Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułZasada zakazu nadużywania pozycji dominującej
[w:] Europa sędziów
[red:] Z. Brodecki
[autor:] I. Zużewicz - Wiewiórowska
Wydawnictwo: Prawnicze Lexis Nexis
Miasto: Warszawa 2007
Strony: 199-206
ISBN: 978-83-7334-737-3
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Morskiego