Przejdź na stronę główną Wydziału  Strona główna Wydziału    Adresy i telefony na Wydziale | Sprawdź pocztę | Mapa serwisu | Pytania | Facebook | YouTube     
Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego
 
Strona główna WPiA
Katedry i Zakłady

Strona główna Katedry
Pracownicy
Aktualności
Przedmioty
Konsultacje
Seminaria dyplomowe
Wykłady do wyboru
Publikacje
Badania
Materiały dydaktyczne
Polecane strony
Akty prawne
Sekretariat katedry:
Pokój:  4065
E-mail: 
Telefon 1:  523 29 43 lub wewnętrzny 29 43
Fax:  523 29 35
Zapraszamy na wykład otwarty
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wykładzie otwartym Profesora Edwarda Lee z Chicago-Kent College of Law, który odbędzie się w dniu 18 marca 2014 r. (wtorek), w godzinach 9.00-11.00, w Audytorium C na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Prof. Lee jest Dyrektorem Programu Prawa Własności Intelektualnej w Chicago-Kent College of Law. Wykład będzie związany z publikacją najnowszej książki profesora Lee pt. „The Fight for the Future. How People Defeated Hollywood and Saved the Internet for Now", w której poddaje on analizie reakcje społeczne związane z próbą wprowadzenia regulacji ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) oraz SOPA (Stop Online Privacy Act). Wykład przybliży słuchaczom ideę wolnego i otwartego Internetu. Wspomniana książka jest natomiast ogólnie dostępna pod tym adresem.
przeczytaj pełną treść
e-Publikacja: Swoboda orzekania w prawie międzynarodowym
W ramach ogólnodostępnej (open access), elektronicznej serii wydawniczej poświęconej aktualnym zagadnieniom praktyki i teorii prawa międzynarodowego ukazała się właśnie monografia pod redakcją prof. Anny Wyrozumskiej pt. Swoboda orzekania w prawie międzynarodowym. Opracowanie otwiera artykuł prof. Adama Wiśniewskiego z Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego na temat aktywizmu sędziowskiego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Założeniem serii, której wydawcą jest Katedra Europejskiego Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego, jest wzbogacenie dyskusji naukowej w Polsce dzięki umożliwieniu wolnego dostępu do publikacji. Wspomniana monografia, jak również pozostałe e-Publikacje wydane w ramach tej serii, dostępna jest pod tym adresem.
przeczytaj pełną treść
Zaproszenie na wykład otwarty
Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego we współpracy z Samorządem Studentów Wydziału Prawa i Administracji ma przyjemność zaprosić na wykład otwarty prof. Uri Hupperta „Jerozolima - rozwiązanie konfliktu izraelsko - palestyńskiego - czyżby Jałta na Bliskim Wschodzie ?" Wykład odbędzie się w poniedziałek 27.01 o godz. 12 w Aud. C w budynku Wydziału Prawa i Administracji UG. Zapraszamy!
przeczytaj pełną treść
Zmiana terminu konsultacji prof. A. Wiśniewskiego
Konsultacje prof. UG, dr hab. Adama Wiśniewskiego z 20 stycznia, godz. 17, odbęda się wyjątkowo w innym terminie - 27 stycznia o godz. 10. Za zmianę przepraszamy.
przeczytaj pełną treść
Nowa publikacja międzynarodowa pracowników naszego Wydziału
Obejrzyj obrazek w oryginalnej wielkości
Nakładem międzynarodowej oficyny wydawniczej Edward Elgar Publishing ukazała się książka pt. Methods and Perspectives in Intellectual Property pod redakcją prof. Graeme B. Dinwoodiego (Uniwersytet Oksfordzki). We wspomnianej publikacji jej twórcy, reprezentujący takie ośrodki badawcze, jak Instytut Maksa Plancka w Monachium, Uniwersytet Helsiński czy Uniwersytet Nowojorski, podjęli próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, jaki wpływ na kształt współczesnego prawa własności intelektualnej wywiera analiza historyczna, porównawcza oraz empiryczna. Twórcami jednego z rozdziałów zbioru są dr Maciej Barczewski oraz prof. Dorota Pyć z Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego.
przeczytaj pełną treść
Nowa monografia dra Macieja Barczewskiego
Obejrzyj obrazek w oryginalnej wielkości
Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się monografia pt. Prawa własności intelektualnej w Światowej Organizacji Handlu a dostęp do produktów leczniczych autorstwa dra Macieja Barczewskiego z Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego. Zważywszy na uniwersalny zakres oddziaływania WTO, we wspomnianym studium przeprowadzono analizę unormowań, które mogą przyczynić się do zwiększenia dostępności produktów leczniczych, w szczególności w państwach najmniej rozwiniętych. Istotny wątek podjętych w pracy badań stanowią również rozważania na temat możliwości rozwiązania wskazanych w niej problemów z perspektywy międzynarodowego prawa praw człowieka. W konsekwencji zawarte w publikacji refleksje dotyczą zagadnień dotychczas jedynie sygnalizowanych w polskojęzycznej literaturze prawniczej, a które obecnie budzą coraz większe zainteresowanie społeczności międzynarodowej.
przeczytaj pełną treść
Monografia „Prawa społeczne w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”
Obejrzyj obrazek w oryginalnej wielkości
Nakładem Instytutu Wydawniczego EuroPrawo ukazała się monografia dr Katarzyny Łasak z Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego, zatytułowana „Prawa społeczne w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”. Celem książki jest omówienie wykładni Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 1950 r. z perspektywy zasady niepodzielności. W książce starano się zilustrować, w jaki sposób Europejski Trybunał Praw Człowieka udziela ochrony na podstawie traktatu o prawach politycznych i obywatelskich, takim prawom społecznym, jak: prawu do pracy i prawom z nim związanym, prawu do ochrony zdrowia, prawu do mieszkania oraz prawu do nauki.
przeczytaj pełną treść
Kongres International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property (ATRIP) w Oksfordzie
Obejrzyj obrazek w oryginalnej wielkości
W dniach 23 – 26 czerwca 2013 roku w Pembroke College (Uniwersytet Oksfordzki) odbył się XXXII światowy kongres International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property (ATRIP) - międzynarodowego stowarzyszenia naukowego zrzeszającego badaczy prawa własności intelektualnej. Spotkanie współorganizowały Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) oraz Wydział Prawa Uniwersytetu w Oksfordzie. Na zaproszenie organizatorów kongresu dr Maciej Barczewski z Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego wygłosił referat na temat dostępu do produktów leczniczych w kontekście międzynarodowego prawa praw człowieka.
przeczytaj pełną treść
Sukces absolwenta WPiA UG

Bartosz Klimów, absolwent naszego wydziału, został laureatem Konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych obronioną w 2012 roku. Wyróżnienie otrzymała jego praca pt. „Zakazy i ograniczenia środków i metod walki wojny lądowej w międzynarodowym prawie wojennym”, napisana pod kierunkiem prof. UG, dr. hab. Adama Wiśniewskiego, kierownika Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego.

Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską odbywa się corocznie od 1989 roku. Ma on na celu popularyzację zagadnień z zakresu stosunków międzynarodowych oraz rozwijanie wiedzy na temat miejsca Polski w Europie i na świecie.

przeczytaj pełną treść
Konferencja „Spory o własność intelektualną” oraz wręczenie księgi jubileuszowej Profesorom J. Barcie i R. Markiewiczowi
W dniu 17 maja 2013 roku w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się konferencja „Spory o własność intelektualną”, połączona z uroczystością wręczenia księgi jubileuszowej Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, wieloletnim dyrektorom dawnego Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ. Uniwersytet Gdański reprezentował współautor wspomnianej księgi - dr Maciej Barczewski.
przeczytaj pełną treść
Nowa publikacja międzynarodowa pracowników naszego Wydziału
Obejrzyj obrazek w oryginalnej wielkości
Nakładem międzynarodowej oficyny wydawniczej Edward Elgar Publishing ukazała się książka pt. Intellectual Property at the Crossroads of Trade. We wspomnianej publikacji jej twórcy, reprezentujący takie ośrodki badawcze, jak Instytut Maksa Plancka w Monachium, Uniwersytet Genewski czy Uniwersytet w Sztokholmie, podjęli analizę tendencji i zależności między handlem międzynarodowym a uniwersalną ochroną praw własności intelektualnej. Twórcami jednego z rozdziałów pt. ACTA and access to medicines in the perspective of theory of hard casesdr Maciej Barczewski oraz dr Sebastian Sykuna z naszego Wydziału.
przeczytaj pełną treść
Dr Maciej Barczewski współpracownikiem „International Review of Intellectual Property and Competition Law”
Z dniem 1 stycznia 2013 roku dr Maciej Barczewski z Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego dołącza do wąskiego grona stałych recenzentów International Review of Intellectual Property and Competition Law. Wspomniane czasopismo uważane jest za wiodący międzynarodowy periodyk naukowy poświęcony problematyce prawa własności intelektualnej oraz prawa konkurencji. Jest ono redagowane i publikowane od 1970 roku w ramach Instytutu Maksa Plancka w Monachium.
przeczytaj pełną treść
Udział Profesora Drzewickiego w podręczniku o zasięgu międzynarodowym
Obejrzyj obrazek w oryginalnej wielkości
Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Dr Hab. Krzysztof Drzewicki z Katedry Prawa Międzynarodowego, opublikował swój uaktualniony i rozszerzony rozdział w drugim wydaniu międzynarodowego podręcznika międzynarodowej ochrony praw człowieka. Rozdział ten zatytułowany „European Systems for the Promotion and Protection of Human Rights" (s. 397-422) zamieszczony jest w podręczniku wydanym w Finlandii - International Protection of Human Rights: A Textbook, Second, revised edition, ed. by C. Krause and M. Scheinin, Turku /Åbo: Åbo Akademi University, Institute for Human Rights 2012 (ISBN 978-952-12-2758-5).
 
Podręcznik, na który składa się 28 rozdziałów, napisało w sumie grono 27 autorów z całego świata. Profesor Krzysztof Drzewicki jest jedynym autorem z Europy Środkowo-Wschodniej. W stosunku do swego pierwszego wydania podręcznik powiększył się o 60 stron i liczy obecnie 736 stron. Wśród publikacji tego typu jest on traktowany jako podręcznik na poziomie zaawansowanym. Stosowany jest on na krajowych i międzynarodowych kursach, wykładach i seminariach magisterskich i doktorskich praw człowieka na całym świecie. Podręcznik można nabyć bezpośrednio w Instytucie w Turku (cena 50 EUR + VAT). Kontakt: www.abo.fi/humanrights .

przeczytaj pełną treść
XXXI Kongres International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property (ATRIP)
Obejrzyj obrazek w oryginalnej wielkości
W dniach 29 lipca - 1 sierpnia 2012 roku w Chicago odbył się XXXI światowy kongres International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property (ATRIP) - międzynarodowego stowarzyszenia naukowego zrzeszającego badaczy prawa własności intelektualnej. W obradach wzięli udział dr Maciej Barczewski z Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego oraz mgr Krystyna Warylewska z Katedry Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej. Na zaproszenie organizatorów kongresu dr Maciej Barczewski wygłosił referat poświęcony wpływowi zasady zrównoważonego rozwoju na prawną ochronę własności intelektualnej. Spotkanie współorganizowały Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) oraz współpracująca z naszym Wydziałem uczelnia prawnicza Chicago Kent-College of Law.
przeczytaj pełną treść
Publikacja Profesora UG o zasięgu międzynarodowym
Obejrzyj obrazek w oryginalnej wielkości
Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Dr. Hab. Krzysztof Drzewicki z Katedry Prawa Międzynarodowego opublikował wraz z ekspertem niderlandzkim - Vincentem de Graaf - syntetyczny przegląd i ocenę działalności Wysokiego Komisarza OBWE ds. Mniejszości Narodowych. Opracowanie to ukazało się w roczniku Wydawnictwa Martinus Nijhoff Publishers (Leiden-Boston) zatytułowanym: European Yearbook of Minority Issues (ISBN: 978 90 0419521 9; s. 617-641), a sponsorowanym przez Europejską Akademię w Bozen/Bolzano oraz Europejskie Centrum Problemów Mniejszości we Flensburgu. Taka doroczna ocena przez obu autorów pojawia się w roczniku już po raz piąty. Opracowanie obejmuje przegląd dwóch sfer działania Komisarza: w krajach, w których występują napięcia na tle problemów etniczno-mniejszościowych (V. de Graaf) oraz w wymiarze tematycznym i międzynarodowym (K. Drzewicki).
[tekst rozdziału prof. Drzewickiego i V. de Graafa jest dostępny w Katedrze Prawa Międzynarodowego].
przeczytaj pełną treść
Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć
Obejrzyj obrazek w oryginalnej wielkości
Nakładem Wydawnictwa C.H. Beck ukazał się „Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć” przygotowany pod redakcją prof. Anny Przyborowskiej-Klimczak (UMCS) oraz dr Doroty Pyć (UG). Obok pracowników naukowo-dydaktycznych naszego Wydziału – dra Macieja Barczewskiego, prof. Krzysztofa Drzewickiego, dr Katarzyny Łasak, dr Magdaleny Sykulskiej, dra Sebastiana Sykuna, dra Tomasza Widłaka, prof. Adama Wiśniewskiego, prof. Jerzego Zajadło, mgr Pauliny Zajadło-Węglarz oraz dra Kamila Zeidlera - w przygotowaniu tomu wzięli udział pracownicy Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (KUL) oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS). Leksykon prawa międzynarodowego publicznego zawiera syntetyczne omówienie stu wybranych, najważniejszych pojęć z tej dziedziny prawa, ułożonych w porządku alfabetycznym. Zamieszczone w nim informacje i analizy oraz zestawienia literatury dotyczącej prezentowanych haseł mogą być przydatne dla studentów, uczniów i wszystkich osób interesujących się zagadnieniami prawa międzynarodowego. Leksykon może stanowić pomoc dydaktyczną, a także lekturę uzupełniającą dla tych, którzy poszukują wiadomości na temat współczesnej społeczności międzynarodowej i obowiązującego w niej porządku prawnego.
przeczytaj pełną treść
Spotkanie ekspertów na temat agendy na rzecz rozwoju WIPO
Obejrzyj obrazek w oryginalnej wielkości
Na zaproszenie Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), będącej organizacją wyspecjalizowaną ONZ, w dniach 23 - 24  listopada  2011 roku  dr Maciej Barczewski z Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego wziął udział w spotkaniu ekspertów poświęconym agendzie na rzecz rozwoju wspomnianej organizacji. Owocem obrad, które odbyły się na Wydziale Prawa Narodowego Uniwersytetu Singapuru, stały się zalecenia skierowane do organów WIPO w zakresie kształcenia oraz badań naukowych w państwach rozwijających się, w odniesieniu do aktualnych problemów prawnej ochrony własności intelektualnej.
przeczytaj pełną treść
Publikacja Profesora UG w książce o zasięgu międzynarodowym
Obejrzyj obrazek w oryginalnej wielkości
Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Dr. Hab. Krzysztof Drzewicki z Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego opublikował obszerne studium w nowo wydanej książce Wydawnictwa Martinus Nijhoff Publishers (Leiden-Boston): “Flexibilising the Modes of Amending the European Convention on Human Rights: An Idea for a ‘Statute’ for the European Court”, [w:] A. Eide, J.Th. Moller, I. Ziemele (red.): Making Peoples Heard. Essays on Human Rights in Honour of Gudmundur Alfredsson, Leiden-Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2011, s. 243-270 (ISBN 978 9004 19191 4). Jako całość książka ta jest Księgą ku Czci Profesora Gudmundura Alfredssona. Zaproszono do niej łącznie 40 autorów z całego świata, którzy w różnej formie współpracowali z Jubilatem. Księga jest dziełem monumentalnym (643 strony). Zawiera 36 rozdziałów podzielonych na 5 następujących bloków tematycznych: 1. Prawo do pokoju; 2. Narody Zjednoczone a prawa człowieka; 3. Prawa człowieka w płaszczyźnie regionalnej; 4. Ludy tubylcze i mniejszości; oraz 5. Prawa człowieka w praktyce krajowej. Profesor Drzewicki jest w omawianej księdze jedynym autorem z Europy Środkowej i Wschodniej. Swoje studium poświęcił modalnościom uelastycznienia rewizji Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i promowanej przez niego od wielu lat idei statutu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. [tekst rozdziału prof. Drzewickiego jest dostępny w Katedrze Prawa Międzynarodowego].
przeczytaj pełną treść
Zapraszamy na wykład - “Własność intelektualna, kryzys finansowy a interes publiczny”
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wykładzie pt. "Intellectual Property, the Banking Crisis and the Public Interest", który w najbliższy poniedziałek (10 X 2011) na naszym Wydziale wygłosi prof. William Kingston z Trinity College (Dublin). Prelekcja w języku angielskim odbędzie się o godzinie 15:15 w sali 3065. Wstęp wolny.
przeczytaj pełną treść
Nowa publikacja o zasięgu międzynarodowym
Obejrzyj obrazek w oryginalnej wielkości
Nakładem międzynarodowej oficyny wydawniczej Edward Elgar Publishing ukazała się książka pt. Structure of Intellectual Property Law: Can One Size Fit All?. We wspomnianej publikacji jej twórcy, reprezentujący takie ośrodki badawcze, jak Instytut Maksa Plancka w Monachium, Uniwersytet Oksfordzki czy Uniwersytet Columbia, podjęli analizę mającą na celu ustalenie, czy postępujący proces fragmentacji prawa własności intelektualnej może opierać się na wspólnych założeniach i zasadach. Autorzy pracy podjęli także próbę określenia, które ze wspomnianych reguł są odpowiednie dla dostosowania ochrony własności intelektualnej, zarówno w wymiarze indywidualnym oraz uniwersalnym. Twórcami jednego z rozdziałów pt. Intellectual property and technology – looking for the twelfth camel?dr Maciej Barczewski oraz prof. Jerzy Zajadło z naszego Wydziału.
przeczytaj pełną treść
Profesor UG wykłada gościnnie w Wenecji
Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Dr. Hab. Krzysztof Drzewicki z Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego wygłosił na początku lipca serię wykładów w ramach Weneckiej Szkoły Praw Człowieka (Venice School of Human Rights). Szkoła organizowana jest w sezonie letnim przez Europejskie Centrum Międzyuniwersyteckie Praw Człowieka i Demokratyzacji (European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation). Profesor Drzewicki wystąpił z wykładem na temat ‘Wolności religijnej w europejskim systemie praw człowieka‘ (Religious Freedom in the European Human Rights System) oraz prowadził zajęcia seminaryjne na temat tzw. Zasad przewodnich z Toledo w sprawie nauczania o religiach i wyznaniach w szkołach publicznych (Toledo Guiding Principles on Teaching about Religions and Beliefs in Public Schools). Profesor Drzewicki uczestniczył w pracach zespołu ekspertów z obszaru OBWE, który opracował dokument z Toledo w 2007 r. Jego celem było wypracowanie reguł pluralistycznego i tolerancyjnego nauczania o różnych religiach i wyznaniach na świecie w szkolnictwie publicznym.
przeczytaj pełną treść
Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przesłuchuje eksperta UG
W dniu 6 czerwca 2011 r. odbyło się posiedzenie Komisji Prawnej i Praw Człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy na jej sesji wyjazdowej w Oslo. Jednym z głównych punktów obrad Komisji była propozycja opracowania protokołu dodatkowego do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w sprawie podstawowych standardów mniejszości narodowych. W zamyśle wnioskodawców protokół miałby skodyfikować minimalne standardy materialne osób należących do mniejszości narodowych, a jego dołączenie do Konwencji powodowałoby w konsekwencji objęcie tych praw procedurami skargowymi dostępnymi przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. W celu dokładnego zbadania wykonalności projektu Komisja Zgromadzenia postanowiła przesłuchać specjalistów i w tym celu zaprosiła na swoje posiedzenie dwóch ekspertów: prof. Geoffa Gilberta z Uniwersytetu w Essex oraz dra. hab. Krzysztofa Drzewickiego, profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Międzynarodowego UG.
przeczytaj pełną treść
Nowa publikacja o zasięgu międzynarodowym
Obejrzyj obrazek w oryginalnej wielkości
Wydawnictwo Oxford University Press opublikowało obszerne dzieło (855 stron) na temat ‘Political Participation of Minorities. A Commentary on International Standards and Practice’, które jest zwieńczeniem paroletniego zbiorowego projektu badawczego. Projekt sponsorował Uniwersytet Cambridge i Europejskie Centrum Problemów Mniejszości we Flensburgu (Niemcy). Celem projektu, realizację którego nadzorował prof. Mark Weller, było zbadanie skali i modalności praktycznych rodzącego się prawa osób należących do mniejszości narodowych (etnicznych) do udziału w życiu politycznym. Wśród 26 rozdziałów znalazło się studium profesora Krzysztofa Drzewickiego z naszego Wydziału (s. 256-285), który poddał analizie praktykę Wysokiego Komisarza OBWE do spraw Mniejszości Narodowych w zakresie rozwoju form korzystania przez mniejszości narodowe z prawa do reprezentacji i partycypacji w życiu publicznym (kopia studium prof. Drzewickiego jest dostępna dla zainteresowanych w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego).
przeczytaj pełną treść
Międzynarodowa konferencja „Global Ocean Governance: From Vision to Action”
Obejrzyj obrazek w oryginalnej wielkości
W dniach 24-26 lutego 2011 r. odbyła się w Uniwersytecie Gdańskim międzynarodowa konferencja „Global Ocean Governance: From Vision to Action”. Gościem honorowym konferencji był Prezes Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza José Luis Jesus. W konferencji, której organizacji podjęli się studenci stowarzyszeni w ELSA, wzięli udział wybitni specjaliści międzynarodowego prawa morza z wielu państw. Opiekę naukową nad konferencją objęła dr Dorota Pyć, pracownik Katedry Prawa Międzynarodowego; więcej na ten temat: www.ocean-governance.eu
przeczytaj pełną treść
Nowa publikacja o zasięgu międzynarodowym
Obejrzyj obrazek w oryginalnej wielkości
Na łamach prestiżowego czasopisma naukowego International Review of Intellectual Property and Competition Law, wydawanego przez Instytut Maksa Plancka w Monachium, ukazał się artykuł dra Macieja Barczewskiego pt. From Hard to Soft Law – A Requisite Shift in the International Copyright Regime?. We wspomnianym studium autor identyfikuje najważniejsze problemy dotyczące uniwersalnej ochrony praw autorskich oraz wskazuje możliwe ich rozwiązania, postulując częstsze wykorzystanie w tym celu instrumentów tzw. miękkiego prawa międzynarodowego.
przeczytaj pełną treść
Prof. J. A. Straburzyński (1940-2011)
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 23 stycznia 2011 r. zmarł w wieku 71 lat prof. UG, dr hab. Józef Andrzej Straburzyński, wybitny specjalista z zakresu prawa międzynarodowego publicznego i prawa morza, Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w latach 1984 – 2010, ekspert delegacji polskiej na drugiej sesji Konferencji Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza w Caracas, założyciel i wiceprzewodniczący Komisji Prawa Morskiego przy Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku.
przeczytaj pełną treść
III warszawsko-toruńskie kolokwium praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego
W dniach 9-10 grudnia 2010 r. w Toruniu odbyło się III warszawsko-toruńskie kolokwium praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego pt. Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 1950-2010. Ta ogólnopolska konferencja została zorganizowana przez Katedrę Praw Człowieka, WPiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach współpracy z WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W I sesji tej konferencji referat pt. Zastosowanie reguł interpretacji traktatów przewidzianych w Konwencji Wiedeńskiej o Prawie Traktatów z 1969 r. w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wygłosił dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG z Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego.
przeczytaj pełną treść
Konferencja poświęcona problematyce prawnych granic ochrony wolności wyznania
W dniu 29 listopada 2010 r. w Poznaniu odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona problematyce prawnych granic ochrony wolności wyznania zorganizowana przez Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN we współpracy z Zakładem Praw Człowieka WPiA UW. Na zaproszenie organizatorów w konferencji tej wziął udział dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG, który wygłosił referat pt. „Wolność zrzeszania się a granice wolności sumienia i wyznania”.
przeczytaj pełną treść
Międzynarodowa konferencja Bioinnovation International Summit
Obejrzyj obrazek w oryginalnej wielkości
W dniach 21-22 października 2010 roku na terenie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się międzynarodowa konferencja Bioinnovation International Summit. Program konferencji koncentrował się wokół zagadnień związanych z komercjalizacją badań naukowych w dziedzinie transferu technologii. Problematykę prawnych uwarunkowań ochrony własności intelektualnej w tym zakresie przedstawił dr Maciej Barczewski z Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego.
przeczytaj pełną treść
Konferencja Jubileuszowa z okazji 60-lecia Instytutu Morskiego w Gdańsku
W dniu 15 września 2010 r. dr Dorota Pyć uczestniczyła w Konferencji Jubileuszowej z okazji 60-lecia Instytutu Morskiego w Gdańsku zatytułowanej „Polskie drogi polityki morskiej - od wizji do działania", która odbyła się w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku; więcej na ten temat: www.oficyna.morska.pl.
przeczytaj pełną treść
Międzynarodowe spotkanie w Sztokholmie
Obejrzyj obrazek w oryginalnej wielkości
Na międzynarodowym spotkaniu zorganizowanym przez CBEES i poświęconym Governing Europe's Marine Environment, które odbyło się w Sztokholmie w dniu 15 czerwca 2010 r. dr Dorota Pyć wygłosiła referat zatytułowany Marine Governance in Europe: development of marine management. The Baltic Sea case study.
przeczytaj pełną treść
Konferencja z okazji XX-lecia UOKiK
Obejrzyj obrazek w oryginalnej wielkości
Z okazji XX-lecia UOKiK w dniu 29 marca 2010 r. na WPiA UG odbyła się konferencja jubileuszowa Liberalizacja, deregulacja, konkurencja na rynkach, na której dr Dorota Pyć przedstawiła prezentację pt. „Otwarcie polskiej gospodarki na wspólną politykę morską Unii Europejskiej".
przeczytaj pełną treść
Międzynarodowe seminarium we Włoszech
Obejrzyj obrazek w oryginalnej wielkości
W dniu 10 grudnia 2009 r. na międzynarodowym seminarium „Legal Challenges in the application of the Law of the Sea", które odbyło się siedzibie Guardia di Finanza w Gaeta we Włoszech dr Dorota Pyć przedstawiła konkluzje. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele z blisko dwudziestu państw, którzy podzielili się doświadczeniami w zakresie rozwiązywania problemu irregular migration w obszarze Morza Śródziemnego.
przeczytaj pełną treść
Dr Dorota Pyć wiceprzewodniczącą Komisji Prawa Morskiego PAN
Obejrzyj obrazek w oryginalnej wielkości
W dniu 15 października 2010 r. na posiedzeniu Komisji Prawa Morskiego Polskiej Akademii Nauk wybrano na kolejną kadencję przewodniczącego w osobie Pana Profesora Mirosława H. Kozińskiego z Akademii Morskiej w Gdyni oraz wiceprzewodniczące: Panią Profesor Marię Dragun-Gertner z UMK w Toruniu oraz pracownika WPiA UG z Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego dr Dorotę Pyć.
przeczytaj pełną treść
Seminarium European Intellectual Property Teachers' Network
Obejrzyj obrazek w oryginalnej wielkości
W dniach 24-25 czerwca 2010 roku w Uniwersytecie Alcalá (Madryt) odbyło się doroczne seminarium międzynarodowego stowarzyszenia European Intellectual Property Teachers' Network, zorganizowane przy współpracy Europejskiego Urzędu Patentowego. Spotkanie poświęcone było aktualnym problemom edukacji w zakresie ochrony własności intelektualnej. Panelowi poświęconemu roli technologii jako narzędzia wspomagającego pracę dydaktyczną przewodniczył dr Maciej Barczewski.
przeczytaj pełną treść
Pracownicy Wydziału Prawa i Administracji UG nagrodzeni w XLV Konkursie ''Państwa i Prawa''
Obejrzyj obrazek w oryginalnej wielkości
W XLV Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa" na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie w 2009 r. dwoje pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego uzyskało nagrody za rozprawy habilitacyjne. Pierwszą nagrodę w tym prestiżowym Konkursie, z rąk Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego odebrał dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG, za rozprawę „Koncepcja marginesu oceny w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka", natomiast dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG, otrzymała wyróżnienie za rozprawę habilitacyjną „Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej". Jest to niewątpliwy sukces naukowy naszego Wydziału. Serdecznie gratulujemy!
przeczytaj pełną treść
Kongres International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property (ATRIP)
Obejrzyj obrazek w oryginalnej wielkości
W dniach 23-26 maja 2010 r. w Sztokholmie odbył się światowy kongres International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property (ATRIP) - międzynarodowego stowarzyszenia naukowego zrzeszającego czołowych badaczy prawa własności intelektualnej. Spotkanie współorganizowali: Wydział Prawa Uniwersytetu Sztokholmskiego, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) oraz Europejski Urząd Patentowy (EPO). W obradach wziął udział dr Maciej Barczewski z Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego.
przeczytaj pełną treść
Komentarz „European Copyright Law” współautorstwa dra Macieja Barczewskiego
Obejrzyj obrazek w oryginalnej wielkości
Nakładem wydawnictwa Oxford University Press ukazał się komentarz pt. European Copyright Law - A Commentary. Liczące ponad 1600 stron opracowanie, przygotowane pod redakcją dr S. von Lewinski (Instytut Maxa Plancka) oraz prof. M. Waltera (Uniwersytet Wiedeński), poświęcone zostało problematyce analizy, interpretacji oraz implementacji całokształtu prawodawstwa Unii Europejskiej z zakresu praw autorskich i praw pokrewnych. W opracowaniu wspomnianego komentarza udział wziął dr Maciej Barczewski z Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego .
przeczytaj pełną treść
Konferencja "Zbiory fotograficzne i filmowe w Internecie - aspekty prawne i technologiczne"
Obejrzyj obrazek w oryginalnej wielkości
W dniu 24 listopada 2009 roku Europejskie Centrum Solidarności zorganizowało konferencję pt. Zbiory fotograficzne i filmowe w Internecie - aspekty prawne i technologiczne. Podczas spotkania umówiono m. in. problematykę prawnych uwarunkowań wirtualizacji utworów, podstawowych zasad ich ochrony, dozwolonego zakresu digitalizacji zbiorów i reguł udostępniania ich cyfrowych wersji, jak również katalogowania i naukowego opracowywania obiektów. Wykład na temat Prawo autorskie a nowe technologie - aktualne wyzwania i kierunki rozwoju wygłosił dr Maciej Barczewski z Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego.
przeczytaj pełną treść
II Warszawsko-Toruńskie Kolokwium Naukowe Praw Człowieka i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego
W dniach 10-11 grudnia 2009 r. w Warszawie odbyło się II Warszawsko-Toruńskie Kolokwium Naukowe Praw Człowieka i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego p.t: „Między wykładnią a tworzeniem prawa. Refleksje na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i międzynarodowych trybunałów karnych", w którym wzięli m. in. udział przedstawiciele ośrodków uniwersyteckich z całego kraju, a także pracownicy Biura Pełnomocnika do spraw postępowań przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka MSZ. Celem kolokwium była refleksja nad granicami wykładni sądowej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i międzynarodowych trybunałów karnych. Jego część naukową otworzył referat „Uwagi o teorii interpretacji Europejskiej Konwencji Praw Człowieka" wygłoszony przez dra hab. Adama Wiśniewskiego z Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego WPiA UG.
przeczytaj pełną treść
"Prawne problemy wykorzystywania nowych technologii w administracji i wymiarze sprawiedliwości"
Obejrzyj obrazek w oryginalnej wielkości
Na półki księgarskie trafiła książka "Prawne problemy wykorzystywania nowych technologii w administracji i wymiarze sprawiedliwości" pod redakcją dra Macieja Barczewskiego, dra Krzysztofa Grajewskiego oraz prof. dra hab. Jarosława Warylewskiego, będąca zbiorem referatów wygłoszonych podczas III Konferencji Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wolters Kluwer Polska zorganizowanej na naszym Wydziale w dniach 20-21 października 2008 r. W książce znalazły się m.in. trzy artykuły naukowe pracowników Uniwersytetu Gdańskiego: prof. dra hab. Jakuba Steliny "Zatrudnienie w formie telepracy w administracji publicznej - zagadnienia wybrane", mgra Michała Miłosza "Doręczenia elektroniczne w ogólnym postępowaniu administracyjnym" oraz dra Wojciecha R. Wiewiórowskiego "Pojęcie referencyjności w dyskusji o zasobach informacyjnych państwa".
przeczytaj pełną treść
Konferencja poświęcona ochronie własności intelektualnej
katalog: katedra7, zdjęcie: IMG_0096_sm.jpg W dniu 21 października 2009 r. na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej odbyła się konferencja pt. "Własność intelektualna. Nie kradnij." Jej celem było ukazanie różnych aspektów poszanowania i ochrony własności intelektualnej studentom oraz uczniom trójmiejskich szkół średnich. Wydarzenie podsumowała debata przedstawicieli środowisk akademickich i twórczych, w której wziął udział m. in. dr Maciej Barczewski z Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego, którego wykład na temat prawnych uwarunkowań ochrony własności intelektualnej otworzył konferencję.
przeczytaj pełną treść
Konferencja „Prawo międzynarodowe wobec wyzwań współczesnego świata” - publikacja pracowników UG
katalog: katedra7, zdjęcie: dynia_prawo_miedzynarodowe.jpgUkazała się książka p.t. „Prawo międzynarodowe i wspólnotowe wobec wyzwań współczesnego świata” pod red. prof. Elżbiety Dyni, wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego w związku z międzynarodową konferencją naukową , która odbyła się w dniach 16-19 września 2008 r., w Jasionce koło Rzeszowa. W książce tej znalazły się m.in. teksty pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego: dr Doroty Pyć p.t. ”Prawna ochrona Oceanu Światowego” oraz dra hab. Adama Wiśniewskiego p.t. „Uwagi o zastosowaniu koncepcji marginesu oceny w prawie międzynarodowym”.
przeczytaj pełną treść
Kongres International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property (ATRIP)
W dniach 14-16 września 2009 r. w Wilnie odbył się światowy kongres International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property (ATRIP) - międzynarodowego stowarzyszenia naukowego zrzeszającego czołowych badaczy prawa własności intelektualnej. W obradach wziął udział dr Maciej Barczewski z Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego. Relacja telewizji litewskiej z tego wydarzenia dostępna jest tutaj . Kolejny kongres ATRIP odbędzie się w maju przyszłego roku w Sztokholmie.
przeczytaj pełną treść
Seminarium European Intellectual Property Teachers’ Network w Londynie
 W dniach 20-21 lipca 2009 r. w siedzibie Institute of Advanced Legal Studies Uniwersytetu Londyńskiego odbyło się seminarium European Intellectual Property Teachers’ Network, będącego międzynarodowym stowarzyszeniem zajmującym się problematyką edukacji w zakresie ochrony własności intelektualnej. Polskie środowisko akademickie reprezentował dr Maciej Barczewski z Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego, który wygłosił referat na temat problematyki nauczania prawa własności intelektualnej w naszym kraju.
przeczytaj pełną treść
Nowa książka - When Worlds Collide: Intellectual Property, High Technology and the Law
Obejrzyj obrazek w oryginalnej wielkościStaraniem Wydziału Prawa i Administracji UG wydawnictwo Wolters Kluwer Polska opublikowało anglojęzyczny zbiór studiów poświęconych prawu własności intelektualnej i prawu nowych technologii pt. When Worlds Collide: Intellectual Property, High Technology and the Law pod redakcją dra Macieja Barczewskiego , mgra Michała Miłosza i prof. Richarda Warnera .
przeczytaj pełną treść
Konferencja: KnowRight 2008
W dniach 18-19 września 2008 roku w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. KnowRight 2008: Knowledge Rights - Legal, Societal and Related Technological Aspects. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego reprezentował dr Maciej Barczewski, który wygłosił referat poświęcony problematyce korzystania z Licencji Publicznej Unii Europejskiej.
przeczytaj pełną treść
Konferencja: Prawo międzynarodowe wobec wyzwań współczesnego świata
Obejrzyj obrazek w oryginalnej wielkościW dniach 16-19 września 2008 r., w Jasionce koło Rzeszowa, odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa, nt. „Prawo międzynarodowe wobec wyzwań współczesnego świata".
przeczytaj pełną treść
Kongres w Monachium (ATRIP)
Obejrzyj obrazek w oryginalnej wielkościW dniach 21-23 lipca 2008 r. w Monachium odbył się światowy kongres International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property (ATRIP) - międzynarodowego stowarzyszenia naukowego zrzeszającego najlepszych badaczy prawa własności intelektualnej. W obradach wziął udział dr Maciej Barczewski.
przeczytaj pełną treść
Warsztaty European Intellectual Property Teachers' Network
Obejrzyj obrazek w oryginalnej wielkościW dniach 29-30 czerwca 2008 r. dr Maciej Barczewski uczestniczył w drugich warsztatach European Intellectual Property Teachers' Network (EIPTN), które odbyły się na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Newcastle (Wielka Brytania).
przeczytaj pełną treść
Posiedzenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego
27 marca 2008 r. odbyło się w Warszawie inauguracyjne posiedzenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego powołanej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2007 r.
przeczytaj pełną treść
Pracownicy Wydziału uczestniczą w działaniach IDABC
Dr Maciej Barczewski z Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego jest polskim ekspertem narodowym z zakresu tzw. licencji publicznej Unii Europejskiej (EUPL v.1.0) i współautorem polskiej wersji tejże licencji. Na zaproszenie Komisji Europejskiej wziął udział w zorganizowanym 25 stycznia 2008 r. w Brukseli warsztacie eksperckim nt. EUPL.
przeczytaj pełną treść
Propagowanie wiedzy o ochronie własności intelektualnej w uczelniach wyższych
Obejrzyj obrazek w oryginalnej wielkościW dniu 21 lutego 2008 roku w Stambule (Turcja) odbyła się konferencja zorganizowana przez Europejski Urząd Patentowy poświęcona propagowaniu wiedzy o ochronie własności intelektualnej w uczelniach wyższych.
przeczytaj pełną treść
Międzynarodowy sukces pracownika WPiA UG
Dr Maciej Barczewski z Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego został laureatem międzynarodowego konkursu na pracę badawczą dotyczącą ochrony własności intelektualnej, zorganizowanego przez International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property (ATRIP).
przeczytaj pełną treść
 
 
 do strony głównej UG   Strona główna UG Adresy i telefony   Sprawdź pocztę   Mapa serwisu    Pytania
  
aktualizacja: 2014.03.14 01:07:46 
Copyright by
Uniwersytet Gdański
(c) 2008

Redakcja serwisu internetowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego dołożyła wszelkich starań, by informacja umieszczona na stronach była poprawna oraz, by była aktualizowana na bieżąco.

Jeśli mimo tych starań istnieją rozbieżności pomiędzy informacją zawartą na stronach internetowych  a informacją przekazywaną przez dziekanat, sekretariaty katedr, administrację lub pracowników Wydziału, należy kierować się informacją przekazywaną przez dziekanat, sekretariaty katedr, administrację lub pracowników Wydziału.

Uprzejmie informujemy, że używamy plików cookie (tzw. ciasteczek) i podobnych technologii w celach autoryzacji, zbierania statystyk i ułatwienia korzystania z serwisu Uniwersytetu Gdańskiego. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich użycie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

Żadna część niniejszego serwisu nie może być traktowana jako oferta w rozumieniu Kodeksu cywilego.

 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału