Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułMoja filozofia i wykładnia prawa ochrony środowiska
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze. Filozofia dogmatyk prawniczych.
Numer XVIII
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean
Miasto: Gdańsk 2007
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska