Przejdź na stronę główną Wydziału  Strona główna Wydziału    Adresy i telefony na Wydziale | Sprawdź pocztę | Mapa serwisu | Pytania | Facebook | YouTube     
 
Koła Naukowe WPiA UG
Koła Naukowe
Rada Kół Naukowych
Aktualności Kół Naukowych
Forum Badań ONZ
Forum Badań Prawnych
Historyczno – Prawne
Klub Debat Studenckich
Kryminalistyki Modus Operandi
Kryminologii
Mediacji
Międzynarodowego Prawa Handlowego
Ochrony Praw Konsumenta
Polityki Prawa
Postępowania Cywilnego
Praktyki Prawa
Praw Człowieka
Prawa Administracyjnego
Prawa Cywilnego
Prawa Finansowego
Prawa Handlowego
Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego
Prawa Karnego
Prawa Konstytucyjnego
Prawa Medycznego
Prawa Morskiego
Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Prawa Rzymskiego i Porównawczego
Prawa Sportowego
Prawa Własności Intelektualnej
Teorii i Filozofii Państwa i Prawa
Koło Turystyczne
Zjazd Kół Naukowych
Ogólnopolski Zjazd Cywilistów Studentów
Samorząd Studentów
Koła Naukowe
Poradnia Prawna
ELSA
Konwent Polonia
Inne organizacje na WPiA
PTK Oddział Gdański
Ośrodek Analiz Polityczno-Prawnych
Niezależne Zrzeszenie Studentów UG
AEGEE Gdańsk

Międzywydziałowe Koło Turystyczne "Holiki"

Koło grupuje osoby zainteresowane tematyką podróżniczą i szeroko pojętymi zagadnieniami turystyki.

Program działania Międzywydziałowego Koła Turystycznego Uniwersytetu Gdańskiego „Holiki"

 1. Organizacja obozów turystycznych, rajdów pieszych, rowerowych, kajakowych oraz wycieczek, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.
 2. Utrzymywanie stałej współpracy z organizacjami propagującymi turystykę i krajoznawstwo, m.in. PTTK.
 3. Umożliwianie studentom poznawania zasad organizacji wypraw turystycznych.
 4. Organizowanie spotkań z osobistościami ze świata turystyki i krajoznawstwa.
 5. Motywowanie do aktywnego spędzania czasu oraz umożliwianie takiego działania.
 6. Poznawanie znaków turystycznych, szlaków Trójmiasta i okolic.
 7. Kształtowanie indywidualnych i społecznych cech charakteru członków Koła - współdziałania, odpowiedzialności, zdecydowania.
 8. Integracja członków Koła poprzez organizację imprez i wydarzeń podróżniczych.
 9. Zdobywanie wiedzy o ochronie naturalnego środowiska.
 10. Poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych miejscach i sytuacjach.
 11. Sporządzanie dokumentacji i kronik fotograficznych z podróży organizowanych przez Koło.
 12. Nauka pokonywania naturalnych przeszkód w terenie.
 13. Podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej oraz psychicznej, a także poszerzanie wiedzy związanej z szeroko pojętą turystyką i krajoznawstwem.

Członkowie Koła:
Prezes: Paweł Holiczko
Wiceprezes: Damian Borowik
Sekretarz: Paweł Kierbić
Członkowie: Katarzyna Zaklikocka, Agata Duniak

Statut Koła 

Opiekun: mgr Marta Flis-Świeczkowska

 
 
 do strony głównej UG   Strona główna UG Adresy i telefony   Sprawdź pocztę   Mapa serwisu    Pytania
  
aktualizacja: 2014.02.24 14:09:34 
Copyright by
Uniwersytet Gdański
(c) 2008

Redakcja serwisu internetowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego dołożyła wszelkich starań, by informacja umieszczona na stronach była poprawna oraz, by była aktualizowana na bieżąco.

Jeśli mimo tych starań istnieją rozbieżności pomiędzy informacją zawartą na stronach internetowych  a informacją przekazywaną przez dziekanat, sekretariaty katedr, administrację lub pracowników Wydziału, należy kierować się informacją przekazywaną przez dziekanat, sekretariaty katedr, administrację lub pracowników Wydziału.

Uprzejmie informujemy, że używamy plików cookie (tzw. ciasteczek) i podobnych technologii w celach autoryzacji, zbierania statystyk i ułatwienia korzystania z serwisu Uniwersytetu Gdańskiego. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich użycie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

Żadna część niniejszego serwisu nie może być traktowana jako oferta w rozumieniu Kodeksu cywilego.

 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału