Publikacja typu: Opinie prawne publikowane
TytułEkspertyza dla Biura Analiz Sejmowych w sprawie projektu zmiany art. 55 Konstytucji RP - 2006
Dotyczy: Opinia prawna do projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
Dla: Biuro Analiz Sejmowych
[autor:] J. Zajadło
Rok: 2006
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka