Publikacja typu: Opinie prawne publikowane
TytułAksjologiczne podstawy katalogu praw, wolności i obowiązków obywatelskich
Dotyczy: -
Dla: Prawa, wolności i obowiązki obywatela w nowej polskiej konstytucji, red. Z.Kędzia, Poznań 1990
[autor:] J. Zajadło
Rok: 1990
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka