Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułPrawo do obrony we wspólnotowym prawie konkurencji w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji WE
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer XIV
[red:] A. Szmyt
[autor:] I. Zużewicz - Wiewiórowska
Miasto: Gdańsk 2005
Strony: 1057-1077
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Morskiego