Publikacja typu: Prace nie publikowane => Inne prace nie publikowane
TytułOpinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym dr hab. Marka Górskiego, prof. nadz. Uniwersytetu Łódzkiego
Dotyczy: wniosku o nadanie tytułu profesora nauk prawnych
Dla: WPiA UŁ
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean
Rok: 2005
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska