Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułPrawa człowieka: wczoraj - dziś - jutro, (red.), Gdańskie Studia Prawnicze, t. XIII
[red:] J. Zajadło
[autor:] J. Zajadło
Miasto: Gdańsk 2005
Strony: 582
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka