Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułWspólnotowe prawo konkurencji w żegludze morskiej. Reguły Traktatu Rzymskiego skierowane do przedsiębiorstw prywatnych
Nazwa czasopisma Prawo morskie
Numer XV
[autor:] I. Zużewicz - Wiewiórowska
Miasto: Gdańsk 2001
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Morskiego