Przejdź na stronę główną Wydziału  Strona główna Wydziału    Adresy i telefony na Wydziale | Sprawdź pocztę | Mapa serwisu | Pytania | Facebook | YouTube     
 
Strona główna WPiA
Katedry i Zakłady

O Wydziale
Historia Wydziału
Władze Wydziału
Biuro Dziekana
Dziekanaty
Katedry i Zakłady
Pracownicy
Znani absolwenci
Wspomnienia...
Biblioteka wydziałowa
Muzeum Kryminalistyki
Współpraca międzynarodowa
Galeria zdjęć
Baza noclegowa Wydziału
Wydział na mapie
Struktura organizacyjna
Prowadzone przedmioty
Praca na WPiA UG
Konkursy
Sport na Wydziale
Adresy i telefony
Wydział na Facebooku
Wydział na YouTube
Informator o Wydziale
Gaudeamus igitur
Statut UG
Regulamin Studiów
Nowy program studiów prawniczych
Prawo o szkolnictwie wyż.
Regulamin st. doktoranckich
Regulamin st. podyplom.
Opłaty za studia
Uchwały Rady Wydziału
Zarządzenia Dziekana
Zasady zal. studiów zagr.
Prace dyplomowe
Sprawy socjalne studentów
Wzory dokumentów dla studentów
Pismo JM Rektora w sprawie nieuczciwości egzamin.

Informacja dotycząca „Konkursu o Indeks Wydziału Prawa i Administracji UG" w 2014 roku
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG, organizuje w roku 2014 ósmą edycję „Konkursu o Indeks Wydziału Prawa i Administracji UG" (zwany dalej „Konkursem"). Konkurs jest trzyetapowy. Jako główne nagrody przewidziane są dwa indeksy - jeden na kierunek „prawo", drugi na kierunek „administracja", uprawniające do rozpoczęcia studiów na Wydziale Prawa i Administracji UG bez rekrutacji.
Temat Konkursu w 2014 r.: Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej.
Szczegółowe informacje o Konkursie wraz z załącznikami.

Konkurs na projekty badań naukowych lub prac rozwojowych w roku 2014
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG ogłasza konkurs na projekty badań naukowych lub prac rozwojowych w roku 2014. Konkurs skierowany jest do młodych pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowych i naukowo-technicznych (do 35 lat), zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych WPiA (katedry, zakłady, pracownie) oraz uczestników studiów doktoranckich.

Każdy kierownik projektu może zgłosić tylko jeden projekt. Projekty należy składać do dnia 17 lutego 2014 r. u Pani Agnieszki Puchalskiej - Specjalisty ds. projektów - p. 2081.

Załączniki:

1) regulamin konkurs: Word | PDF

2) wzór wniosku: Word | PDF


Informacja dotycząca „Konkursu o Indeks Wydziału Prawa i Administracji UG" w 2013 roku
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG, organizuje w roku 2013 siódmą edycję „Konkursu o Indeks Wydziału Prawa i Administracji UG" (zwany dalej „Konkursem"). Konkurs jest trzyetapowy. Jako główne nagrody przewidziane są dwa indeksy - jeden na kierunek „prawo", drugi na kierunek „administracja", uprawniające do rozpoczęcia studiów na Wydziale Prawa i Administracji UG bez rekrutacji.
Temat Konkursu w 2013 r.: III władza w państwie prawa.
Szczegółowe informacje o Konkursie wraz z załącznikami.

Konkurs na projekt badań naukowych lub prac rozwojowych w roku 2013
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG ogłasza konkurs na projekt badań naukowych lub prac rozwojowych w roku 2013. Konkurs skierowany jest do młodych pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowych i naukowo-technicznych (do 35 lat), zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych WPiA (katedry, zakłady, pracownie) oraz uczestników studiów doktoranckich. Każdy kierownik projektu może zgłosić tylko jeden projekt. Projekty należy składać do dnia 10 lutego 2013 r. u kierownika dziekanatu p.2086. W załączeniu: regulamin konkursu oraz wzór wniosku.


Informacja na temat III etapu Szóstego Konkursu Dziekana o indeks Wydziału Prawa i Administracji UG
Finał Konkursu odbędzie się w czasie X Bałtyckiego Festiwalu Nauki w dniu 24 maja 2012 r. (czwartek) o godzinie 14.00 w Aud. A WPiA. Etap ten będzie polegał na prezentacji pracy (możliwa prezentacja w formie multimedialnej), którą uczestnik, zakwalifikowany do III etapu, przygotował w ramach I etapu Konkursu (czas wystąpienia do 10 minut), a także odpowiedzi na pytania komisji z zakresu tematyki objętej przedmiotem konkursu (uczestnik będzie losował jeden zestaw zawierający dwa pytania). Prezentacja oraz odpowiedzi będą miały charakter publiczny. Uczestnik wylosuje kolejność wystąpienia. Za zajęcie I miejsca przysługuje prawo wyboru indeksu na kierunek „prawo" bądź „administracja" na Wydziale Prawa i Administracji UG. Laureat z drugą lokatą otrzyma pozostały indeks. Serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli Państwa szkół do wzięcia udziału w Konkursie w charakterze publiczności. Przyjazd na Konkurs będzie też okazją do zapoznania się z licznymi imprezami organizowanymi na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w ramach X Bałtyckiego Festiwalu Nauki.

Lista uczestników III etapu „Szóstego Konkursu Dziekana o indeks Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego"

1. Mateusz Jakimiak (II LO w Słupsku);
2. Magdalena Lisek (II LO w Słupsku);
3. Aleksandra Chojnicka (II LO w Inowrocławiu);
4. Mateusz Cur (I LO w Lubartowie);
5. Taida Landowska (ZSO Tuchola);
6. Paweł Aptowicz (ZS Iława);
7. Bartosz Mielczarek (I LO Chodzież);
8. Paulina Skrundź (III LO Gdynia);
9. Jakub Zwierzyński (III LO Gdańsk).

Wyniki I etapu Konkursu o Indeks Wydziału Prawa i Administracji UG
Z przyjemnością informujemy, że do drugiego etapu Konkursu o Indeks Dziekana WPiA zakwalifikowały się trzydzieści trzy osoby. II etap odbędzie się 27 kwietnia 2012 roku (piątek) w budynku Wydziału Prawa i Administracji UG w sali 1039 o godz. 11.30. Przypominamy, że część ta będzie miała formę testu jednokrotnego wyboru z zakresu tematyki objętej przedmiotem konkursu (około 30 pytań). Komisja konkursowa wyłoni dziesięć najlepszych osób. Zostaną one zakwalifikowane do III etapu, który odbędzie się w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki.
Lista osób zakwalifikowanych do II etapu Konkursu,

Szósty Konkurs o Indeks Wydziału Prawa i Administracji UG
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG organizuje „Szósty Konkurs o Indeks Wydziału Prawa i Administracji UG". Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas maturalnych i przedmaturalnych. Temat tegorocznego konkursu brzmi: Królestwo Polskie w dobie przedpowstaniowej. W 150 rocznicę reform Aleksandra Wielopolskiego. Jako główne nagrody przewidziane są dwa indeksy - jeden na kierunek „prawo", drugi na kierunek „administracja", uprawniające do rozpoczęcia studiów na Wydziale Prawa i Administracji UG bez rekrutacji.
Szczegółowe informacje o konkursie.


Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG ogłasza konkurs na projekt badań naukowych lub prac rozwojowych w roku 2012 .
Konkurs skierowany jest do młodych pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowych i naukowo-technicznych (do 35 lat), zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych WPiA (katedry, zakłady, pracownie) oraz uczestników studiów doktoranckich. Każdy kierownik projektu może zgłosić tylko jeden projekt. Projekty należy składać do dnia 10 lutego 2012r. u kierownika Dziekanatu.

Załączniki:
1) regulamin konkursu PDF | Word
2) wzór wniosku PDF | Word


Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG ogłasza VII Tradycyjny Konkurs na projekty związane z: 1) udziałem Wydziału Prawa i Administracji UG w Bałtyckim Festiwalu Nauki (edycja 2012, maj)

bądź

2) prezentacją i promocją Wydziału Prawa i Administracji UG (zwłaszcza w zakresie prowadzonych badań naukowych, popularyzacji wiedzy o prawie i administracji),

przewidujące ich realizację przez zgłaszającego w trakcie BFN 2012 bądź do końca sierpnia 2012 r.

Konkurs skierowany jest do wszystkich jednostek organizacyjnych WPiA (katedry, zakłady, pracownie) oraz zarejestrowanych Kół Naukowych działających na WPiA UG. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jeden projekt. Projekty w 2 egz. oraz w formie elektronicznej należy składać do dnia 22 grudnia 2011 r. (do godziny 13.00) w Sekretariacie Dziekana. Przewidziane są 3 nagrody w każdej z 2 kategorii uczestników:

- dla jed. org. wydziału: I miejsce: 3 tys. zł; II miejsce: 2 tys. zł; III miejsce: 1 tys. zł,
- dla kół naukowych: I miejsce: 2 tys. zł; II miejsce: 1 tys. zł, III miejsce: 500 zł.

Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 10 stycznia 2012 r. Zastrzega się inny podział nagród (w ramach przewidzianej puli) oraz nie przyznanie żadnej nagrody. Realizacja nagrody wyłącznie w postaci finansowania: działalności statutowej laureata w roku akademickim 2011/2012 lub realizacji zgłoszonego projektu (do wysokości przyznanej nagrody) - ostateczny termin rozliczenia: 31.09.2012 r. (po tym terminie niewykorzystane środki finansowe przepadają).


Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG ogłasza konkurs na projekt badań naukowych lub prac rozwojowych w roku 2011 .
Konkurs skierowany jest do młodych pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowych i naukowo-technicznych ( do 35 lat), zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych WPiA (katedry, zakłady, pracownie) oraz uczestników studiów doktoranckich. Każdy kierownik projektu może zgłosić tylko jeden projekt. Projekty należy składać do dnia 15 marca 2011 r. u kierownika Dziekanatu.

Załączniki:
1) regulamin konkursu PDF | Word
2) wzór wniosku PDF | Word


 

Piąty Konkurs o Indeks Wydziału Prawa i Administracji UG
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG organizuje „Piąty Konkurs o Indeks Wydziału Prawa i Administracji UG". Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas maturalnych i przedmaturalnych. Temat tegorocznego konkursu brzmi: Wielkie kodyfikacje prawa cywilnego w XIX i XX wieku. Jako główne nagrody przewidziane są dwa indeksy - jeden na kierunek „prawo", drugi na kierunek „administracja", uprawniające do rozpoczęcia studiów na Wydziale Prawa i Administracji UG bez rekrutacji.
Szczegółowe informacje o konkursie - instrukcja w formacie WORD i PDF


Czwarty Konkurs o Indeks Wydziału Prawa i Administracji UG
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG organizuje „Czwarty Konkurs o Indeks Wydziału Prawa i Administracji UG". Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas maturalnych i przedmaturalnych. Temat tegorocznego konkursu brzmi: "W 600 rocznicę grunwaldzkiego zwycięstwa. Stosunki polsko-litewskie na przestrzeni dziejów". Jako główne nagrody przewidziane są dwa indeksy - jeden na kierunek „prawo", drugi na kierunek „administracja", uprawniające do rozpoczęcia studiów na Wydziale Prawa i Administracji UG bez rekrutacji. Szczegółowe informacje o konkursie


Czwarty Konkurs o indeks WPiA - etap III
Finał Konkursu odbędzie się w czasie VIII Bałtyckiego Festiwalu Nauki w dniu 27 maja 2010 r. (czwartek) o godzinie 11.30 w Auli WPiA. Etap ten będzie polegał na prezentacji pracy (możliwa prezentacja w formie multimedialnej), którą uczestnik, zakwalifikowany do III etapu, przygotował w ramach I etapu Konkursu (czas wystąpienia do 12 minut), a także odpowiedzi na pytania komisji z zakresu tematyki objętej przedmiotem konkursu, a więc zagadnień z zakresu stosunków polsko-litewskich na przestrzeni dziejów (uczestnik będzie losował jeden zestaw zawierający dwa pytania). Szczegółowe informacje, w tym sugerowana literatura. Prezentacja oraz odpowiedzi będą miały charakter publiczny. Uczestnik wylosuje kolejność wystąpienia.
Lista uczestników III etapu:
VI Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Bełchatowie
1. Jakub Rzeszowski.
II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Pniewskiego w Gdańsku
1. Paulina Anyszek;
Zespół Szkół nr 1 Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku
1. Paweł Pacholczyk vel Pachulski
I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej - Curie w Tczewie
1. Michał Malecki;
2. Agnieszka Kołodziejczyk;
3. Marta Musiejko.
Zespół Szkół Licealnych w Czersku
1. Katarzyna Bagińska;
2. Mateusz Łangowski.
Ogólnokształcące Liceum Jezuitów w Gdyni
1. Mateusz Banaszkiewicz.
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Słupsku
1. Kinga Lis
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku
1. Sandra Woźniak;
V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku
1. Konrad Siezieniewski.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stefana Czarnieckiego. Liceum Ogólnokształcące w Człuchowie
1. Sandra Jędrusiak.
IV Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupsku
1. Michał Stenka.
II Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Słupsku
1. Mateusz Lisowski

Czwarty Konkurs o indeks WPiA
Uprzejmie informujemy, iż drugi etap Konkursu o indeks Wydziału Prawa i Administracji UG odbędzie się 22 kwietnia 2010 roku (czwartek) w budynku Wydziału Prawa i Administracji UG w sali 3065 o godz. 11.00. Przypominamy, że etap ten ma formę testu jednokrotnego wyboru z zakresu tematyki objętej przedmiotem konkursu, a więc zagadnień z zakresu historii stosunków polsko-litewskich (około 30 pytań).
Literatura pomocnicza:
G. Błaszczyk, Dzieje stosunków polsko-litewskich, t. II, Od Krewa do Lublina, Poznań 2007;
A. Chwalba, Historia Polski 1795 - 1918, Kraków 2000;
J. Jurkiewicz, Rozwój polskiej myśli politycznej na Litwie i Białorusi w latach 1905-1922, Poznań 1983;
Z. Kiaupa, J. Kiaupienė, A. Kuncevičius, Historia Litwy. Od czasów najdawniejszych do 1795 roku, Warszawa 2007;
J. Ochmański, Historia Litwy, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982;
Komisja konkursowa wyłoni 10 najlepszych osób, które zostaną zakwalifikowane do III etapu, który odbędzie się w ramach VIII Bałtyckiego Festiwalu Nauki, 27 maja 2010 roku (czwartek), o godz. 11.30, w Auli WPiA. Lista osób zakwalifikowanych do II etapu.

Ogłoszenie wyników V Konkursu Dziekana na projekt związany z udziałem Wydziału Prawa i Administracji UG w Bałtyckim Festiwalu Nauki 2010

Postanawiam

I. W grupie projektów przygotowanych przez jednostki organizacyjne Wydziału:
1) nie przyznawać nagrody pierwszej
2) przyznać trzy drugie nagrody po 2 000 zł. dla projektów zgłoszonych przez Katedrę Prawa Pracy, Katedrę Prawa Administracyjnego i Katedrę Prawa Finansowego

II. W grupie projektów przygotowanych przez studenckie koła naukowe:
1) nie przyznawać nagrody pierwszej
2) przyznać trzy drugie nagrody w wysokości 1000 zł. dla projektów zgłoszonych przez KN Pro Societas, KN Historyczno-Prawne i KN Prawa Kranego
3) przyznać trzecią nagrodę w wysokości 500 zł. dla projektu zgłoszonego przez ELSA Gdańsk

Realizacja przyznanych nagród odbywa się wyłącznie w postaci finansowania działalności statutowej laureata w roku akademickim 2009/2010 lub realizacji zgłoszonego projektu (do wysokości przyznanej nagrody).

Dziekan
Prof. zw. dr hab. Jarosław Warylewski

Konkurs Dziekana dla jednostek organizacyjnych WPiA oraz zarejestrowanych Kół Naukowych
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG ogłasza V Tradycyjny Konkurs na projekty związane z:

1) udziałem Wydziału Prawa i Administracji UG w Bałtyckim Festiwalu Nauki (edycja 2010, 27-30 maja)
bądź
2) prezentacją i promocją Wydziału Prawa i Administracji UG (zwłaszcza w zakresie prowadzonych badań naukowych, popularyzacji wiedzy
o prawie i administracji),

przewidujące ich realizację przez zgłaszającego w trakcie BFN 2010 bądź do końca czerwca 2010 r.

Konkurs skierowany jest do wszystkich jednostek organizacyjnych WPiA (katedry, zakłady, pracownie) oraz zarejestrowanych Kół Naukowych działających na WPiA UG. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jeden projekt. Projekty w 2 egz. oraz w formie elektronicznej należy składać do dnia 14 stycznia 2010 r. (do godziny 13.00) w Sekretariacie Dziekana. Przewidziane są 3 nagrody w każdej z 2 kategorii uczestników:

- dla jed. org. wydziału: I miejsce: 3 tys. zł; II miejsce: 2 tys. zł; III miejsce: 1 tys. zł,
- dla kół naukowych: I miejsce: 2 tys. zł; II miejsce: 1 tys. zł, III miejsce: 500 zł.

Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 22 stycznia 2010 r. Zastrzega się inny podział nagród (w ramach przewidzianej puli) oraz nie przyznanie żadnej nagrody. Realizacja nagrody wyłącznie w postaci finansowania: działalności statutowej laureata w roku akademickim 2009/2010 lub realizacji zgłoszonego projektu (do wysokości przyznanej nagrody) - ostateczny termin rozliczenia: 31.08.2010 r. (po tym terminie niewykorzystane środki finansowe przepadają).

 

Konkurs dla studentów na skargę do WSA „MŁYNARZ Z SANSSOUCI"
Kancelaria Wardyński i Wspólnicy rozpoczyna drugą edycję konkursu na skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego „Młynarz z Sanssouci." Konkurs jest skierowany do studentów oraz tegorocznych i zeszłorocznych absolwentów prawa i administracji. Przedsięwzięciu patronuje Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA.
Czytaj więcej.

Konkurs o nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
Uprzejmie informujemy o trwaniu drugiej części I edycji konkursu na pracę magisterską i doktorską o nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Tegoroczna część konkursu jest skierowana do absolwentów studiów doktoranckich kierunków prawnych i ekonomicznych.
Zakres tematyki z nim związanej obejmuje teorię i praktykę nadzoru nad sektorami rynku finansowego: kapitałowego, ubezpieczeniowego, emerytalnego oraz bankowego w Polsce. Termin nadsyłania prac mija 15 lipca 2009 roku.
Więcej informacji oraz regulamin konkursu można znaleźć na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego pod zakładką „Edukacja, Konferencje i seminaria".

Trzeci Konkurs o Indeks Wydziału Prawa i Administracji UG
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG organizuje „Trzeci Konkurs o Indeks Wydziału Prawa i Administracji UG". Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas maturalnych i przedmaturalnych. Temat tegorocznego konkursu brzmi: „Drogi do niepodległości - polska myśl polityczna wobec problemu restytucji państwowości w latach 1795 - 1921". Jako główne nagrody przewidziane są dwa indeksy - jeden na kierunek „prawo", drugi na kierunek „administracja", uprawniające do rozpoczęcia studiów na Wydziale Prawa i Administracji UG bez rekrutacji.

Konkurs podzielony jest na trzy etapy. Pierwszy z nich przeprowadzany jest w szkołach ponadgimnazjalnych i obejmuje napisanie pracy na temat: „Podziemne struktury państwowe w dobie powstania styczniowego". Autorzy trzech najlepszych opracowań z każdej szkoły, zostaną zakwalifikowani do udziału w drugim etapie, który będzie miał formę testu wyboru z zakresu tematyki objętej przedmiotem konkursu, a więc zagadnień z zakresu myśli politycznej. Test przeprowadzany jest na Wydziale Prawa i Administracji UG. Komisja konkursowa wyłoni 10 najlepszych osób, które zostaną zakwalifikowane do trzeciego etapu, który odbędzie się w czasie VII Bałtyckiego Festiwalu Nauki pod koniec maja 2009 r. i będzie polegał na publicznej, ustnej prezentacji odpowiedzi na zadawane przez Komisję konkursową pytania. Konkurs objęty został patronatem: Pomorskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Gdańska, Prezydenta Miasta Sopotu, Prezydenta Miasta Gdyni, TVP Gdańsk i Radia Gdańsk.

Radio Gdańsk

Lista osób zakwalifikowanych do III etapu Konkursu

Informacje o III etapie Konkursu, w tym zalecana literatura oraz terminy prezentacji finałowych

Szczegółowe informacje o Konkursie

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu

Informacja na temat drugiego etapu Konkursu

Konkurs Dziekana dla jednostek organizacyjnych WPiA oraz zarejestrowanych Kół Naukowych
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG ogłasza IV Tradycyjny Konkurs na projekty związane z:

1) udziałem Wydziału Prawa i Administracji UG w Bałtyckim Festiwalu Nauki (edycja 2009)
bądź
2) prezentacją i promocją Wydziału Prawa i Administracji UG (zwłaszcza w zakresie prowadzonych badań naukowych, popularyzacji wiedzy o prawie i administracji),

przewidujące ich realizację przez zgłaszającego w trakcie BFN 2009 bądź do końca czerwca 2009 r.

Konkurs skierowany jest do wszystkich jednostek organizacyjnych WPiA (katedry, zakłady, pracownie) oraz zarejestrowanych Kół Naukowych działających na WPiA UG. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jeden projekt. Projekty w 2 egz. oraz w formie elektronicznej należy składać do dnia 30 stycznia 2009 r. (do godziny 13.00) w Sekretariacie Dziekana. Przewidziane są 3 nagrody w każdej z 2 kategorii uczestników:

- dla jed. org. wydziału: I miejsce: 3 tys. zł; II miejsce: 2 tys. zł; III miejsce: 1 tys. zł,
- dla kół naukowych: I miejsce: 2 tys. zł; II miejsce: 1 tys. zł, III miejsce: 500 zł.

Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 12 lutego 2009 r. Zastrzega się inny podział nagród (w ramach przewidzianej puli) oraz nie przyznanie żadnej nagrody. Realizacja nagrody wyłącznie w postaci finansowania: działalności statutowej laureata w roku akademickim 2008/2009 lub realizacji zgłoszonego projektu (do wysokości przyznanej nagrody) - ostateczny termin rozliczenia: 31.08.2008 r. (po tym terminie niewykorzystane środki finansowe przepadają).

 
 
 do strony głównej UG   Strona główna UG Adresy i telefony   Sprawdź pocztę   Mapa serwisu    Pytania
  
aktualizacja: 2014.01.29 13:44:04 
Copyright by
Uniwersytet Gdański
(c) 2008

Redakcja serwisu internetowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego dołożyła wszelkich starań, by informacja umieszczona na stronach była poprawna oraz, by była aktualizowana na bieżąco.

Jeśli mimo tych starań istnieją rozbieżności pomiędzy informacją zawartą na stronach internetowych  a informacją przekazywaną przez dziekanat, sekretariaty katedr, administrację lub pracowników Wydziału, należy kierować się informacją przekazywaną przez dziekanat, sekretariaty katedr, administrację lub pracowników Wydziału.

Uprzejmie informujemy, że używamy plików cookie (tzw. ciasteczek) i podobnych technologii w celach autoryzacji, zbierania statystyk i ułatwienia korzystania z serwisu Uniwersytetu Gdańskiego. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich użycie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

Żadna część niniejszego serwisu nie może być traktowana jako oferta w rozumieniu Kodeksu cywilego.

 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału