Przejdź na stronę główną Wydziału  Strona główna Wydziału    Adresy i telefony na Wydziale | Sprawdź pocztę | Mapa serwisu | Pytania | Facebook | YouTube     
 
Koła Naukowe WPiA UG
Koła Naukowe
Rada Kół Naukowych
Aktualności Kół Naukowych
Forum Badań ONZ
Forum Badań Prawnych
Historyczno – Prawne
Klub Debat Studenckich
Kryminalistyki Modus Operandi
Kryminologii
Mediacji
Międzynarodowego Prawa Handlowego
Ochrony Praw Konsumenta
Polityki Prawa
Postępowania Cywilnego
Praktyki Prawa
Praw Człowieka
Prawa Administracyjnego
Prawa Cywilnego
Prawa Finansowego
Prawa Handlowego
Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego
Prawa Karnego
Prawa Konstytucyjnego
Prawa Medycznego
Prawa Morskiego
Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Prawa Rzymskiego i Porównawczego
Prawa Sportowego
Prawa Własności Intelektualnej
Teorii i Filozofii Państwa i Prawa
Koło Turystyczne
Zjazd Kół Naukowych
Ogólnopolski Zjazd Cywilistów Studentów
Samorząd Studentów
Koła Naukowe
Poradnia Prawna
ELSA
Konwent Polonia
Inne organizacje na WPiA
PTK Oddział Gdański
Ośrodek Analiz Polityczno-Prawnych
Niezależne Zrzeszenie Studentów UG
AEGEE Gdańsk

 
Koło Naukowe Forum Badań ONZ

LogoKoło Naukowe "Forum Badań ONZ" reaktywowało swą działalność w roku akademickim 2009/2010 i pragnie kontynuować tradycje organizacji studenckiej o tej samej nazwie, działającej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego do 2007 roku.

Od tego czasu działalność Koła nabiera coraz szybszego tempa, a samo Koło nabrało charakteru międzyuczelnianego - wśród naszych członków są już nie tylko studenci Uniwersytetu Gdańskiego, ale i Politechniki Gdańskiej; podejmowaliśmy również współpracę z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni i Gdańską Wyższą Szkołą Humanistyczna w Gdańsku. Zajmujemy się szeroko rozumianą problematyką publicznego prawa międzynarodowego, ze szczególnym akcentem na działalność Organizacji Narodów Zjednoczonych, prawa człowieka i stosunki międzynarodowe. 

Naszym Opiekunem Naukowym jest dr Tomasz Widłak z Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa WPiA; Członek-Założyciel Koła Naukowego "Forum Badań ONZ".

Spotykamy się co 2 tygodnie, w poniedzałki, o godz. 15:15. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Kołem pod adresem badaniaonz@prawo.univ.gda.pl

Statut Koła

Zarząd Koła Naukowego "Forum Badań ONZ" 2012/2013:

Prezes: Aleksandra Sankowska

Wiceprezes: Agnieszka Kubis 

Wiceprezes ds. Finansowych: Elżbieta Baranowska

Wiceprezes ds. Grup projektowych: Zofia Reluga

 

Honorowa członkini KN "Forum Badań ONZ": Katarzyna Bieszke

 

Pozostali Członkowie Koła:


Martyna Ogiejko
Anna Matuszewska
Karolina Kleina
Małgorzata Masłyk
Anna Łapińska
Przemysław Rusak
Dominika Lipińska
Dorota Gromnicka
Joanna Wojtkowiak
Małgorzata Borowska
Michał Gołębiowski
Konrad Kowalski
Weronika Skierka
Klaudia Jakubowska

 

 STATUT tymczasowo dotępny pod adresem: 

 

http://rapidshare.com/files/4249801640/Statut%20KN%20Forum%20Bada%C5%84%20ONZ.pdf

  AKTUALNOŚCI

 

WYNIKI III EDYCJI KONKURSU WIEDZY O PRAWIE MIĘDYZNARODOWYM PUBLICZNYM

 

W III edycji konkursu wiedzy o Prawie Międzynarodowym Publicznym wyłonieni zostali następujący laureaci:

 

I miejsce - Sebastian Żywicki

II miejsce ex aequo - Jowita Krupińska oraz Piotr Maciaszek

 

Gratulujemy!

 

Jednocześniej informujemy, że o szczegółach dotyczących wręczenia nagród zwycięzcy zostaną powiadomieni indywidualnie drogą mailową.

                                   

 

 

 

III EDYCJA KONKURSU WIEDZY O PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM PUBLICZNYM

 

Koło Naukowe "Forum Badań ONZ" ma przyjemność zaprosić studentów studiów stacjonarnych kierunku prawo do udziału w III edycji Konkursu Wiedzy o Prawie Międzynarodowym Publicznym.

Wydarzenie objęte jest patronatem dr hab. Doroty Pyć oraz dr Katarzyny Łasak z Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego WPiA UG.

 

Studenci, którzy uzyskają 3 najwyższe wyniki zostaną zwolnieni z egzaminu z przedmiotu "Prawo międzynarodowe publiczne" oraz otrzymają oceny bardzo dobry, dobry plus oraz dobry - odpowiednio za I, II i III miejsce, a także nagrody rzeczowe.

 

Konkurs odbędzie się 7. stycznia 2013 roku o godzinie 10.15 w Aud. B na WPiA.

 

UWAGA: Osoby pragnące wziąć udział w Konkursie prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres badaniaonz@prawo.univ.gda.pl do dnia 5.stycznia w tytule wiadomości wpisując "Konkurs" oraz imię i nazwisko, w treści natomiast rok i kierunek studiów.

 

Konkurs obejmować będzie pytania zamknięte wielokrotnego wyboru oraz pytania otwarte. Obowiązujący zakres materiału jest taki sam, jak zakres wymagany na egzaminie.

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

 

 

 

WYNIKI II KONKURSU WIEDZY O PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM PUBLICZNYM

 

W wyniku sprawdzania prac konkursowych wyłonieni zostali laureaci II Konkursu Wiedzy o Prawie Międzynadorowym Publicznym.

 

 

I lokata z oceną bdb: Jakub Łukaczyński

II lokata z oceną db plus: Martyna Cierkowska oraz Mikołaj Borowski

 

 

Laureatom serdecznie gratulujemy!!!

 

Dziękujemy Wszystkim uczestnikom Konkursu!

 


 

 

Kolejna edycja Konkursu Wiedzy o Prawie Międzynarodowym Publicznym. 

 

 

Koło Naukowe  "Forum Badań ONZ" ma przyjemność, już po raz kolejny, zaprosić studentów studiów stacjonarnych Wydziału Prawa
i Administracji, do uczestniczenia w Konkursie Wiedzy o Prawie Międzynarodowym Publicznym. 
Konkurs objęty jest patronatem dr Doroty Pyć oraz dr Katarzyny Łasak z Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego na WPiA.
Nagrody:
Studenci, którzy osiągną kolejne trzy najwyższe wyniki zostaną zwolnieni z egzaminu z przedmiotu „Prawo Międzynarodowe Publiczne", (III rok prawa)/"Stosunki międzynarodowe oraz międzynarodowe prawo publiczne" (I rok MSU), dodatkowo przewidywane są nagrody książkowe. Laureaci otrzymają oceny bardzo dobra (1 miejsce) i dobry plus (2 oraz 3 miejsce).

 

Formuła konkursu jest podobna do zeszłorocznej, obejmuje ona test jednokrotnego wyboru oraz pytania otwarte. Zakres obowiązującego materiału jest tożsamy z zakresem wymaganym na egzaminie.

Konkurs odbędzie się w dn. 16 stycznia 2012 r., o godz. 10:15 w Aud. B.

Zgłoszenie:                                                                                                                                                                                        Ze względów organizacyjnych osoby zainteresowane udziałem proszone są o nadsyłanie zgłoszeń na adres badaniaonz@prawo.univ.gda.pl do dn.14 stycznia. W tytule zgłoszenia należy wpisać „Konkurs", a w treści: imię i nazwisko, rok i kierunek studiów.


 

 

 

 

Konferencja Naukowa "Międzynarodowe Prawo Humanitarne - zasady podjęcia działań przy użyciu siły"

 

Plakat IV Konferencji Naukowej Niniejszym mamy przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w Konferencji Naukowej "Międzynarodowe Prawo Humanitarne - zasady podjęcia działań przy użyciu siły", która rozpocznie się w dn. 23 maja 2011 roku o godz. 9:30 w Aud. C WPiA UG. Konferencja ta, poruszająca problematykę niezwykle aktualną w świetle ostatnich wydarzeń na arenie międzynarodowej, jest efektem współpracy Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego WPiA UG , Zakładu Praw Człowieka WPiA UG , Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich AMW oraz dwóch kół naukowych: KN "Forum Badań ONZ" WPiA UG oraz KN Bezpieczeństwa Morskiego WDiOM AMW.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Rektorzy obu współpracujących uczelni: Rektor UG prof. dr hab. Bernard Lammek oraz Rektor-Komendant AMW adm. dr inż. Czesław Dyrcz. 

 

Więcej informacji oraz program Konferencji dostępne na stronie www.prawo.univ.gda.pl/mph

 

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Tomasza Widłaka   

 

Z przyjemnością informujemy o pomyślnej obronie rozprawy doktorskiej Opiekuna naszego Koła, mgra Tomasza Widłaka, która miała miejsce w dniu 21 marca 2011 roku. Promotorem dysertacji był prof. Jerzy Zajadło, a recenzentami: prof. Zdzisław Brodecki oraz prof. Tadeusz Jasudowicz.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

 

Wyniki Konkursu Wiedzy o Prawie Międzynarodowym Publicznym

 

W wyniku sprawdzania prac konkursowych wyłonieni zostali laureaci Konkursu Wiedzy o Prawie Międzynarodowym Publicznym. Osoby te uzyskuj ocenę bardzo dobrą z egzaminu z przedmiotu Prawo Międzynarodowe Publiczne.

Wyłonione osoby to:
I - Bartłomiej Petrykowski (33 p.)
II (ex aequo) - Aleksandra Kucharek oraz Monika Majzner (po 32 p.)

 

Organizatorzy postanowili przyznać wyróżnienia Agnieszce Jałoszewskiej oraz Michałowi Bogusławskiemu, którzy przekroczyli próg 30 punktów.

 

Wyżej wymienionym osobom serdecznie gratulujemy!

 

TUTAJ dostępny jest test, jaki rozwiązywali uczestnicy, wraz z odpowiedziami.

 

 

 

 

Konkurs Wiedzy o Prawie Międzynarodowym Publicznym

 

Koło Naukowe 'Forum Badań ONZ" serdecznie zaprasza studentów studiów stacjonarnych Wydziału Prawa i Administracji , do wzięcia udziału w Konkursie Wiedzy o Prawie Międzynarodowym Publicznym. Opiekę merytoryczną nad konkursem objęła dr Dorora Pyć z Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego WPiA UG.

 

Nagrodą w Konkursie jest zwolnienie 3 najlepszych uczestników ze zdawania egzaminu z przedmiotu "Prawo międzynarodowe publiczne" (III rok prawa)/"Stosunki międzynarodowe oraz międzynarodowe prawo publiczne" (I rok MSU), z równoczesnym uzyskaniem oceny bardzo dobrej.

 

Konkurs odbędzie się w dn. 17 stycznia 2010 r, o godz. 10:15 w Aud. B.


Ze względów organizacyjnych osoby zainteresowane udziałem proszone są o nadsyłanie zgłoszeń na adres badaniaonz@prawo.univ.gda.pl do dn.14 stycznia.
W tytule zgłoszenia należy wpisać „Konkurs", a w treści: imię i nazwisko, rok i kierunek studiów.
 

 

Konkurs składa sie z jednego etapu. Uczestnicy zmierzą się z testem jednokrotnego wyboru oraz kilkoma pytaniami otwartymi. Zakres materiału konkursu pokrywa się z zakresem materiału obowiązującym na egzamin.

 

 

Tu byliśmy:

 

Jednym z istotnych aspektów działalności Koła jest zaangażowanie w studencki ruch naukowy, tak na szczeblu krajowym, jak i na poziomie miedzynarodowym.

 

Braliśmy udział m.in. w:

- "SOFIMUN - Sofia International Model United Nations", Sofia, Bułgaria, 24-31 lipca 2010

- Międzynarodowej konferencji "Discussing Global Issues Within The Framework of United Nations" , Istambuł, Turcja, 7-11 lipca 2011

- "PIMUN - Paris International Model United Nations", Paryż, Francja, 27-30 kwietnia 2010

- "HNMUN - Harvard National Model United Nations, the 56th Session" , Boston, MA, USA, 11-14 lutego 2010

 

katalog: KNaukowe, zdjęcie: sofimun-bg-logo-sofimunc-link.jpg

 

 

 

 

 "SOFIMUN - Sofia Model United Nations"

    Sofia, Bułgaria, 24-31 lipca 2011

 

 

 

 

katalog: KNaukowe, zdjęcie: 0.jpg

 

 

 "Discussing Global Issues Within The Framework of United Nations"

                      Istambuł, 7-11 lipca 2011

 
 
 do strony głównej UG   Strona główna UG Adresy i telefony   Sprawdź pocztę   Mapa serwisu    Pytania
  
aktualizacja: 2014.02.24 14:09:34 
Copyright by
Uniwersytet Gdański
(c) 2008

Redakcja serwisu internetowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego dołożyła wszelkich starań, by informacja umieszczona na stronach była poprawna oraz, by była aktualizowana na bieżąco.

Jeśli mimo tych starań istnieją rozbieżności pomiędzy informacją zawartą na stronach internetowych  a informacją przekazywaną przez dziekanat, sekretariaty katedr, administrację lub pracowników Wydziału, należy kierować się informacją przekazywaną przez dziekanat, sekretariaty katedr, administrację lub pracowników Wydziału.

Uprzejmie informujemy, że używamy plików cookie (tzw. ciasteczek) i podobnych technologii w celach autoryzacji, zbierania statystyk i ułatwienia korzystania z serwisu Uniwersytetu Gdańskiego. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich użycie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

Żadna część niniejszego serwisu nie może być traktowana jako oferta w rozumieniu Kodeksu cywilego.

 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału