Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułUpadłość - możliwość zastosowania Ordynacji podatkowej w postępowaniu upadłościowym
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer 1
[autor:] D. Cyman
Miasto: Gdańsk 2006
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego