Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułTortury w państwie prawa? Glosa do wyroku w sprawie Wolfganga Daschnera
Wyrok: LG Frankfurt z 20.12.2004 - 5/27 KLs 7570 Js 203814/03(4/04)
[w:] Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd orzecznictwa
[autor:] J. Zajadło
Miasto: Gdańsk 2006
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka