Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułGlosa do wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 22 marca 2001 r. w sprawach Kessler,Streletz,Krenz p-ko Niemcy i K.-H.W. p-ko Niemcy
[w:] Ius et Lex
Numer wydania 1/2003
[autor:] J. Zajadło
Miasto: Warszawa 2003
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka