Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułMiędzynarodowy obrót odpadami
Nazwa czasopisma Prawo i Środowisko
Numer 1
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean
Miasto: Warszawa 2005
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska