Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułOchrona środowiska morskiego w pasie nadbrzeżnym
Nazwa czasopisma Prawo Morskie
Numer t. XIX
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean
Miasto: Gdańsk 2004
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska