Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułKonkurencja
[red:] Z. Brodecki
[autor:] I. Zużewicz - Wiewiórowska
Wydawnictwo: Prawnicze Lexis Nexis
Miasto: Warszawa 2004
ISBN: 83-7334-283-4
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Morskiego