Przejdź na stronę główną Wydziału  Strona główna Wydziału    Adresy i telefony na Wydziale | Sprawdź pocztę | Mapa serwisu | Pytania | Facebook | YouTube     
 
Koła Naukowe WPiA UG
Koła Naukowe
Rada Kół Naukowych
Aktualności Kół Naukowych
Forum Badań ONZ
Forum Badań Prawnych
Historyczno – Prawne
Klub Debat Studenckich
Kryminalistyki Modus Operandi
Kryminologii
Mediacji
Międzynarodowego Prawa Handlowego
Ochrony Praw Konsumenta
Polityki Prawa
Postępowania Cywilnego
Praktyki Prawa
Praw Człowieka
Prawa Administracyjnego
Prawa Cywilnego
Prawa Finansowego
Prawa Handlowego
Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego
Prawa Karnego
Prawa Konstytucyjnego
Prawa Medycznego
Prawa Morskiego
Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Prawa Rzymskiego i Porównawczego
Prawa Sportowego
Prawa Własności Intelektualnej
Teorii i Filozofii Państwa i Prawa
Koło Turystyczne
Zjazd Kół Naukowych
Ogólnopolski Zjazd Cywilistów Studentów
Samorząd Studentów
Koła Naukowe
Poradnia Prawna
ELSA
Konwent Polonia
Inne organizacje na WPiA
PTK Oddział Gdański
Ośrodek Analiz Polityczno-Prawnych
Niezależne Zrzeszenie Studentów UG
AEGEE Gdańsk

Rada Kół Naukowych i organizacji studenckich
funkcjonujących na Wydziale Prawa i Administracji UG

   

Celami Rady są:

1)
rozwijanie idei kół naukowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego;
2)
wspieranie działalności kół naukowych, w szczególności w sprawach organizatorskich, administracyjnych i finansowych;
3)
koordynacja działań kół naukowych;
4)
pomoc w organizowaniu spotkań naukowych, konferencji naukowych, wykładów oraz innych projektów merytoryczno-badawczych;
5)
działania na rzecz stabilnego i bezkonfliktowego funkcjonowania organizacji studenckich;
6)
wydawanie zeszytów naukowych;
7)
integracja środowiska akademickiego oraz rozwijanie atmosfery koleżeństwa         i współpracy wśród członków i sympatyków kół naukowych;
8)
szerzenie kultury prawnej oraz upowszechnianie etyki prawniczej wśród studentów prawa;
9)
dbanie o dobre imię oraz godne reprezentowanie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego jak i samego Uniwersytetu.

 

 

 Zarząd Rady Kół Naukowych:

  1. Arkadiusz Zygmunt - Prezes,
  2. Klaudia Baranowska - Wiceprezes ds. kontaktów z pracownikami naukowymi
  3. Marek Sołtys - Wiceprezes ds. działalności Kół Naukowych
  4. Bartosz Wirkowski - Wiceprezes ds. kontaktów z RSS i innymi organizacjami studenckimi 
  5. Marta Chmura - Sekretarz
 
Kontakt: rknwpia@prawo.univ.gda.pl
 

Zeszyty Naukowe Rady Kół Naukowych

Redakcja Zeszytów Naukowych Rady Kół Naukowych WPiA UG ogłasza nabór artykułów naukowych do pierwszego w historii numeru Zeszytów Naukowych RKN WPiA UG. Warunki publikacji artykułu: Regulamin Zeszytów Naukowych, Regulamin wyboru prac, oświadczenie, opinia.

Propozycje artykułów prosimy przesyłać na adres mailowy do 15 kwietnia 2014 r.

Redakcja ZN RKN WPiA UG

 
 
 do strony głównej UG   Strona główna UG Adresy i telefony   Sprawdź pocztę   Mapa serwisu    Pytania
  
aktualizacja: 2014.03.09 08:15:53 
Copyright by
Uniwersytet Gdański
(c) 2008

Redakcja serwisu internetowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego dołożyła wszelkich starań, by informacja umieszczona na stronach była poprawna oraz, by była aktualizowana na bieżąco.

Jeśli mimo tych starań istnieją rozbieżności pomiędzy informacją zawartą na stronach internetowych  a informacją przekazywaną przez dziekanat, sekretariaty katedr, administrację lub pracowników Wydziału, należy kierować się informacją przekazywaną przez dziekanat, sekretariaty katedr, administrację lub pracowników Wydziału.

Uprzejmie informujemy, że używamy plików cookie (tzw. ciasteczek) i podobnych technologii w celach autoryzacji, zbierania statystyk i ułatwienia korzystania z serwisu Uniwersytetu Gdańskiego. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich użycie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

Żadna część niniejszego serwisu nie może być traktowana jako oferta w rozumieniu Kodeksu cywilego.

 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału