Publikacja typu: Prace nie publikowane => Inne prace nie publikowane
TytułOpinia o dorobku naukowo-dydaktycznym i sylwetce prof. dr hab. Jerzego Menkesa
Dotyczy: udziału w w konkursie na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Międzynarodowych Organizacji Gospodarczych w SGH
Dla: SGH
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean
Rok: 2005
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska