Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułPrawne problemy zanieczyszczenia morza i lądu
[w:] Prawnomiędzynarodowa ochrona środowiska naturalnego
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean
Miasto: Warszawa 1991
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska