Publikacja typu: Prace nie publikowane => Recenzje nie publikowane
TytułRecenzja pracy doktorskiej mgr Piotra Otawskiego
Opis recenzowanej pozycji: Obszarowe instrumenty ochrony zasobów naturalnych środowiska
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean
Rok: 2006
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska