Publikacja typu: Prace nie publikowane => Recenzje nie publikowane
TytułRecenzja rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Waksmańskiej
Opis recenzowanej pozycji: Ochrona środowiska w górnictwie w prawie Wspólnot Europejskich
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean
Rok: 2005
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska