Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułMożliwość zaliczenia określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer 1
[autor:] D. Cyman
Miasto: Gdańsk 2006
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego