Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułFilozofia dogmatyk prawniczych, Gdańskie Studia Prawnicze, t. XVIII
[red:] J. Zajadło
[autor:] J. Zajadło
Miasto: Gdańsk 2007
Strony: 443
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka