Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułObszary chronione- z kart historii prawnej ochrony przyrody
Nazwa czasopisma Gdańskie Sudia Prawnicze
Numer XV
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean
Miasto: Gdańsk 2006
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska