Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułWokół człowieka oraz jego wolności praw i obowiązków. Antologia tekstów - od Mojżesza do Benedykta XVI
[red:] J. Zajadło
[autor:] J. Zajadło
Wydawnictwo: Rzecznik Praw Obywatelskich
Miasto: Warszawa 2008
Nr wydania: 1 (w druku)
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa