Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułGazociąg Bałtycki w świetle prawa międzynarodowego
Nazwa czasopisma Studia Prawnicze KUL
Numer 2-3
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean
Miasto: Lublin 2007
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska