Publikacja typu: Prace nie publikowane => Inne prace nie publikowane
TytułOcena dorobku naukowego dr hab. Anny Przyborowskiej-Klimczak
Dotyczy: na konkursu stanowisko profesora nadzwyczajnego w UMCS w Lublinie
Dla: UMCS w Lublinie
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean
Rok: 2006
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska