Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułOsoba fizyczna jako podmiot korzystający ze środowiska w świetlenowego Prawa ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r.
[w:] 4. Ochrona środowiska - Prawo - Kościół, Materiały spotkania wykładowców prawa kanonicznego
[red:]  A. Kaczor
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean
Miasto: Lublin 2002
Nr wydania: .
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska