Publikacja typu: Opinie prawne publikowane
TytułPrzymusowa przynależność do izb lekarskich a wolność stowarzyszeń
Dotyczy: aspekty konstytucyjne i prawnomiędzynarodowe
Dla: druk specjalny dla Rzecznika Praw Obywatelskich
[autor:] J. Zajadło
Rok: 1991
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka