Przejdź na stronę główną Wydziału  Strona główna Wydziału    Adresy i telefony na Wydziale | Sprawdź pocztę | Mapa serwisu | Pytania | Facebook | YouTube     
 
Koła Naukowe WPiA UG
Koła Naukowe
Rada Kół Naukowych
Aktualności Kół Naukowych
Forum Badań ONZ
Forum Badań Prawnych
Historyczno – Prawne
Klub Debat Studenckich
Kryminalistyki Modus Operandi
Kryminologii
Mediacji
Międzynarodowego Prawa Handlowego
Ochrony Praw Konsumenta
Polityki Prawa
Postępowania Cywilnego
Praktyki Prawa
Praw Człowieka
Prawa Administracyjnego
Prawa Cywilnego
Prawa Finansowego
Prawa Handlowego
Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego
Prawa Karnego
Prawa Konstytucyjnego
Prawa Medycznego
Prawa Morskiego
Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Prawa Rzymskiego i Porównawczego
Prawa Sportowego
Prawa Własności Intelektualnej
Teorii i Filozofii Państwa i Prawa
Koło Turystyczne
Zjazd Kół Naukowych
Ogólnopolski Zjazd Cywilistów Studentów
Samorząd Studentów
Koła Naukowe
Poradnia Prawna
ELSA
Konwent Polonia
Inne organizacje na WPiA
PTK Oddział Gdański
Ośrodek Analiz Polityczno-Prawnych
Niezależne Zrzeszenie Studentów UG
AEGEE Gdańsk


 
Koło Naukowe "Klub Debat Studenckich" 

Dnia 12.01.2012r., na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się sprawozdawczo-wyborcze spotkanie Studenckiego Koła Naukowego "Klub Debat Studenckich". Zainteresowanych, którzy zechcą się włączyć w prace Koła, zapraszamy na godzinę 17.00 do sali 2025.

katalog: KNaukowe, zdjęcie: LogoKDSnatle.jpg

Koło Naukowe "Klub Debat Studenckich" zostało założone w 2001 roku i nieprzerwanie działało aż do 2007 roku (www.kds.org.pl).         W okresie 2007-2008 zawieszono działalność Koła z powodu ukończenia studiów przez członków ówczesnego Zarządu i braku osób gotowych kontynuować jego prace.

Na początku 2009 roku podjęto inicjatywę wznowienia jego działalności. Uchwalony został nowy Statut Koła , a także dokonano wyboru nowych członków Zarządu:

Prezes Zarządu:        Ewelina Koszel
Wiceprezes Zarządu:  Małgorzata Illuk
Wiceprezes Zarządu:  Dominika Kostrzewa


Zgodnie z §7 Statutu, do celów i zadań Koła należy:
• rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów,
• prowadzenie w ramach i pod kierownictwem Uczelni prac naukowo-badawczych w celu wyrobienia samodzielności badawczej i dogłębnego opanowania wiedzy prawniczej przez studentów,
• promowanie swej Uczelni,
• rozszerzanie i pogłębianie ogólnej wiedzy i umiejętności studentów,
• rozwijanie międzynarodowych kontaktów i współpracy naukowej,
• pomoc w zorganizowaniu dostępu do literatury przedmiotowej i innych środków pomocnych w studiowaniu,
• rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła.

Klub Debat Studenckich działa przy Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa WPiA UG.
Opiekunem Koła jest dr Kamil Zeidler .


AKTUALNOŚCI

 

Konferencja Naukowa "Retoryka prawnicza - teoria i praktyka"

katalog: KNaukowe, zdjęcie: Plakat Konferencja(2).jpgKoło Naukowe „Klub Debat Studenckich" zaprasza na konferencję naukową „Retoryka prawnicza - teoria i praktyka", która rozpocznie się w dniu 24 marca 2010 r. w Audytorium C Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Patronat honorowy nad konferencją objęli:

* prof. dr hab. Jarosław Warylewski, Dziekan Wydziału Prawa
i Administracji UG
* mec. Jerzy Glanc, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej
w Gdańsku

Program konferencji w formacie PDF. Zapraszamy.

                        
                      Program Konferencji

 

 


Konferencja naukowa ''Retoryka prawnicza - teoria i praktyka''

Koło Naukowe "Klub Debat Studenckich" organizuje Konferencję naukową „Retoryka prawnicza - teoria i praktyka". Konferencja planowana jest na dzień 24 marca 2010 r. na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Studentów zainteresowanych tą tematyką zapraszamy do aktywnego włączenia się w to przedsięwzięcie poprzez złożenie propozycji tematu wystąpienia wraz z jednostronicowym abstraktem. Komitet Organizacyjny Konferencji wyłoni najciekawsze propozycje, których autorzy zostaną zaproszeni w charakterze prelegentów. Planowane jest także wydanie publikacji pokonferencyjnej.

Propozycje tematu wystąpienia wraz z abstraktem prosimy przesłać do dnia 14 lutego 2010 r. na adres: klub.debat@prawo.univ.gda.pl

 

 

 
 
 do strony głównej UG   Strona główna UG Adresy i telefony   Sprawdź pocztę   Mapa serwisu    Pytania
  
aktualizacja: 2014.02.24 14:09:34 
Copyright by
Uniwersytet Gdański
(c) 2008

Redakcja serwisu internetowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego dołożyła wszelkich starań, by informacja umieszczona na stronach była poprawna oraz, by była aktualizowana na bieżąco.

Jeśli mimo tych starań istnieją rozbieżności pomiędzy informacją zawartą na stronach internetowych  a informacją przekazywaną przez dziekanat, sekretariaty katedr, administrację lub pracowników Wydziału, należy kierować się informacją przekazywaną przez dziekanat, sekretariaty katedr, administrację lub pracowników Wydziału.

Uprzejmie informujemy, że używamy plików cookie (tzw. ciasteczek) i podobnych technologii w celach autoryzacji, zbierania statystyk i ułatwienia korzystania z serwisu Uniwersytetu Gdańskiego. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich użycie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

Żadna część niniejszego serwisu nie może być traktowana jako oferta w rozumieniu Kodeksu cywilego.

 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału