Publikacja typu: Prace nie publikowane => Recenzje nie publikowane
TytułRecenzja rozprawy doktorskiej mgr Wojciecha Konaszczuka
Opis recenzowanej pozycji: Światowa Organizacja Handlu (WTO) w systemie instytucji gospodarczo-finansowych
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean
Rok: 2005
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska