Publikacja typu: Opinie prawne publikowane
TytułGodność człowieka a prawa człowieka
Dotyczy: -
Dla: druk specjalny dla Komisji Konstytucyjnej Sejmu RP I Kadencji
[autor:] J. Zajadło
Rok: 1991
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka