Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułPięć minut antyfilozofii antyprawa. Glosa do Uchwały SN z dnia 20 grudnia 2007 r., I KZP 37/07
[w:] Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa
[autor:] J. Zajadło
Miasto: Gdańsk 2008
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka