Publikacja typu: Prace nie publikowane => Recenzje nie publikowane
TytułRecenzja rozprawy doktorskiej mgr Anny Haładyj
Opis recenzowanej pozycji: Ewolucja zasad ogólnych w prawie ochrony środowiska
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean
Rok: 2004
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska