Publikacja typu: Prace nie publikowane => Recenzje nie publikowane
TytułRecenzja rozprawy doktorskiej mgr Michała Zalewskiego
Opis recenzowanej pozycji: Wolność gospodarcza w leśnictwie
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean
Rok: 2005
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska