Publikacja typu: Prace nie publikowane => Recenzje nie publikowane
TytułRecenzja rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Micińskiej
Opis recenzowanej pozycji: „Instrumenty prawne służące zapewnieniu udziału społeczeństwa w ochronie środowiska w polskim systemie prawnym
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean
Rok: 2007
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska