Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułHandel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer t. XIV
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean
Miasto: Gdańsk 2005
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska