Publikacja typu: Prace nie publikowane => Inne prace nie publikowane
TytułOcena dorobku i rozprawy habilitacyjnej dra Bartosza Rakoczego "Ograniczenie praw i wolności jednostki ze względu na ochronę środowiska w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej"
Dotyczy: rozprawy habilitacyjnej dra Bartosza Rakoczego
Dla: UMK
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean
Rok: 2006
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska