Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułPrzyszłość dziedzictwa. Robert Alexy, Ralf Dreier, Jürgen Habermas, Otfried Höffe, Arthur Kaufmann, Niklas Luhman, Ota Weinberger: portrety filozofów prawa, Współczesna niemiecka filozofia prawa. Tom II - Praca zbiorowa
[red:] J. Zajadło
[autor:] J. Zajadło
Wydawnictwo: Arche
Miasto: Gdańsk 2008
Strony: 286
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka