Przejdź na stronę główną Wydziału  Strona główna Wydziału    Adresy i telefony na Wydziale | Sprawdź pocztę | Mapa serwisu | Pytania | Facebook | YouTube     
 
Koła Naukowe WPiA UG
Koła Naukowe
Rada Kół Naukowych
Aktualności Kół Naukowych
Forum Badań ONZ
Forum Badań Prawnych
Historyczno – Prawne
Klub Debat Studenckich
Kryminalistyki Modus Operandi
Kryminologii
Mediacji
Międzynarodowego Prawa Handlowego
Ochrony Praw Konsumenta
Polityki Prawa
Postępowania Cywilnego
Praktyki Prawa
Praw Człowieka
Prawa Administracyjnego
Prawa Cywilnego
Prawa Finansowego
Prawa Handlowego
Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego
Prawa Karnego
Prawa Konstytucyjnego
Prawa Medycznego
Prawa Morskiego
Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Prawa Rzymskiego i Porównawczego
Prawa Sportowego
Prawa Własności Intelektualnej
Teorii i Filozofii Państwa i Prawa
Koło Turystyczne
Zjazd Kół Naukowych
Ogólnopolski Zjazd Cywilistów Studentów
Samorząd Studentów
Koła Naukowe
Poradnia Prawna
ELSA
Konwent Polonia
Inne organizacje na WPiA
PTK Oddział Gdański
Ośrodek Analiz Polityczno-Prawnych
Niezależne Zrzeszenie Studentów UG
AEGEE Gdańsk

Koło Naukowe Prawa Rzymskiego i Porównawczego

katalog: KN_Prawa_Rzymskiego, zdjęcie: LOGO_KNPRiP.JPG Koło Naukowe Prawa Rzymskiego i Porównawczego UG, istniejące od 27 lutego 2013 r., jest organizacją zrzeszającą studentów zainteresowanych rozwijaniem umiejętności naukowo-badawczych i organizatorskich w dziedzinie prawa rzymskiego i szeroko rozumianej komparatystyki prawniczej, ze szczególnym uwzględnieniem systemów prawnych Niemiec i Francji, ale nie tylko. Oto nasze obszary zainteresowań:
  • wymiar praktyczny (tak aby praca w Kole mogła się przydać w dalszym toku studiów, a może i w późniejszej praktyce zawodowej), połączony z elementami popularyzującymi język i kulturę antycznego Rzymu, a także państw i kultur, które będziemy poznawać.
  • ujęcie prawnoporównawcze: rzymskiego prawo prywatne - współczesne polskie prawo cywilne.
  • współczesna adaptacja instytucji prawnych z rzymskim rodowodem
  • komparatystyka prawnicza, czyli zgłębianie wiedzy o systemach prawnych innych państw i kultu
  • organizowanie konkursów wydziałowych (a w przyszłości także międzyuczelnianych), wspólna praca naukowa i znaczące popieranie indywidualnych badań prowadzonych przez naszych członków, a także organizowanie konferencji, wykładów otwartych czy seminariów.
  • okazja do poznania nowych ludzi i spędzenia miło czasu (także na wspólnych wyjazdach na konferencje naukowe).

UWAGA! OD GRUDNIA 2013 ZAPRASZAMY NA NOWY CYKL SPOTKAŃ:

Plakat: Z prawem dookoła świata I

Jeżeli więc chcesz postawić pierwsze kroki w pracy naukowej, zrobić coś więcej na uczelni, pokazać się z dobrej strony i tym samym pożytecznie wykorzystać czas studiów - DOŁĄCZ DO NAS! Opiekunem naszego koła jest dr Beata Ruszkiewicz.

Wszystkich zainteresowanych członkostwem prosimy o kontakt na nasz adres e-mail: .

Jesteśmy też na facebooku - tam znajdziecie najświeższe informacje nt. działalności Koła i ogłoszenia o najbliższych spotkaniach.

Ważne dokumenty KNPRiP: STATUT , Lista członków


AKTUALNOŚCI:

08.11.2013

"NA DOBRY POCZĄTEK"- KILKA SŁÓW O METODOLOGII BADAŃ NAD PRAWEM RZYMSKIM Z DR. BARTOSZEM SZOLCEM-NARTOWSKIM

W piątek 08.11.2013 odbyło się zapowiadane spotkanie z dr. Bartoszem Szolcem-Nartowskim. Rozmawialiśmy przede wszystkim o różnorodnych sposobach pozyskiwania materiałów źródłowych z dziedziny prawa rzymskiego i o możliwości starania się o stypendium w Rzymie dla absolwentów. Zasygnalizowany został także nowoczesny sposób ujmowania prawa rzymskiego w kontekście pracy naukowej. Na koniec omówiliśmy planowane przez KNPRiP na koniec roku akademickiego duże wydarzenie z dziedziny romanistyki pn. "Dzień Prawa Rzymskiego". Na szczegóły jest jeszcze za wcześnie, ale już dziś możemy zdradzić, że w maju 2014 najprawdopodobniej pojawią się u nas bardzo znane nazwiska współczesnej polskiej romanistyki. Za szczególną przychylność dla Koła i wydatne wspieranie naszych działań Zgromadzenie Ogólne KNPRiP podjęło uchwałę o przyjęciu dr. Szolca-Nartowskiego w poczet członków honorowych Koła.

-------------------------

11.10.2013

NOWY ROK AKADEMICKI W KNPRiP

Spotkaniem dnia 11 października Koło Naukowe Prawa Rzymskiego i Porównawczego zainaugurowało nowy rok swojej działalności. Zgodnie ze statutem Sekretarz Koła przeprowadziła nowe wybory do Zarządu. Nastąpiła jedna zmiana w stosunku do poprzedniej kadencji- na stanowisku wiceprezesa Małgorzatę Masłyk zastąpiła Patrycja Pesta. Ustępująca wiceprezes otrzymała podziękowanie za swoją pracę na tym staowisku od poczatku istanienia Koła. Nastepnie członkowie Koła przeszli do omawiania planów na najbliższy rok. Zaplanowane wydarzenia to m.in. Dzień Prawa Rzymskiego i Porównanwczego, cykl spotkań "Z prawem dookoła świata", zapoznanie się z metodologią badań romanistycznych i komparatystycznych, a następnie wspomaganie członków w indywidulanej pracy nad opracowywaniem interesujących ich zagadnień z dziedziny prawa porównawczego, udział w przygotowywaniu wydziałowych zeszytów naukowych, a w dodatku zorganizowanie seminarium ze współpracującymi ośrodkami akademickimi. Zapraszamy serdecznie na kolejne spotkania, także osoby które chciałby dołączyć do naszego grona. Wszelkie informacje, w tym szczegóły zasygnalizowanych wyżej wydarzeń, będą się pojawiać w naszej zakładce na stronie WPiA i na naszym profilu na facebooku.

-------------------------

25.05.2013

XI KONKURS PRAWA RZYMSKIEGO WPiA UG- FINAŁ

W sobotę, 25.05.2013 w Sali Rozpraw nr 3049 w budynku WPiA UG odbył się finał lokalnego konkursu prawa rzymskiego WPiA UG organizowanego we współpracy z ELSA Gdańsk. W pierwszej rundzie ośmioro finalistów odpowiadało na uprzednio przygotowane (npdst. dostępnej literatury) pytania otwarte oraz kazusy. Odpowiedź była oceniana przez komisję składającą się z adiunktów Katedry Prawa Cywilnego, specjalizujących się w prawie rzymskim oraz przedstawiciela KNPRiP UG. Czworo finalistów zostało zakwalifikowanych do drugiej rundy, w której odpowiedź na jedno pytanie (takie same dla każdego uczestnika) oceniał prof. UG, dr hab. Krzysztof Amielańczyk. W wyniku rozgrywki wyłoniono czwórkę lauratów konkursu. Zostali nimi:

I Agata Mierzwa
II Miłosz Tomaszewski
III Małgorzata Maciejewska
IV Jagoda Szmaj

Laureaci otrzymali w nagrodę oceny bardzo dobre z egzaminu z prawa rzymskiego, nagrody książkowe i dyplomy, jak również możliwość uczestnictwa w finale ogólnopolskiego konkursu "Prawo rzymskie a świat współczesny" 3 czerwca 2013 r. we Wrocławiu. Pozostali finaliści zostali również uhonorowani dyplomami uczestnictwa i ocenami dobrymi z egzaminu.   

-----------------------

14.05.2013

XI KONKURS PRAWA RZYMSKIEGO WPiA UG- ETAP I

I etap konkursu, którego współorganizatorem (obok ELSA Gdańsk) w tym roku po raz pierwszy było nasze Koło, odbył się 14.05.2013 na Auli WPiA UG. Uczestnicy przez 50 minut rozwiązywali test wielokrotnego wyboru składający się z 35 pytań. Na podstawie wyników testu bezpośrednio udało się wyłonić 7 finalistów. Byli nimi, w kolejność alfabetycznej: Angelika Androchowicz, Dorota Bogdan, Agata Mierzwa, Bartłomiej Purol, Michał Rojek, Jagoda Szmaj i Miłosz Tomaszewski. W celu wyłonienia ósmego, ostatniego finalisty będzie musiała być przeprowadzona dogrywka. Odbędzie się ona w piątek 17.05 w specjalnej formie quizu.

-----------------------

06.05.2013

CZŁONKOWIE NASZEGO KOŁA W FINALE OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU

Jestan nam niezmiernie miło poinformować, że dwoje członków naszego Koła, Patrycja Pesta i Krzysztof Mularski, na podstawie swoich prac pisemnych zostali zakwalifikowani do finału IV Ogólnopolskiego Konkursu "Prawo rzymskie a świat współczesny", który w tym roku odbędzie się 3 czerwca we Wrocławiu. Gratulujemy i życzymy powodzenia w walce o zaszczyty i wycieczkę do Rzymu!

-----------------------

26.04.2013

SPOTKANIE KNPRIP - REFERAT O LEGACIE WINDYKACYJNYM

Głównym punktem kolejnego spotkania Koła była prezentacja referatu pt. "Legatum per vindicationem a zapis windykacyjny", w którym zawarto analizę regulacji wprowadzonej do polskiego Kodeksu cywilnego nowelizacją z 2011 i jej porównanie z analogiczną instytucją funkcjonującą w prawie rzymskim.

----------------------

03.04.2013

SPOTKANIE KNPRIP

Dzisiaj odbyło się kolejne spotkanie Koła, na którym obecna była dr Beata Ruszkiewicz, Opiekun Naukowy KNPRiP. Czworo nowych członków Koła złożyło swoje deklaracje, a już zapowiedziani są kolejni. Kontynuowaliśmy omawianie kwestii organizacyjnych dot. wydziałowego konkursu prawa rzymskiego i planowanego na czerwiec seminarium, które ma się odbyć we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi, a także wykładów, które zostaną zorganizowane w najbliższym czasie. Szczegóły już wkrótce na naszych stronach! Zapraszamy też wszystkich chętnych na kolejne spotkania!

---------------------

14.03.2013

PIERWSZE OTWARTE SPOTKANIE KNPRIP

Pierwsze koty za płoty! Przedstawiliśmy przybyłym naszą wizję funkcjonowania Koła i zarysowaliśmy planowane przez nas działania. Ustaliliśmy, że tego typu spotkania będą odbywać się co ok. 2 tygodnie. Pięcioro nowych członków złożyło też swoje deklaracje członkowskie.

---------------------

05.03.2013

REJESTRACJA KNPRiP

Decyzją Proretora UG ds. Studenckich KNPRiP zostało oficjalnie zarejestrowane!

---------------------

27.02.2013

ZAŁOŻENIE KNPRIP

Sześcioro członków-założycieli Koła zebrało się w budynku WPiA UG w celu założenia nowej organizacji studenckiej. Członkowie-założyciele jednogłośnie uchwalili Statut KNPRiP, który przedłożyli do zatwierdzenia Prorektorowi UG ds. Studenckich. Wybrano także skład Zarządu Koła I kadencji. 

 

 
 
 do strony głównej UG   Strona główna UG Adresy i telefony   Sprawdź pocztę   Mapa serwisu    Pytania
  
aktualizacja: 2014.02.24 14:09:34 
Copyright by
Uniwersytet Gdański
(c) 2008

Redakcja serwisu internetowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego dołożyła wszelkich starań, by informacja umieszczona na stronach była poprawna oraz, by była aktualizowana na bieżąco.

Jeśli mimo tych starań istnieją rozbieżności pomiędzy informacją zawartą na stronach internetowych  a informacją przekazywaną przez dziekanat, sekretariaty katedr, administrację lub pracowników Wydziału, należy kierować się informacją przekazywaną przez dziekanat, sekretariaty katedr, administrację lub pracowników Wydziału.

Uprzejmie informujemy, że używamy plików cookie (tzw. ciasteczek) i podobnych technologii w celach autoryzacji, zbierania statystyk i ułatwienia korzystania z serwisu Uniwersytetu Gdańskiego. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich użycie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

Żadna część niniejszego serwisu nie może być traktowana jako oferta w rozumieniu Kodeksu cywilego.

 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału