Przejdź na stronę główną Wydziału  Strona główna Wydziału    Adresy i telefony na Wydziale | Sprawdź pocztę | Mapa serwisu | Pytania | Facebook | YouTube     
 
Strona główna WPiA

Koło Naukowe Praw Człowieka
O nas
Kontakt
Galeria
Artykuły i dokumenty
Koła Naukowe WPiA UG
Koła Naukowe
Rada Kół Naukowych
Aktualności Kół Naukowych
Forum Badań ONZ
Forum Badań Prawnych
Historyczno – Prawne
Klub Debat Studenckich
Kryminalistyki Modus Operandi
Kryminologii
Mediacji
Międzynarodowego Prawa Handlowego
Ochrony Praw Konsumenta
Polityki Prawa
Postępowania Cywilnego
Praktyki Prawa
Praw Człowieka
Prawa Administracyjnego
Prawa Cywilnego
Prawa Finansowego
Prawa Handlowego
Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego
Prawa Karnego
Prawa Konstytucyjnego
Prawa Medycznego
Prawa Morskiego
Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Prawa Rzymskiego i Porównawczego
Prawa Sportowego
Prawa Własności Intelektualnej
Teorii i Filozofii Państwa i Prawa
Koło Turystyczne
Zjazd Kół Naukowych
Ogólnopolski Zjazd Cywilistów Studentów
Samorząd Studentów
Koła Naukowe
Poradnia Prawna
ELSA
Konwent Polonia
Inne organizacje na WPiA
PTK Oddział Gdański
Ośrodek Analiz Polityczno-Prawnych
Niezależne Zrzeszenie Studentów UG
AEGEE Gdańsk

Serdecznie witamy na stronie internetowej Międzywydziałowego Koła Praw Człowieka UG im. Gustawa Radbrucha. Wszystkich zainteresowanych współpracą lub członkostwem w Kole prosimy o kontakt. Nasz adres e-mail to:

katalog: KN_Praw_Czlowieka, zdjęcie: LogoKoloPrawCzlowieka.jpg

  Wydarzenia zorganizowane przez Międzywydziałowe Koło Praw Człowieka UG im. Gustawa Radbrucha:


„Projekcja serialu Korzenie"

Międzywydziałowe Koło Praw Człowieka UG im. Gustawa Radbrucha zorganizowało w dniu 15 maja 2012 roku projekcję pierwszego odcinka serialu „Korzenie", przed którą wykład wygłosił wybitny specjalista z dziedziny m.in. praw człowieka - prof. zw. dr hab. Jerzy Zajadło - Kierownik Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa oraz Zakładu Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.


katalog: KN_Praw_Czlowieka, zdjęcie: roots.jpg
„Konferencja naukowa w stronę dziecka"

W dniu 10 maja 2012 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się konferencja pt. „W stronę dziecka", zorganizowana przez Międzywydziałowe Koło Praw Człowieka im. Gustawa Radbrucha. Była ona rezultatem współpracy nawiązanej z lek. med. Grażyną Rymaszewską- emerytowanym lekarzem psychiatrą, wybitnym znawcą z dziedziny praw dziecka.

Podczas konferencji prelekcje wygłosili:

- lekarz psychiatra- lek. med. Grażyna Rymaszewska
„Dziecko na przestrzeni wieków- historia dzieciństwa"

- socjolog i kurator zawodowy - mgr Antoni Szymański

„Dziecko w sytuacji rozwodu rodziców"

- pedagog w instytucie pedagogiki UG- dr Jolanta Sokołowska
„Zadania opiekuna w świetle wybranych koncepcji rozwoju dziecka"

- adiunkt na WPiA UG - dr hab. Wojciech Zalewski
„Dziecko jako sprawca"

- adiunkt na WPiA UG - dr Katarzyna Łasak
„Cena godności: 500 zł"


katalog: KN_Praw_Czlowieka, zdjęcie: konferencja w stronę dziecka.jpg
„Warsztaty z pisania glos"

 

Międzywydziałowe Koło Praw Człowieka Uniwersytetu Gdańskiego Imienia Gustawa Radbrucha zorganizowało „Warsztaty z pisania glos", które odbyły się 23 kwietnia 2012 o godz. 13:00 w sali 2007. Wszystkie osoby, które przybyły na warsztaty miały przyjemność poszerzać swoją wiedzę dzięki uprzejmości i zaangażowaniu dra Łukasza Karczyńskiego - adiunkta w Katedrze Prawa Finansowego UG, doradcy podatkowego laureata wielu konkursów na najlepiej napisane glosy.


katalog: KN_Praw_Czlowieka, zdjęcie: warsztaty z pisania glos.jpg

 "Prawnicza Akademia Filmowa"

W dniu 13 grudnia 2011 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się projekcja filmu „Życie za życie" („The life of David Gale"), zorganizowana przez Międzywydziałowe Koło Praw Człowieka UG im. Gustawa Radbrucha oraz Elsa Gdańsk. Powyższe wydarzenie zainaugurowało cykl spotkań zaplanowanych w ramach „Prawniczej Akademii Filmowej".
W seansie wzięli udział pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji UG: dr Magdalena Sykulska - Przybysz, mgr Agnieszka Balmas oraz mgr Tomasz Snarski, który wygłosił prelekcję dotyczącą problematyki kary śmierci oraz jej ujęcia w kontekście standardów ochrony praw człowieka. Ponadto, wieczór poświęcony emisji dzieła w reżyserii Alana Parkera, zgromadził wielu studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Film przedstawiał historię David'a Gale'a - profesora na Uniwersytecie w Teksasie domagającego się zniesienia kary śmierci, który w wyniku niesłusznego oskarżenia o zgwałcenie oraz morderstwo również zostaje na nią skazany.
Patronat medialny nad Prawniczą Akademią Filmową objęła Gazeta Wydziału Prawa i Administracji UG.


katalog: KN_Praw_Czlowieka, zdjęcie: film1.jpg

 


"Miesiąc Praw Człowieka" współorganizowany z Elsa Gdańsk oraz Humanity in Action Polska

Projekt "Dni Praw Człowieka" jest najważniejszym krajowym przedsięwzięciem organizowanym w ramach Programu Praw Człowieka (Human Rights' Programme), realizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA na obszarze całej Europy.
Podstawowym celem projektu jest przybliżenie problematyki naruszeń i ochrony praw człowieka w różnych regionach świata, zainicjowanie społecznej debaty na ten temat oraz wspieranie organizacji na codzień walczących z łamaniem podstawowych praw jednostki. W 2011 roku projekt ze względu na szeroki zakres poruszanych zagadnień trwał cały miesiąc (listopad). Jego współorganizatorami byli: Międzywydziałowe Koło Praw Człowieka UG im. Gustawa Radbrucha oraz Humanity in Action.

katalog: KN_Praw_Czlowieka, zdjęcie: Miesiac Praw Czlowieka.JPG

 

Program:

1. Prezentacja Organizacji zajmujących się Ochroną Praw Człowieka

2. Spotkanie z legendami Solidarnosci

3. Pr@wo do prywatności w erze Internetu

4. Konferencja "Prawa dziecka prawami człowieka"

5. Seminarium "Solidarni z Białorusią"

6. Wizyta u Rzecznika Praw Obywatelskich

więcej szczegółowych informacji na stronie: http://www.elsa.gda.pl/prawa-czlowieka/Wystawa "Prawa człowieka  wczoraj - dziś - jutro"

Międzywydziałowe Koło Praw Człowieka UG im. Gustawa Radbrucha oraz Biblioteka Prawna Uniwersytetu Gdańskiego, we współpracy z pracownikami Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego zorganizowało wystawę pt. "Prawa człowieka wczoraj - dziś - jutro". Na wystawie, którą można było oglądać w listopadzie 2011 r.,  zaprezentowano m. in. bogaty zbiór literatury dotyczącej praw człowieka, tekst Kanadyjskiej Karty Praw i Wolności, materiały związane z działalnością Europejskiej Fundacji Praw Człowieka z siedzibą w Wilnie. Opiękę merytoryczną nad wystawą objął prof. Jerzy Zajadło, a koncepcję i opracowanie wystawy przygotował mgr Tomasz Snarski. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawuje Gazeta Wydziału Prawa i Administracji UG.


katalog: KN_Praw_Czlowieka, zdjęcie: logo wystawy.jpg"Kino Prawnicze", emisja filmu pt. "Królik po berlińsku"

17 marca 2011r. w Teatrze Miejskim im. W. Gombrowiczaw Gdyni (Tea-tralna) odbyło się spotkanie otwierające cykl „Kina prawniczego", na pierwszy ogień padł „Królik po berlińsku". Jak pokazała frekwencja, był to doskonały wybór. Po pokazie filmu wywołała się bardzo ciekawa dyskusja, w której udział wzięli m. in. dr Piotr Uziębło, dr Maciej Wojciechowski, który wygłosił również prelekcję oraz mgr Tomasz Snarski, a także licznie przybyli goście. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Gazeta Wydziału Prawa i Administracji UG.

      katalog: KN_Praw_Czlowieka, zdjÄ™cie: dsc05046u.jpg   Konferencja "Czego nie wiemy o Afryce? Społeczeństwo - prawo - gospodarka"

14 grudnia 2010 roku odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji konferencja pt. Czego nie wiemy o Afryce? Społeczeństo - prawo - gospodarka. Gośćmi Wydziału byli znawcy i miłośnicy tematyki afrykańskiej: Cyprian Kosiński - autor książki "Afrykański polonez", ambasador Wojciech Jasiński, ambasador Andrzej Łupina, redaktor Stefan Truszczyński z Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz Michał Rybicki. Organizatorem przedsięwzięcia było Międzywydziałowe Koło Praw Człowieka UG im. Gustawa Radbrucha. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG prof. Jarosław Warylewski. Przy okazji inicjatywy nawiązano współpracę z Instytutem Afrykańskim w Łodzi, zaś list do uczestników konferencji skierował pierwszy polski poseł afrykańskiego pochodzenia Pan John Godson. Patronat medialny objęła Gazeta Wydziału Prawa i Administracji UG.katalog: KN_Praw_Czlowieka, zdjęcie: Czego nie wiemy o Afryce.jpgSympozjum "Czy prawo karne jest zgodne z prawami człowieka?"

27 maja 2010 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się sympozjum, podczas którego starano odpowiedzieć się na pytanie: „Czy prawo karne jest zgodne z prawami człowieka?". Prowadzącym sympozjum był Paweł Rasmus. Jako pierwszy głos zabrał dr Michał Kaczmarczyk, który uznał, że prawo karne jest absolutnie niezgodne z prawami człowieka i jako receptę zaproponował sprawiedliwość naprawczą. Przeciwnego zdania był mgr Tomasz Snarski, który udowadniał, że prawo karne chroni prawa człowieka poprzez realizowanie funkcji ochronnej i gwarancyjnej. Mgr Snarski mówił także o istotnej roli jaką w prawie karnym pełni zasada subsydiarności i instytucja domniemania niewinności. Podczas debaty głos zabierali najczęściej członkowie Międzywydziałowego Koła Praw Człowieka im. Gustawa Radbrucha, a w szczególności Jakub Perkowski, Kuba Lewandowski i Michał Szypniewski. Stanowisko dra Kaczmarczyka wywołało spore kontrowersje i uczestnicy spotkania skierowali do niego wiele pytań. Uczestnicy dyskusji mieli obawy czy koncepcja reprezentowana przez prelegenta nie będzie powrotem do systemu kar pieniężnych. Pojawiły się głosy, że taki system nie funkcjonowałby dobrze w Polsce. W sympozjum wzięło udział około 40 osób. Ostatecznie nie udało się odpowiedzieć na pytanie zawarte w temacie sympozjum, po długiej dyskusji spór nie został rozwiązany.katalog: KN_Praw_Czlowieka, zdjęcie: foto2.jpg

 
 
 do strony głównej UG   Strona główna UG Adresy i telefony   Sprawdź pocztę   Mapa serwisu    Pytania
  
aktualizacja: 2014.02.24 14:09:34 
Copyright by
Uniwersytet Gdański
(c) 2008

Redakcja serwisu internetowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego dołożyła wszelkich starań, by informacja umieszczona na stronach była poprawna oraz, by była aktualizowana na bieżąco.

Jeśli mimo tych starań istnieją rozbieżności pomiędzy informacją zawartą na stronach internetowych  a informacją przekazywaną przez dziekanat, sekretariaty katedr, administrację lub pracowników Wydziału, należy kierować się informacją przekazywaną przez dziekanat, sekretariaty katedr, administrację lub pracowników Wydziału.

Uprzejmie informujemy, że używamy plików cookie (tzw. ciasteczek) i podobnych technologii w celach autoryzacji, zbierania statystyk i ułatwienia korzystania z serwisu Uniwersytetu Gdańskiego. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich użycie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

Żadna część niniejszego serwisu nie może być traktowana jako oferta w rozumieniu Kodeksu cywilego.

 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału