Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułObrót nieruchomościami rolnymi na obszarach prawnej ochrony przyrody
Nazwa czasopisma Studia Iuridica Agraria
Numer t. IV
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean
Miasto: Białytosk 2005
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska