezmiernie miło, iż możemy przekazać Państwu efekt finalny naszych prac.

    Jednocześnie chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej publikacji. Kolegium redakcyjne w imieniu autorów złożonych prac jak i swoim pragnie przede wszystkim podziękować opiekunowi naukowemu bieżącego tomu, jak również wszystkim recenzentom, którzy poświęcili nam swój czas.
   Mamy nadzieję, iż prezentowany tom zostanie przez Państwa pozytywnie przyjęty, co przyczyni się do tego iż periodyk na stałe wpisze się w działalność wydawniczą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

   Prace autorów zamieszczone w bieżącym tomie prezentujemy w ramach trzech działów:

   • Historia i filozofia prawa oraz prawa człowieka
   • Prawo prywatne
   • Prawo publiczne

 Alma Mater Gedanensis- Collegium Iuridicum. I tom.

 

SPIS TREŚCI


HISTORIA I FILOZOFIA PRAWA ORAZ PRAWA CZŁOWIEKA

Michał Burtowy
Speculum principis w koncepcji ustroju Rzeczpospolitej Andrzeja Frycza Modrzewskiego w świetle dzieła O poprawie Rzeczypospolitej księgi czwore.

Kacper Wojciechowski
Rys historyczny Kościoła Gdańskiego do 1925 roku.

mgr Katarzyna Graul
The frame and the picture exposed - joined cases C-402/05 P &C-415/05 P Yassin Abdullah Kadi &Al Barakaat. International Foundation v.Council of the European Union &Commission of the European Communities.

Jakub Knabe
Obywatelskie nieposłuszeństwo jako forma walki z niesprawiedliwością.

mgr Tomasz Snarski
Prawa człowieka w Kanadzie i multikulturalizm.

mgr Paweł Chyc
Czy sędzia tworzy prawo?

 

PRAWO PRYWATNE

Mateusz Dończyk, Michał Plocke
Zasiedzenie nieruchomości przez Skarb Państwa.

mgr Sławomira Pastuszak
Od prawa użytkowania wieczystego ku prawu własności.


Maciej Trąbski
Sytuacja osób pośrednio poszkodowanych śmiercią osoby bliskiej w świetle nowelizacji kodeksu cywilnego z dnia 30 maja 2008 roku.

Marzena Rublewska
Rzecz wniesiona a pojazdy mechaniczne w kontekście odpowiedzialności hotelu lub innego zakładu.

Łukasz Turczyński
Projekt horyzontalnej dyrektywy w sprawie prawa konsumentów - zmiany przepisów dotyczących handlu elektronicznego.

Joanna Wysocka
Gwarancja - narzędzia ochrony praw konsumenta czy chwyt marketingowy?

Łukasz Walter
Odpowiedzialność z tytułu wrongful birth i wrongful life a dopuszczalność prawnej ingerencji.

Mateusz Michalski
Prawne aspekty inseminacji post mortem.

Żaneta Odziomek, Marcin Miszkiewicz
Lepsze czasy dla dziadków, czyli planowane poszerzenie kręgu spadkobierców ustawowych.

mgr Bogusław Wieczorek
Google case study. Dozwolony użytek publiczny.

Małgorzata Sakowska
Aukcje internetowe - przebieg oraz wybrane problemy prawne.

Jarosław Socha
Uszczuplenie praw udziałowych wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 246 §3 k. s. h.).

 

PRAWO PUBLICZNE

Ewa Gromada
Karnoprawna ochrona kobiet - ofiar przemocy w rodzinie.

Agnieszka Wiecka
Kara pozbawienia wolności - okruchy filozofii.

mgr Adam Bochentyn
Naprawienie szkody w prawie oraz procesie karny.

Paweł Makurat, Marcin Stachowicz
Instytucja kuratora sądowego w polskim prawie karnym - zarys konstrukcji prawnej i działalności.

Katarzyna Prelińska
Uwag kilka o dualistycznej koncepcji zgody pokrzywdzonego w niemieckim Strafrecht, na tle monistycznej teorii zgody pokrzywdzonego w polskim prawie karnym.

Marta Flis, Dawid Świeczkowski
Świadek koronny i „mały świadek koronny" - instytucje podobne tylko z nazwy?

Daria Borkowska
Zmiany w regulacjach prawnych dotyczące pracowników samorządowych wprowadzone ustawą z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.

Michalina Ciszewska
RFID and privacy issues.

Dorota Szymczak
Prawne aspekty zmiany płci metrykalnej.

 

 
 
 do strony głównej UG   Strona główna UG Adresy i telefony   Sprawdź pocztę   Mapa serwisu    Pytania
  
aktualizacja: 2014.02.24 16:55:02 
Copyright by
Uniwersytet Gdański
(c) 2008

Redakcja serwisu internetowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego dołożyła wszelkich starań, by informacja umieszczona na stronach była poprawna oraz, by była aktualizowana na bieżąco.

Jeśli mimo tych starań istnieją rozbieżności pomiędzy informacją zawartą na stronach internetowych  a informacją przekazywaną przez dziekanat, sekretariaty katedr, administrację lub pracowników Wydziału, należy kierować się informacją przekazywaną przez dziekanat, sekretariaty katedr, administrację lub pracowników Wydziału.

Uprzejmie informujemy, że używamy plików cookie (tzw. ciasteczek) i podobnych technologii w celach autoryzacji, zbierania statystyk i ułatwienia korzystania z serwisu Uniwersytetu Gdańskiego. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich użycie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

Żadna część niniejszego serwisu nie może być traktowana jako oferta w rozumieniu Kodeksu cywilego.

 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału