Publikacja typu: Recenzje publikowane
TytułDas Naturrechtsdenken heute und morgen. Gedächtnisschrift für Rene Marcic, Duncker&Humbolt
Opis recenzowanej pozycji: -
[autor:] J. Zajadło
Państwo i Prawo
Nr: 1/1987
Miasto: Warszawa 1987
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka