Przejdź na stronę główną Wydziału  Strona główna Wydziału    Adresy i telefony na Wydziale | Sprawdź pocztę | Mapa serwisu | Pytania | Facebook | YouTube     
 
Strona główna WPiA

Publikacje:
Najnowsze
Wszystkie
Książki i rozdziały w książkach
1. Katedra Prawa Finansowego
Налоговая оптимизация [w:] 111 терминов налогового права [autor:] E. Juchnevičius, Москва 2019, nr wyd. 1
2. Katedra Prawa Finansowego
Samorząd terytorialny w 20 lat po reformie administracyjnej państwa. Bilans nadziei i postualty na przyszłość [red:] A. Drywa, J. Gliniecka, E. Juchnevičius, T. Sowiński [autor:] T. Sowiński, Wyd. CEDEWU, Warszawa 2018, ISBN 9788381020961, nr wyd. 1
3. Katedra Prawa Finansowego
Certainty of Taxation in the Light of Russian Real Estate Tax [w:] The Challenges of Local Government Financing in The Light of European Union Regional Policy [autor:] E. Juchnevičius, A. Demin, Brno 2018, s. 337-350, ISBN 978-80-210-9086-6 (printed version), 978-80-210-9087-3 (online : pdf). , nr wyd. 1
4. Katedra Prawa Finansowego
Międzynarodowe prawo podatkowe [w:] Podstawy finansów i prawa finansowego [red:] A. Drwiłło [autor:] E. Juchnevičius, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8124-426-8, nr wyd. 3
5. Katedra Prawa Finansowego
Podatki bezpośrednie [w:] Podstawy finansów i prawa finansowego [red:] A. Drwiłło [autor:] E. Juchnevičius, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8124-426-8, nr wyd. 3
6. Katedra Prawa Finansowego
Prawo budżetowe [w:] Podstawy finansów i prawa finansowego [autor:] D. Cyman, E. Juchnevičius, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8124-426-8, nr wyd. 3
7. Katedra Prawa Finansowego
Samorząd terytorialny w 20 lat po reformie administracyjnej państwa [red:] A. Drywa, J. Gliniecka, E. Juchnevičius, T. Sowiński [autor:] E. Juchnevičius, T. Sowiński, Wyd. CEDEWU, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8102-096-1, nr wyd. 1
8. Katedra Prawa Finansowego
System pieniężny [w:] Podstawy finansów i prawa finansowego [autor:] E. Juchnevičius, M. Stwoł, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8124-426-8, nr wyd. 3
9. Katedra Prawa Finansowego
The Challenges of Local Government Financing in The Light of European Union Regional Policy [autor:] D. Cyman, J. Gliniecka, E. Juchnevičius, T. Sowiński, P. Mrkývka, M. Radvan, E. Tomaskova, Brno 2018, s. 640, ISBN 978-80-210-9086-6 (printed version), 978-80-210-9087-3 (online : pdf). , nr wyd. 1
10. Katedra Prawa Finansowego
налог [w:] 111 терминов налогового права. Науч.-практ. издание. Гриф МУМЦ "профессиональный учебник". Гриф НИИ образования и науки. [autor:] E. Juchnevičius, Москва 2018, s. 575, ISBN 978-5-238-03201-6, nr wyd. 1
zobacz więcej
Studia i artykuły
1. Katedra Prawa Finansowego
NEW LIMITS OF TAX LAW IN THE LIGHT OF E-COMMERCE TAXATION , Law Enforcement Review Tom 2 nr 4 [autor:] E. Juchnevičius, Omsk 2018, s. https://enforcement.omsu.ru/jour/article/view/194/289
2. Katedra Prawa Finansowego
Принцип in dubio pro tributario в польском налоговом праве, Налоговед 8 [autor:] E. Juchnevičius, M. Stwoł, Москва 2017
3. Katedra Prawa Finansowego
Письменные разъяснения (интерпретации) налогового законодательства на примере налогового законодательства Польши, Финансовое право 9 [autor:] E. Juchnevičius, Москва 2016, s. 23-27
4. Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej
Sądowa sprawiedliwość proceduralna w prawie europejskim, Gdańskie Studia Prawnicze T.35 [autor:] T. Koncewicz, Gdańsk 2016
5. Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej
Sprawiedliwość konstytucyjna czy polityczne targowisko: kogo i jak wybierać do Sądu Konstytucyjnego?, Gdańskie Studia Prawnicze T.35 [autor:] T. Koncewicz, Gdańsk 2016
6. Katedra Prawa Finansowego
THE LEGAL CONTENT OF E-COMMERCE IN THE LIGHT OF POLISH AND EU CIVIL AND TAX LAW, ВЕСТНИК ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ: ПРАВО 1 [autor:] E. Juchnevičius, M. Stwoł, Voronezh 2016, s. 209-221
7. Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej
Constitutional identity in the European legal space and the comity of circumspect constitutional courts, Gdańskie Studia Prawnicze T.33 [autor:] T. Koncewicz, Gdańsk 2015
8. Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej
Jak (nie) wybierać sędziów, Gazeta Wyborcza 144 [autor:] T. Koncewicz, J. Zajadło, Warszawa 2015
9. Katedra Prawa Finansowego
Katedra Prawa Finansowego, Gdańskie Studia Prawnicze XXXIII [autor:] E. Juchnevičius, Gdańsk 2015, s. 571-579
10. Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej
Manipulacja nad Wisłą, Gazeta Wyborcza 279 [autor:] T. Koncewicz, Warszawa 2015
zobacz więcej
Glosy i przeglądy orzecznictwa
1. Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej
Rola i znaczenie parlamentu europejskiego w procesie zawierania umów międzynarodowych dotyczących działań zewnętrznych Unii Europejskiej, Wyrok TS UE z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie C-658/11, Parlament Europejski przeciwko Radzie Unii Europejskiej, [w:] Wszechnica Prawnicza 1 [autor:] K. Warylewska, Gdańsk 2015
2. Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej
Unia Europejska jako strona europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Opinia TS UE 2/13 z dnia 18 grudnia 2014 r. w przedmiocie projektu porozumienia w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, [w:] Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa 2 [autor:] K. Warylewska, Gdańsk 2015
3. Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki
Glosa do wyroku Trunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. , K 37/11 , [w:] Państwo i Prawo 5 [autor:] . Cora, Warszawa 2014
4. Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska
Dyżur nocny apteki a swoboda działalności gospodarczej , [w:] Gdańskie Studia Prawnicze, Przegląd Orzecznictwa 3 [autor:] A. Grygier, Gdańsk 2014
5. Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej
Glosa do wyroku ETS z dnia 3 kwietnia 2008 r., C-346/06 Rüffert, [w:] Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa 3 [autor:] M. Konopacka, Gdańsk 2014
6. Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki
]awność zewnętrzna posiedzeń sądowvch, Ltchrrala 7 sędziów SN z dnia 28 marca 2012 t.,I KZP 26/11, [w:] Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa 2013, nr 1, s. 71-80 [autor:] P. Rogoziński, Gdańsk 2013
7. Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki
Niedopuszczalność wniesienia zażalenia na niewymagalne zarządzenie prokuratora o zatrzymaniu i przymusowym sprowadzeniu do którego faktycznie nie doszło, Postanowienie SN z dnia 29 października 2012 r.,I KZP 14/12, [w:] Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa 2013, nr 1, s. 81-90 [autor:] . Cora, Gdańsk 2013
8. Katedra Prawa Finansowego
Przychód z nieodpłatnych świadczeń (imprezy integracyjne), NSA z 21 października 2011 r. (II FSK 775/10), [w:] Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2 [autor:] . Karczyński, Toruń 2013
9. Katedra Prawa Finansowego
Ex iniuria non oritur ius (zasądzone odszkodowanie za wypadek przy pracy jako koszt uzyskania przychodu), WSA w Gliwicach z 6 listopada 2012 r. (sygn. akt I SA/Gl 412/12), [w:] Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa 2 [autor:] . Karczyński, Gdańsk 2013
10. Katedra Prawa Administracyjnego
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2011 r., sygn. II OSK 2066/11, [w:] Gdańskie Studia Prawnicze Przegląd Orzecznictwa [autor:] D. Tykwińska-Rutkowska, Gdańsk 2013
zobacz więcej
Hasła
1. Katedra Prawa Finansowego
Fiskalizm [w:] Leksykon prawa finansowego. 100 podstawowych pojęć [autor:] E. Juchnevičius, Warszawa 2015, nr wyd. II
2. Katedra Prawa Finansowego
Podatek [w:] Leksykon prawa finansowego. 100 podstawowych pojęć [autor:] E. Juchnevičius, Warszawa 2015, ISBN 978-83-255-7649-3, nr wyd. II
3. Katedra Prawa Finansowego
Podstawa opodatkowania [w:] Leksykon prawa finansowego. 100 podstawowych pojęć [autor:] E. Juchnevičius, Warszawa 2015, ISBN 978-83-255-7649-3, nr wyd. II
4. Katedra Prawa Finansowego
Podwójne opodatkowanie [w:] Leksykon prawa finansowego. 100 podstawowych pojęć [autor:] E. Juchnevičius, Warszawa 2015, ISBN 978-83-255-7649-3, nr wyd. II
5. Katedra Prawa Finansowego
Przedmiot podatku [w:] Leksykon prawa finansowego. 100 podstawowych pojęć [autor:] E. Juchnevičius, Warszawa 2015, nr wyd. II
6. Katedra Prawa Finansowego
Stawka podatkowa [w:] Leksykon prawa finansowego. 100 podstawowych pojęć [autor:] E. Juchnevičius, Warszawa 2015, ISBN 978-83-255-7649-3, nr wyd. II
7. Katedra Prawa Finansowego
Uchylanie się od podatków [w:] Leksykon prawa finansowego. 100 podstawowych pojęć [autor:] E. Juchnevičius, Warszawa 2015, ISBN 978-83-255-7649-3, nr wyd. II
8. Katedra Prawa Finansowego
Ulga podatkowa [w:] Leksykon prawa finansowego. 100 podstawowych pojęć [autor:] E. Juchnevičius, Warszawa 2015, ISBN 978-83-255-7649-3, nr wyd. II
9. Katedra Prawa Finansowego
Unikanie podatków [w:] Leksykon prawa finansowego. 100 podstawowych pojęć [autor:] E. Juchnevičius, Warszawa 2015, ISBN 978-83-255-7649-3, nr wyd. II
10. Katedra Prawa Finansowego
Wieloletnie plany finansowe [w:] Leksykon prawa finansowego. 100 podstawowych pojęć [autor:] E. Juchnevičius, Warszawa 2015, ISBN 978-83-255-7649-3, nr wyd. II
zobacz więcej
Recenzje publikowane
1. Katedra Prawa Cywilnego
Recenzja monografii L.Ludwiczak "Ubezwłasnowolnienie w polskim systemie prawnym. Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne" [autor:] A. Sylwestrzak, Państwo i Prawo 11, Warszawa 2013, s. 123-126
2. Katedra Prawa Cywilnego
Book review Reiner Schulze (ed.), Compensation for private losses, The Evolution of Torts in European Business Law, Sellier 2011 [autor:] E. Bagińska, Common Market Law Review vol. 50 no 3, Leiden 2013, s. 18-21
3. Katedra Prawa Administracyjnego
Justyna Goździewicz-Biechońska, Wadliwość decyzji administracyjnych w procesie inwestycyjno-budowlanym Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, s. 380 [autor:] T. Bąkowski, Finanse Komunalne 2013 nr 4, Warszawa 2013
4. Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej
Constitutionalism and the enlargement of Europe - recenzja Constitutionalism and the Enlargement of Europe [autor:] T. Koncewicz, Common Market Law Review Vol. 50, iss. 6, Oxford 2013
5. Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych
Recenzja B. Michalak, A. Sokala, P. Uziębło: Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych [autor:] A. Szmyt, "Przegląd Sejmowy" 2, Warszawa 2013
6. Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych
Recenzja R. Chruściak: Prace konstytucyjne w latach 2008-2011 [autor:] A. Szmyt, "Przegląd Sejmowy" 4, Warszawa 2013
7. Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa
Dwa grzyby w barszcz, czyli optymalizacja decyzji podejmowanych przez prawników Randall Kiser, Beyond Right and Wrong. The Power of Effective Decision Making for Attorneys and Clients , Springer, Heidelberg, –Dordrecht, –London, 2010 [autor:] M. Wojciechowski, Forum Prawnicze 2 , Toruń 2012
8. Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych
Władza państwowa i administracja publiczna w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, pod red. Marka Barańskiego, wyd. Adam Marszałek [autor:] A. Rytel-Warzocha, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 3 (11), Toruń 2012
9. Katedra Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii
Rzeczy ludzkie, rzeczy święte Copyright na Jezusa. Język, znak, rytuał między wiarą a niewiarą (autor ks. Andrzej Draguła) [autor:] T. Snarski, Miesięcznik Więź 10, Warszawa 2012, s. 149 - 153
10. Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych
Recenzja: Anna Chmielarz, Funkcja prawna konstytucji na przykładzie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku [autor:] M. Wiszowaty, Przegląd Sejmowy 3, Warszawa 2012, s. 260-264
zobacz więcej
Sprawozdania
1. Katedra Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego
Sprawozdanie z IX Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Handlowego Sopot, 26-28.09.2013 r. na IX Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Handlowego [autor:] B. Gliniecki, Wyd. Przeglą Prawa Handlowego, 2014
2. Zakład Kryminalistyki
Sprawozdanie ze szkolenia specjalistycznego na Szkolenie specjalistyczne [autor:] M. Żołna , Wyd. Problemy Kryminalistyki, 2013
3. Zakład Kryminalistyki
Sprawozdanie z 8 spotkania z cyklu "Wymowa prawnicza" na seminarium EP i WPiA UG [autor:] M. Żołna , Wyd. Edukacja Prawnicza, 2013
4. Zakład Kryminalistyki
Sprawozdanie z warsztatów kryminalistycznych, Szczytno 2013 na Warsztaty kryminalistyczne dla studentów [autor:] M. Żołna , Wyd. Edukacja Prawnicza, 2013
5. Katedra Prawa Cywilnego
Wspieranie rodzin-perspektywy globalne i lokalne, na (Międzynarodowa konferencja naukowa, Iowa City, 14-16 Vi 2012) [autor:] A. Stępień-Sporek, Wyd. Państwo i Prawo Nr 5/2013, s.128-130 (ISSN 0031-0980), 2013
6. Katedra Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii, Zakład Kryminalistyki
Uroczyste Otwarcie Muzeum Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na Uroczyste otwarcie Muzeum Kryminalistyki WPiA UG [autor:] M. Żołna , Wyd. Edukacja Prawnicza, 2012
7. Zakład Kryminalistyki
Konkurs na logo Studenckiego Koła Naukowego Kryminalistyki na konkurs na logo SKNK Kryminalistyki WPiA UG [autor:] M. Żołna , Wyd. Edukacja Prawnicza, 2012
8. Zakład Kryminalistyki
Sprawozdanie z 9 Międzynarodowej Konferencji Entomologicznej na 9 Międzynarodowa Konferencja Entomologiczna 18-21 kwietnia 2012 r. Toruń [autor:] M. Żołna , Wyd. Edukacja Prawnicza, 2012
9. Zakład Kryminalistyki
I Konkurs Wiedzy Kryminalistycznej WPiA UG rozstrzygnięty na konkurs kryminalistyczny [autor:] M. Żołna , Wyd. Edukacja Prawnicza, 2012
10. Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki
Profesor Marian Cieślak - na dzieło i kontynuacje [autor:] S. Steinborn, Wyd. Państwo i Prawo nr 6, 2012
zobacz więcej
Referaty
1. Katedra Prawa Finansowego
Official interpretations of tax law in Russia and Poland: comparative analysis na konferencji V BALTIC INTERNATIONAL CONFERENCE The financial law towards challenges of the XXI century“ [autor:] E. Juchnevičius, 2019
2. Katedra Prawa Finansowego
E-commerce and source based income taxation in the EU na konferencji Doing Business in Russia and Poland [autor:] E. Juchnevičius, 2019
3. Katedra Prawa Finansowego
E-commerce taxation and Permanent Establishment na konferencji Modern challenges of doing Business in Poland and Russia [autor:] E. Juchnevičius, 2019
4. Katedra Prawa Finansowego
Financial Law Subjects at the Faculty of Law and Administration of Gdansk University na konferencji Financial Law Subjects as a part of Legal Education in Russia and Poland [autor:] E. Juchnevičius, 2018
5. Katedra Prawa Finansowego
Taxation of Foreign Companies in the light of UBER case na konferencji International Conference of students and PhD researchers, Kazan [autor:] E. Juchnevičius, 2018
6. Katedra Prawa Finansowego
New Challenges of E-commerce Taxation na konferencji FINANCIAL LAW AND TAXATION POLICIES IN KAZAKHSTAN AND EUROPEAN UNION [autor:] E. Juchnevičius, 2018
7. Katedra Prawa Finansowego
Consortium regulations in Lithuania na konferencji CONSORTIUM IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE [autor:] E. Juchnevičius, 2018
8. Katedra Prawa Finansowego
New Tax Code in Poland as a New Challenges for Taxpayers na konferencji Интеграционные процессы в праве [autor:] E. Juchnevičius, 2018
9. Katedra Prawa Finansowego
Official explanations of fiscal authorities in Russia and Poland: a comparative study na konferencji International Scientific Conference Currency, Taxes and Other Institutes of Financial Law in the Year of the 100th Anniversary of the Founding of Czechoslovakia [autor:] E. Juchnevičius, 2018
10. Katedra Prawa Finansowego
Certainty of taxation in the light of Russian real estate tax na konferencji International Conference on the Financial Law of Local Government [autor:] E. Juchnevičius, 2018
zobacz więcej
Opinie prawne publikowane
1. Katedra Prawa Administracyjnego
Projekt opinii o projekcie założeń projektu ustawy o szczególnej odpowiedzialności za niektóre naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz o zmianie niektórych ustaw, (współautorstwo: M. Bojarski, D.R. Kijowski) dot. RL-0303-1/13, dla , [autor:] T. Bąkowski, Przegląd Legislacyjny 2013 nr 2, s. 79-88 (ISSN 1426-6989), 2013
2. Katedra Prawa Administracyjnego
Projekt opinii o projekcie ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych, (współautorstwo E. Kornberger-Sokołowska, D. R. Kijowski) dot. RL-0303-26/12 dla , [autor:] T. Bąkowski, Przegląd Legislacyjny 2013 nr 1, s. 109-121 (ISSN 1426-6989), 2013
3. Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych
Opinia prawna dot. W sprawie możliwości wprowadzenia do regulaminu Sejmu procedury przeciwdziałania naruszeniu art. 220 Konstytucji dla Sejm RP [autor:] A. Szmyt, „Przegląd Sejmowy”, nr 2, 2013
4. Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych
Opinia prawna dot. projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu Sejmu RP dla Sejm RP [autor:] A. Szmyt, "Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych" nr 1, 2013
5. Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych
Opinia prawna dot. W sprawie wniosku o powołanie stałej podkomisji sejmowych Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka dla Sejm RP [autor:] A. Szmyt, "Przegląd Sejmowy" nr 3, 2013
6. Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych
Opinia prawna dot. W sprawie dopuszczalności zabrania głosu na posiedzeniu Sejmu przez kandydata na Prezesa Rady Ministrów dla Sejm RP [autor:] A. Szmyt, "Przegląd Sejmowy" nr 4, 2013
7. Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych
Opinia prawna dot. w sprawie art. 30 ust. 5 regulaminu Sejmu RP dla Sejm RP [autor:] A. Szmyt, "Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych" nr 3, 2013
8. Katedra Prawa Administracyjnego
Opinia w sprawie projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw dot. Projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw dla Kancelaria Prezydenta RP [autor:] T. Bąkowski, A. Bochentyn, M. Brzeski, J. Szlachetko, D. Tykwińska-Rutkowska, K. Ważny, Strona internetowa Kancelarii Prezydenta RP - http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultopisy/3598/2/1/uniwersytet_gdanski.pdf, 2013
9. Katedra Prawa Administracyjnego
Projekt opinii o projekcie ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz o zmianie niektórych innych ustaw dot. RL-0303-16/13 dla , [autor:] T. Bąkowski, Przegląd Legislacyjny 2013 nr 3, s. 88-111, 2013
10. Katedra Prawa Administracyjnego
Projekt opinii o projekcie ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (3 etap deregulacji) dot. , dla RL-0303-25/13 [autor:] T. Bąkowski, J. Stelina, K. Weitz, K. Wójtowicz, Przegląd Legislacyjny 2013 nr 4, s. 119-135, 2013
zobacz więcej
Udział w konferencjach
1. Katedra Prawa Finansowego
International Scientific Conference Currency, Taxes and Other Institutes of Financial Law in the Year of the 100th Anniversary of the Founding of Czechoslovakia [autor:] E. Juchnevičius, Praga 2019
2. Katedra Prawa Finansowego
Интеграционные процессы в праве [autor:] E. Juchnevičius, Омск 2018
3. Katedra Prawa Finansowego
XII KONFERENCJA NAUKOWA „ORDYNACJA PODATKOWA W TEORII I PRAKTYCE” [autor:] E. Juchnevičius, Augustów 2018
4. Katedra Prawa Finansowego
International Conference on the Financial Law of Local Government [autor:] E. Juchnevičius, Gdańsk 2018
5. Katedra Prawa Finansowego
Challenges of legal education in Poland and Kirgizstan [autor:] E. Juchnevičius, Bishkek 2017
6. Katedra Prawa Finansowego
Проблемы юридического образования в Польше [autor:] E. Juchnevičius, Bishkek 2017
7. Katedra Prawa Finansowego
XI KONFERENCJA NAUKOWA „ORDYNACJA PODATKOWA W TEORII I PRAKTYCE” 20 lat Ordynacji podatkowej - doświadczenia i wyzwania [autor:] E. Juchnevičius, Augustów 2017
8. Katedra Prawa Finansowego
XV International Scientific Conference „Concepts of Tax Codes. The Fifteenth Anniversary of the Center’s Activity” [autor:] E. Juchnevičius, Białystok 2016
9. Katedra Prawa Finansowego
X KONFERENCJA NAUKOWA „ORDYNACJA PODATKOWA W TEORII I PRAKTYCE” Zmiany w ogólnym prawie podatkowym [autor:] E. Juchnevičius, Augustów 2016
10. Katedra Prawa Finansowego
International workshop on Corporate governance state owned companies in Central European Countries [autor:] E. Juchnevičius, Gdańsk 2016
zobacz więcej
Prace nie publikowane => Opinie prawne nie publikowane
1. Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa
Opinia prawna w zakresie możliwości wykorzystania formy ochrony zabytków – parku kulturowego dla ochrony zabytków Młodego Miasta w Gdańsku ze szczególnym uwzględnieniem krajobrazu kulturowego Gdańska dot. ochrony zabytków dla Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Gdańsku [autor:] K. Zeidler, 2013
2. Zakład Kryminalistyki
Obowiązki procesowe sądu w sytuacji powstania w toku procesu okoliczności uzasadniających wątpliwości co do bezstronności prokuratora dot. wyłączenie prokuratora dla Kancelaria de Virion & Turczynowicz-Kieryłło [autor:] M. Żołna , 2013
3. Zakład Kryminalistyki
Postępowanie w sprawie iudex suspectus jako działanie mające na celu redukcję czynników powodujących stronniczość dot. wyłączenie sędziego dla Kancelaria de Virion & Turczynowicz-Kieryłło [autor:] M. Żołna , 2013
4. Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego
Ocena możwliwości i podstaw prawnych ochrony korytarzy ekologicznych jako elementu zachowania ciągłości struktury przyrodniczej regionu i składowej ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa dot. ochrony środowiska i zasobów przyrody dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego [autor:] D. Pyć, 2013
5. Zakład Kryminalistyki
Zasada pierwszeństwa nieizolacyjnych środków zapobiegawczych w świetle orzecznictwa sądów powszechnych, Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. dot. Przyczynek do dyskusji nad brakiem konstytucyjności przepisów k.p.k. dotyczących podstaw i okresu zastosowania aresztu międzyinstancyjnego dla Kancelaria de Virion & Turczynowicz-Kieryłło [autor:] M. Żołna , 2013
6. Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa
Opinia prawna dot. zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej poselskich projektów ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów dla Biuro Analiz Sejmowych [autor:] O. Nawrot, 2012
7. Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa
Opinia prawna dot. problematyki wolności sumienia, w szczególności tzw. klauzuli sumienia lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów w dorobku prawnym, uchwałach i rezolucjach Rady Europy dla Biuro Analiz Sejmowych [autor:] O. Nawrot, 2012
8. Zakład Kryminalistyki
Wartość diagnostyczna i faktyczna badań wariograficznych dot. badania wariograficzne dla Kancelaria de Virion & Turczynowicz-Kieryłło [autor:] M. Żołna , 2012
9. Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego
Wytyczne wprowadzania postanowień międzynarodowej konwencji o kontroli i postepowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami w portach morskich na przykładzie Portu Gdynia - analiza prawna. dot. zarządzania wodami balastowymi i osadami w porcie morskim dla Zarządu Morskiego Portu Gdynia w ramach projektu Marine Safety - Transport and Environment in the Baltic Sea Region, Baltic Master II [autor:] D. Pyć, 2011
10. Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego
Międzynarodowa konwencja o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami - rekomendacje dotyczące wdrożenia konwencji w Polsce dot. Ekspertyza prawna dla Instytutu Morskiego w Gdańsku [autor:] D. Pyć, 2010
zobacz więcej
Prace nie publikowane => Recenzje nie publikowane
1. Katedra Prawa Finansowego
Opinia w sprawie oceny dorobku naukowego Pana dr Andrzeja Krasuskiego poz Chmura obliczeniowa. Prawne aspekty zastosowania Andrzej Krasuski, Warszawa 2018 [autor:] E. Juchnevičius, 2018
2. Katedra Prawa Finansowego
RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr Pauliny Daniluk Kompetencje nadzorcze Komisji Nadzoru Finansowego a kompetencje Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego poz Lublin 2019 s. 274 [autor:] E. Juchnevičius, 2018
3. Katedra Prawa Finansowego
OCENA DOROBKU NAUKOWEGO I ROZPRAWY HABILITACYJNEJ dra Rafała Sury pt. „Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako podmiot administrujący” poz Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 342 [autor:] A. Jurkowska-Zeidler, 2014
4. Katedra Prawa Finansowego
RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Mgr. Szymona Okonia pt. „Nadzór nad firmą inwestycyjną w Polsce” poz Poznań 2014, ss. 506, Promotor: prof. UAM dr hab. Tomasz Nieborak [autor:] A. Jurkowska-Zeidler, 2014
5. Katedra Prawa Finansowego
RECENZJA WYDAWNICZA KSIĄŻKI pt. Nowe Koncepcje i Regulacje Nadzoru Finansowego poz red. nauk. Wojciech Rogowski. Instytut Allerhanda [autor:] A. Jurkowska-Zeidler, 2014
6. Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa
Andrzej Sacher, Zasada nieretroaktywności prawa w prawie rzymskim i kanonicznym poz rozprawa doktorska napisana na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, promotor: ks. prof. zw. dr hab. Antoni Dębiński, Lublin 2013, ss. 335 [autor:] K. Zeidler, 2013
7. Katedra Prawa Pracy
44 Recenzje sporządzone na potrzeby publikacji artykułów poz Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej. Kraków [autor:] M. Tomaszewska, 2013
8. Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa
Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Moniki Markowskiej poz Przyrzeczenie jako pierwotna podstawa stosunków prawnych. Ujęcie fenomenologiczne oraz analityczno-językowe [autor:] O. Nawrot, 2013
9. Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa
Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Brodeckiej poz Ekonomiczna analiza prawa. Studium z teorii i filozofii prawa [autor:] O. Nawrot, 2013
10. Katedra Prawa Finansowego
RECENZJA WYDAWNICZA KSIĄŻKI pt. Komentarz do ustawy o funduszach inwestycyjnych poz red. Rafał Mroczkowski. Wydawnictwo Wolters Kluwer [autor:] A. Jurkowska-Zeidler, 2013
zobacz więcej
Prace nie publikowane => Inne prace nie publikowane
1. Katedra Prawa Finansowego
Ocena dorobku naukowo-badawczego i dydaktycznego dr hab. Elżbiety Kornberger - Sokołowskiej w związku z wnioskiem Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie tytułu naukowego profesora nauk prawnych i powołaniem na recenzenta w tymże postępowaniu przez uchwałę Rady z dnia 13 maja 2013 r. dot. Oceny dorobku naukowo-badawczego i dydaktycznego dr hab. Elżbiety Kornberger - Sokołowskiej dla Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów [autor:] J. Gliniecka, 2013
2. Katedra Prawa Finansowego
Ocena dorobku naukowo-badawczego i dydaktycznego dr hab. Jadwigi Glumińskiej-Pawlic w związku z wnioskiem Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach o nadanie tytułu naukowego profesora nauk prawnych i powołaniem na recenzenta w tymże postępowaniu przez uchwałę Rady z dnia 23 kwietnia 2013 r. dot. Oceny dorobku naukowo-badawczego i dydaktycznego dr hab. Jadwigi Glumińskiej-Pawlic dla Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów [autor:] J. Gliniecka, 2013
3. Katedra Prawa Finansowego
Ocena osiągnięć naukowych dr Magdaleny Fedorowicz przeprowadzona w oparciu o kryteria określone w art. 16 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 ze zm.) oraz w przepisach rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. Nr 196, poz. 1165) dot. dr Magdaleny Fedorowicz dla Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów [autor:] J. Gliniecka, 2013
4. Katedra Prawa Finansowego
Ocena dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej dra Piotra Zapadki pt.: Usługi bankowości inwestycyjnej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, ss. 361 dot. Oceny dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej dra Piotra Zapadki dla Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie [autor:] J. Gliniecka, 2012
5. Katedra Prawa Finansowego
Ocena dorobku naukowo-badawczego i dydaktycznego dr hab. Hanny Gronkiewicz- Waltz w związku z wnioskiem Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie tytułu naukowego profesora nauk prawnych i powołaniem na recenzenta w tymże postępowaniu przez uchwałę Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (UW; 2012 r.) dot. Ocena dorobku naukowo-badawczego i dydaktycznego dr hab. Hanny Gronkiewicz- Waltz dla Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów [autor:] J. Gliniecka, 2012
6. Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych
Społeczna partycypacja w procesie politycznym a prawowitość władzy państwowej (grupy interesu, konsultacje społeczne, lobbing). dot. - dla Projekt badawczy w ramach grantu MNiSW: "Prawowitość władzy państwowej", pod kierunkiem prof. M. Masternak-Kubiak, Uniwersytet Wrocławski, 2009-2010 (Konkurs nr 34, wniosek nr N110 194834) [autor:] M. Wiszowaty, 2010
7. Katedra Prawa Finansowego
Ocena dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej dr Tomasza Nieboraka pt.: Aspekty prawne funkcjonowania rynku finansowego Unii Europejskiej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008, ss. 358 dot. Ocena dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej dr Tomasza Nieboraka dla Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [autor:] J. Gliniecka, 2008
8. Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego
Vision of PSSA to 2020 - The Baltic Sea Perspective, Baltic Master dot. legal concept of Baltic Sea PSSA dla Instytut Morski [autor:] D. Pyć, 2007
9. Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych
Die Volksinitiative in Polen dot. raport dotyczący instytucji inicjatywy ustawodawczej w Polsce dla Democracy International [autor:] A. Rytel-Warzocha, 2006
10. Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska
Ocena dorobku i rozprawy habilitacyjnej dra Bartosza Rakoczego "Ograniczenie praw i wolności jednostki ze względu na ochronę środowiska w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej" dot. rozprawy habilitacyjnej dra Bartosza Rakoczego dla UMK [autor:] J. Ciechanowicz-McLean, 2006
zobacz więcej
Varia
1. Katedra Prawa Finansowego
Visiting lecturer ERAZMUS - Cluj Napoca, Romania Sapientia University [autor:] E. Juchnevičius, 2019
2. Katedra Prawa Finansowego
Visiting Lecturer Erazmus Novosibirsk, Rosja 2019 [autor:] E. Juchnevičius, 2019
3. Katedra Prawa Finansowego
Visiting Lecturer Erazmus Omsk, Rosja 2019 [autor:] E. Juchnevičius, 2019
4. Katedra Prawa Finansowego
Visiting professor - Brno, Czech Republic - October [autor:] E. Juchnevičius, 2018
5. Katedra Prawa Finansowego
Visiting Lecturer - Omsk, Russia - September [autor:] E. Juchnevičius, 2018
6. Katedra Prawa Finansowego
Moderator w Konferencji - XII KONFERENCJA NAUKOWA „ORDYNACJA PODATKOWA W TEORII I PRAKTYCE” [autor:] E. Juchnevičius, 2018
7. Katedra Prawa Finansowego
Local Government Finances – general issues - Moderator [autor:] E. Juchnevičius, 2018
8. Katedra Prawa Finansowego
Visiting Lecturer Erazmus Brno, Czechy 2018 [autor:] E. Juchnevičius, 2018
9. Katedra Prawa Finansowego
Visiting lecturer ERAZMUS - Faculty of Law, Omsk State University, Omsk, Russia 2018 [autor:] E. Juchnevičius, 2018
10. Katedra Prawa Finansowego
Visiting lecturer ERAZMUS - Faculty of Economics, Omsk State University, Omsk, Russia 2018 [autor:] E. Juchnevičius, 2018
zobacz więcej
 
 
 do strony głównej UG   Strona główna UG Adresy i telefony   Sprawdź pocztę   Mapa serwisu    Pytania
  
aktualizacja: 2019.05.27 12:58:01 
Copyright by
Uniwersytet Gdański
(c) 2008

Redakcja serwisu internetowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego dołożyła wszelkich starań, by informacja umieszczona na stronach była poprawna oraz, by była aktualizowana na bieżąco.

Jeśli mimo tych starań istnieją rozbieżności pomiędzy informacją zawartą na stronach internetowych  a informacją przekazywaną przez dziekanat, sekretariaty katedr, administrację lub pracowników Wydziału, należy kierować się informacją przekazywaną przez dziekanat, sekretariaty katedr, administrację lub pracowników Wydziału.

Uprzejmie informujemy, że używamy plików cookie (tzw. ciasteczek) i podobnych technologii w celach autoryzacji, zbierania statystyk i ułatwienia korzystania z serwisu Uniwersytetu Gdańskiego. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich użycie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

Żadna część niniejszego serwisu nie może być traktowana jako oferta w rozumieniu Kodeksu cywilego.

 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału