Publikacja typu: Recenzje publikowane
TytułD. Rudkowski, Interwencja humanitarna w prawie międzynarodowym, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006, s. 256
Opis recenzowanej pozycji: D. Rudkowski, Interwencja humanitarna w prawie międzynarodowym, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006, s. 256
[autor:] J. Zajadło
Przegląd Sejmowy
Nr: 7
Miasto: Warszawa 2007
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka