Publikacja typu: Referaty
TytułEuropejska Konwencja Praw Człowieka
Na konferencji: Dni Praw Człowieka, KUL, grudzień 1986
[autor:] J. Zajadło
Rok: 1986
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka